Презентація на тему «Заповідна мережа України» (варіант 4)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Заповідна мережа України» (варіант 4) - Слайд #1

Заповідна
мережа
України


Слайд #2
Презентація на тему «Заповідна мережа України» (варіант 4) - Слайд #2

Природно-заповідний фонд України 
ділянки суші і водного простору, природні комплекси та об'єкти, якi мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофондів тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища.


Слайд #3
Презентація на тему «Заповідна мережа України» (варіант 4) - Слайд #3

Природно-заповідний фонд України 
ділянки суші і водного простору, природні комплекси та об'єкти, якi мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофондів тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища.


Слайд #4
Презентація на тему «Заповідна мережа України» (варіант 4) - Слайд #4

Природно-заповідний фонд України 
ділянки суші і водного простору, природні комплекси та об'єкти, якi мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофондів тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища.


Слайд #5
Презентація на тему «Заповідна мережа України» (варіант 4) - Слайд #5

Категорія
Кількість
Площа
Об'єктів
% від заг. кількості
Тис. га
% від заг. площі
Природні
19
0.2
198,7
5,7
Біосферні
4
0.1
264,4
7,1
Національні природні парки
38
0.5
1001,8
28,7
Заказники
2853
37,5
1257,5
36,1
Загальнодержавного значення
306
4
419,7
12,1
Місцевого значення
2547
33,5
837,8
24,0


Слайд #6
Презентація на тему «Заповідна мережа України» (варіант 4) - Слайд #6

Категорія
Кількість
Площа
Об'єктів
% від заг. кількості
Тис. га
% від заг. площі
Природні
19
0.2
198,7
5,7
Біосферні
4
0.1
264,4
7,1
Національні природні парки
38
0.5
1001,8
28,7
Заказники
2853
37,5
1257,5
36,1
Загальнодержавного значення
306
4
419,7
12,1
Місцевого значення
2547
33,5
837,8
24,0


Слайд #7
Презентація на тему «Заповідна мережа України» (варіант 4) - Слайд #7

Аналіз природно-заповідного фонду України
3а роки незалежності площа природно-заповідного фонду України зросла більш ніж удвічі. Станом на листопад 2009 до його складу входять понад 7200 територій та об'єктів загальною площею 2,8 млн га, що становить 4,% території держави.


Слайд #8
Презентація на тему «Заповідна мережа України» (варіант 4) - Слайд #8

Це, зокрема:
17 природних та 4 біосферних заповідника;
19 національних природних парків;
45 регіональних ландшафтних парків;
3078 пам'яток природи;
2729 заказників;
616 ботанічних, зоологічних садів, дендропарків та парків-пам'яток садово-паркового мистецтва;
793 заповідних урочища.


Слайд #9
Презентація на тему «Заповідна мережа України» (варіант 4) - Слайд #9

Це, зокрема:
17 природних та 4 біосферних заповідника;
19 національних природних парків;
45 регіональних ландшафтних парків;
3078 пам'яток природи;
2729 заказників;
616 ботанічних, зоологічних садів, дендропарків та парків-пам'яток садово-паркового мистецтва;
793 заповідних урочища.


Слайд #10
Презентація на тему «Заповідна мережа України» (варіант 4) - Слайд #10

Рослини
Червоної
книги
України!


Слайд #11
Презентація на тему «Заповідна мережа України» (варіант 4) - Слайд #11

Природно-заповідний фонд України складова сталого розвитку територій
Головною метою сучасного етапу національної політики є істотне покращення стану навколишнього природного середовища України, створення еколого-економічних передумов для сталого розвитку держави. Стабілізація екологічної ситуації та оздоровлення довкілля у країні потребують широкомасштабних заходів, спрямованих на зменшення антропогенного впливу на природні ландшафти та попередження забруднення навколишнього середовища.


Слайд #12
Презентація на тему «Заповідна мережа України» (варіант 4) - Слайд #12

До основних завдань об'єктів природно-заповідного фонду України варто віднести: підтримання загального екологічного балансу, охорону та збереження природної різноманітності ландшафтів, відтворення генофонду рослинного і тваринного світу, забезпечення ефективного використання природних ресурсів заповідних територій.


Слайд #13
Презентація на тему «Заповідна мережа України» (варіант 4) - Слайд #13

До основних завдань об'єктів природно-заповідного фонду України варто віднести: підтримання загального екологічного балансу, охорону та збереження природної різноманітності ландшафтів, відтворення генофонду рослинного і тваринного світу, забезпечення ефективного використання природних ресурсів заповідних територій.


Слайд #14
Презентація на тему «Заповідна мережа України» (варіант 4) - Слайд #14

Екологічні функції мережі природно-заповідного фонду України
Особливо актуальною для України є проблема збереження природної біорізноманітності ландшафтів, оскільки на території держави не змінених господарською діяльністю ландшафтів практично не залишилось. За результатами багато чисельних досліджень, знищення комплексів дикої природи заради їх освоєння коштує світовому співтовариству до 250 млрд. доларів США на рік.


Слайд #15
Презентація на тему «Заповідна мережа України» (варіант 4) - Слайд #15

Зупинити темпи втрат біорізноманіття можна лише за допомогою створення репрезентативних та ефективно керованих природоохоронних територіальних систем та збільшення обсягу витрат на охорону, збереження та відтворення біотичного та ландшафтного різноманіття планети.


Слайд #16
Презентація на тему «Заповідна мережа України» (варіант 4) - Слайд #16

Зупинити темпи втрат біорізноманіття можна лише за допомогою створення репрезентативних та ефективно керованих природоохоронних територіальних систем та збільшення обсягу витрат на охорону, збереження та відтворення біотичного та ландшафтного різноманіття планети.


Слайд #17
Презентація на тему «Заповідна мережа України» (варіант 4) - Слайд #17

Асканія-Нова (заповідник)
«Аска́нія-Но́ва» (Украї́нський науко́во-до́слідний інститу́т твари́нництва степови́х райо́нів «Аска́нія-Но́ва») — науково-дослідна установа в системі Академії аграрних наук України, державний заповідник, заснований в 1898 році Фрідріхом Фальц-Фейном.
Розташований в смт Асканія-Нова Чаплинського району Херсонської області (відкіля і колишня назва заповідника «Чаплі»).
Назву місцевості дав один з її попередніх власників — герцог Ангальт-Кетенський в 1841 році на честь маєтку Асканія в Німеччині.


Слайд #18
Презентація на тему «Заповідна мережа України» (варіант 4) - Слайд #18

Тварини
Червоної
книги
України!


Слайд #19
Презентація на тему «Заповідна мережа України» (варіант 4) - Слайд #19

Висновок
В Україні виділено одинадцять категорій заповідних територій та об'єктів. Серед них є ті, що мають місцеве, регіональне, загальнодержавне, а також і міжнародне значення. Кожний об'єкт виконує різні функції, але основним завданням є збереження та охорона природи. Звичайно, на багатьох „заповідних землях” дозволяється туристична та рекреаційна діяльність. Єдине, що слід дбайливо і шанобливо ставитися до природи, і тоді буде можливість і для відпочинку, і для спілкування із матінкою – природою.


Слайд #20
Презентація на тему «Заповідна мережа України» (варіант 4) - Слайд #20

Дякуємо за
увагу!!!
Підготували:
Шевченко Т.
Кучминда О.


Завантажити презентацію