Презентація на тему «Забруднення навколишнього серидовища»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Забруднення навколишнього серидовища» - Слайд #1

ДЖЕРЕЛА І ФАКТОРИ ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
САМА ЛЮДИНА – ЦЕ ЧАСТИНОЧКА ПРИРОДИ


Слайд #2
Презентація на тему «Забруднення навколишнього серидовища» - Слайд #2

Змінами, які вносить людина в навколишнє середовище, вона змушує його служити своїм цілям і господарює над природою. На сучасному етапі все людство поставлене перед фактором існування незворотних процесів в природі, виникнення нових шляхів перетворення і переміщення енергії і речовин.
наслідки промислової і господарської діяльності людства можуть завдати непоправні збитки біосфері і велику шкоду людині.


Слайд #3
Презентація на тему «Забруднення навколишнього серидовища» - Слайд #3

Змінами, які вносить людина в навколишнє середовище, вона змушує його служити своїм цілям і господарює над природою. На сучасному етапі все людство поставлене перед фактором існування незворотних процесів в природі, виникнення нових шляхів перетворення і переміщення енергії і речовин.
наслідки промислової і господарської діяльності людства можуть завдати непоправні збитки біосфері і велику шкоду людині.


Слайд #4
Презентація на тему «Забруднення навколишнього серидовища» - Слайд #4

В історії є багато прикладів, які свідчать, що регіональні екологічні зміни призводили до утворення пустель, знищення лісів, засолення ґрунтів, створення мертвого ландшафту. Масове техногенне знищення лісів на планеті зумовлює глибокі зміни у водному режимі в цілому, посилює процеси ерозії ґрунтів, призводить до замулення річок і озер, засухи та нехватки прісної води, спричиняє руйнуючі повені. В епоху інтенсивного техногенного землеробства оранка земель, споживання земель, вирубка лісів, будівництво іригаційних систем докорінно змінили характер ландшафтів в місцях перебування людей.


Слайд #5
Презентація на тему «Забруднення навколишнього серидовища» - Слайд #5

Уже сьогодні існують дуже забруднені водоймища, ґрунти, повітря, що негативно впливають на стан економіки, становлять істотну загрозу здоров'ю людей. Планетарна біохімічна сила досягла нині значних розмірів.


Слайд #6
Презентація на тему «Забруднення навколишнього серидовища» - Слайд #6

Охорона навколишнього середовища, як поняття, охоплює широке коло проблем і насамперед профілактика забруднення повітря і води шкідливими промисловими викидами, продуктами життєдіяльності людини, радіоактивними і отруйними хімічними речовинами, шкідливими наслідками використання мінеральних і органічних добрив, пестицидів і гербіцидів, регуляцію чисельності земних видів тварин, екологічну оцінку наслідків використання ресурсів, а також боротьбу з ерозією ґрунтів.


Слайд #7
Презентація на тему «Забруднення навколишнього серидовища» - Слайд #7

Найбільшу безпеку для біосфери являють відходи техногенного виробництва і побуту, кількість яких різко збільшується з розвитком промисловості і зростанням населення.


Слайд #8
Презентація на тему «Забруднення навколишнього серидовища» - Слайд #8

Аналіз екологічної ситуації засвідчує, що головну загрозу являє не науково-технічний прогрес, а відсутність механізму регулювання відносин суспільства з природним середовищем і виробництвом, що призводить до небажаних змін природного середовища і нераціонального використання природних ресурсів.