Презентація на тему «Забруднення повітря» (варіант 2)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Забруднення повітря» (варіант 2) - Слайд #1

Забруднення повітря
Джерела забруднення .
Наслідки для здоров'я.


Слайд #2
Презентація на тему «Забруднення повітря» (варіант 2) - Слайд #2

Забруднення повітря
є одним з основних типів антропогенного забруднення. Полягає у викиді в атмосферу хімічних речовин, твердих частинок і біологічних матеріалів, здатних викликати шкоду для людини та інших живих організмів.


Слайд #3
Презентація на тему «Забруднення повітря» (варіант 2) - Слайд #3

Забруднення повітря позначається і на кліматі планети. На цей рахунок існують три точки зору.
1. Глобальне потепління клімату, яке спостерігається в поточному столітті, обумовлене зростанням концентрації СО2 в атмосфері, а до середини майбутнього століття станеться катастрофічне потепління клімату, що супроводжується сильним зростанням висоти рівня Світового океану.
2. Забруднення повітря знижує рівень сонячної радіації, підвищує кількість ядер конденсації в хмарах, в результаті поверхня Землі охолоджується, що в свою чергу може викликати нове обледеніння в північних і південних широтах (прихильників цієї точки зору небагато).
3. Згідно з прихильниками третьої точки зору, обидва ці процеси зрівноважаться і клімат Землі істотно не зміниться.


Слайд #4
Презентація на тему «Забруднення повітря» (варіант 2) - Слайд #4

Головні джерела забруднення повітря:
підприємства паливно-енергетичного комплексу, обробної промисловості .
транспорт.


Слайд #5
Презентація на тему «Забруднення повітря» (варіант 2) - Слайд #5

Головні джерела забруднення повітря:
підприємства паливно-енергетичного комплексу, обробної промисловості .
транспорт.


Слайд #6
Презентація на тему «Забруднення повітря» (варіант 2) - Слайд #6

Світове господарство щорічно викидає в атмосферу більше 15 млрд т. вуглекислого газу, 200 млн т. оксиду вуглецю, понад 500 млн т. вуглеводнів, 120 млн т. золи та ін. Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферу складає більше 19 млрд тон.


Слайд #7
Презентація на тему «Забруднення повітря» (варіант 2) - Слайд #7

Основними забруднюючими речовинами, які надходять в атмосферу при спалюванні палива, є тверді частинки (зола, сажа), оксиди сірки (SO2 і SO3), оксиди азоту (N0 і N02) При неповному згорянні палива в газоподібних викидах можуть накопичуватися оксиди вуглецю (СО), вуглеводні типу СН4, С2Н4, поліциклічні ароматичні вуглеводні, бензапірен (С20 Н12), а також п'ятиокис ванадію (V2O5). Останні дві сполуки відносяться до класу надзвичайно небезпечних. Діоксид (SO2) і триоксид (SO3) сірки є головними компонентами забруднення природного середовища при спалюванні палива.


Слайд #8
Презентація на тему «Забруднення повітря» (варіант 2) - Слайд #8

Наслідки для здоров'я:
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) провела оцінку ряду чинників ризику з точки зору їх внеску в тягар хвороб. Відповідно з цією оцінкою, забруднення повітря всередині приміщень є восьмим за значимістю чинником ризику, відповідальним за 2,7% глобального тягаря хвороб. У всьому світі забруднення повітря всередині приміщень через спалювання твердого палива призводить до 1,6 мільйона випадків смерті в результаті пневмонії, хронічних хвороб дихальних шляхів і раку легенів, при цьому загальний тягар хвороб (виражається в DALY, тобто в кількості років життя, втрачених внаслідок інвалідності і смерті) у п'ять разів перевищує тягар хвороб, що викликаються забрудненням зовнішнього повітря. У країнах, що розвиваються з високим рівнем смертності задимленість приміщень викликає імовірно 3,7% загального тягаря хвороб і є четвертим основним "вбивцею" після недостатнього харчування, небезпечного сексу й відсутності безпечної води та засобів санітарії.


Слайд #9
Презентація на тему «Забруднення повітря» (варіант 2) - Слайд #9

Пневмонія та інші гострі інфекції нижніх дихальних шляхів:
У всьому світі пневмонія та інші гострі інфекції нижніх дихальних шляхів є єдиною найбільш значною причиною смертності серед дітей у віці до п'яти років. Вплив забрудненого повітря всередині приміщень збільшує більш ніж у два рази ризик розвитку пневмонії і є причиною більш ніж 900 000 з 2 мільйонів щорічних випадків смерті від пневмонії.


Слайд #10
Презентація на тему «Забруднення повітря» (варіант 2) - Слайд #10

Хронічні обструктивні захворювання легень:
Вірогідність розвитку хронічних обструктивних захворювань легень (ХОЗЛ), таких як хронічний бронхіт, у жінок, які зазнають впливу задимленого повітря всередині приміщень, в три рази вища, ніж у жінок, які готують їжу і обігрівають оселі за допомогою електрики, газу та інших більш чистих видів палива. Дію цього чинника ризику на чоловіків майже подвоює ймовірність розвитку у них хронічних респіраторних захворювань. Так, забруднення повітря всередині приміщень призводить приблизно до 700 000 з 2,7 мільйонів випадків смерті від ХОЗЛ.


Слайд #11
Презентація на тему «Забруднення повітря» (варіант 2) - Слайд #11

Рак легенів:
У Китаї в якості палива широко використовується вугілля, і приготування їжі на відкритих вогнищах чи простих печах може приводити до захворювання жінок на рак легенів. Вплив диму, що утворюється при спалюванні вугілля, подвоює ризик розвитку раку легенів, особливо у жінок, які в більшості країн, що розвиваються курять менше, ніж чоловіки. Більше одного мільйона чоловік у всьому світі щорічно помирає від раку легень, і причиною приблизно 1,5% цих випадків смерті є забруднення повітря всередині приміщень.


Завантажити презентацію