Презентація на тему «Загальні закономірності географічної оболонки. Ритмічність»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Загальні закономірності географічної оболонки. Ритмічність» - Слайд #1

Загальні закономірності географічної оболонки. Ритмічність


Слайд #2
Презентація на тему «Загальні закономірності географічної оболонки. Ритмічність» - Слайд #2

Усі зовнішні оболонки Землі тісно пов'язані між собою


Слайд #3
Презентація на тему «Загальні закономірності географічної оболонки. Ритмічність» - Слайд #3

Географічна оболонка
Внутрішнє тепло Землі


Слайд #4
Презентація на тему «Загальні закономірності географічної оболонки. Ритмічність» - Слайд #4

Географічна оболонка – найбільший комплекс планети


Слайд #5
Презентація на тему «Загальні закономірності географічної оболонки. Ритмічність» - Слайд #5

Властивості ГО:
Наявність життя
Наявність речовин трьох станах
Кругообіги
Води
Повітря
Біологічний
У земній корі
Закономірності розвитку ГО:
Цілісність (взаємозв'язок складових)
Неоднорідність – можливість виділення дрібніших ПК (фізико-географічне районування)
Ритмічність (періодичність і повторюваність явищ):
Добова
Річна
Багаторічна


Слайд #6
Презентація на тему «Загальні закономірності географічної оболонки. Ритмічність» - Слайд #6

Ритмічні явища не замкнені у собі


Слайд #7
Презентація на тему «Загальні закономірності географічної оболонки. Ритмічність» - Слайд #7

Ритмічність явищ – це своєрідна форма дихання ландшафтної оболонки, як цілісної системи


Слайд #8
Презентація на тему «Загальні закономірності географічної оболонки. Ритмічність» - Слайд #8

Ритміка – невід'ємна риса ландшафтної оболонки


Слайд #9
Презентація на тему «Загальні закономірності географічної оболонки. Ритмічність» - Слайд #9

Ритмічні явища в географічній оболонці


Слайд #10
Презентація на тему «Загальні закономірності географічної оболонки. Ритмічність» - Слайд #10

Ритми та цикли в літосфері


Слайд #11
Презентація на тему «Загальні закономірності географічної оболонки. Ритмічність» - Слайд #11

Флішеві товщі
Шари
Час накопичення, тис. років
2-10 см
0.45-0.65
14-40 см
1.7-2.5
60-150 см
7-9
2.5-3 м
25
10-15 м
100-150


Слайд #12
Презентація на тему «Загальні закономірності географічної оболонки. Ритмічність» - Слайд #12

Ритміка в гідросфері


Слайд #13
Презентація на тему «Загальні закономірності географічної оболонки. Ритмічність» - Слайд #13

Ритміка в біосфері


Слайд #14
Презентація на тему «Загальні закономірності географічної оболонки. Ритмічність» - Слайд #14

Ритміка в атмосфері


Слайд #15
Презентація на тему «Загальні закономірності географічної оболонки. Ритмічність» - Слайд #15

Галузі господарства, у яких помітний процес економічного відтворення


Слайд #16
Презентація на тему «Загальні закономірності географічної оболонки. Ритмічність» - Слайд #16

Дякую за увагу!!!


Завантажити презентацію