Презентація на тему «Забруднення ґрунтів» (варіант 1)


Рейтинг презентації 4.33 на основі 3 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Забруднення ґрунтів» (варіант 1) - Слайд #1

Забруднення ґрунтів
Підготувала
учениця 11-А класу
Кошина Анна


Слайд #2
Презентація на тему «Забруднення ґрунтів» (варіант 1) - Слайд #2

Визначення проблеми
Забруднення ґрунтів — вид антропогенної трансформації ґрунтів, при якій вміст хімічних речовин у ґрунтах, які піддаються антропогенному впливу, перевищує природний регіональний рівень їх вмісту у ґрунтах.


Слайд #3
Презентація на тему «Забруднення ґрунтів» (варіант 1) - Слайд #3

Вплив людини
В результаті розвитку господарської діяльності людини відбувається:
У нормальних природних у мовах усі процеси, що відбуваються в ґрунті, знаходяться в рівновазі. Але нерідко в порушенні рівноважного стан ґрунту винна людина.


Слайд #4
Презентація на тему «Забруднення ґрунтів» (варіант 1) - Слайд #4

Сільськогосподарська земля
В даний час на кожного жителя нашої планети припадає менше одного гектара орної землі І ці незначні площі продовжують скорочуватися через недотепну гос-подарську діяльність людини. Величезні площі родючих земель гинуть при гірничопромислових роботах, при будівництві підприємстві міст.
1 людину
на
менше
1 га орної землі


Слайд #5
Презентація на тему «Забруднення ґрунтів» (варіант 1) - Слайд #5

Ерозія
Ерозія ґрунту - руйнація і змив родючого про-шарку водою і вітром. Ерозія в даний час стала всес-вітнім злом. Підраховано, що тільки за останнє століття в результаті водяної і вітрової ерозій на планеті втрачено 2млрд га родючих земель активного сільськогосподарського користування.


Слайд #6
Презентація на тему «Забруднення ґрунтів» (варіант 1) - Слайд #6

Причини ерозії


Слайд #7
Презентація на тему «Забруднення ґрунтів» (варіант 1) - Слайд #7

Забруднювачі ґрунтів
Одним із наслідків посилення виробничої діяльнос-ті людини є інтенсивне забруднення ґрунтового покриву.
У ролі основних забруднювачів ґрунтів виступають:


Слайд #8
Презентація на тему «Забруднення ґрунтів» (варіант 1) - Слайд #8

Забруднення ртуттю
До найбільш небезпечних забруднювачів ґрунтів відносять ртуть і її з'єднання. Ртуть надходить у навколишнє середовище з отрутохімікатами, з відходами промислових підприємств, що містять металеву ртуть і різноманітні її з'єднання.


Слайд #9
Презентація на тему «Забруднення ґрунтів» (варіант 1) - Слайд #9

Забруднення свинцем
Ще більш масовий і небезпечний характер носить забруднення ґрунтів свинцем. Відомо, що при виплавці однієї тонни свинцю в навколишнє середовище з відхо-дами викидається його до 25 кг. З'єднання свинцю ви-користовують в якості добавок до бензину, тому авто-транспорт є серйозним джерелом свинцевого забруд-нення. Особливо багато свинцю в ґрунтах уздовж значних автострад.


Слайд #10
Презентація на тему «Забруднення ґрунтів» (варіант 1) - Слайд #10

Забруднення металами
Поблизу значних центрів чорної і кольорової металургії ґрунти забруднені залізом, міддю, цинком, марганцем, нікелем, алюмінієм і іншими металами. У багатьох місцях їхня концентрація в десятки разів перевищує гранично допустимі концентрації.


Слайд #11
Презентація на тему «Забруднення ґрунтів» (варіант 1) - Слайд #11

Забруднення радіоактивними речовинами
Радіоактивні елемен-ти можуть потрапляти в ґрунт і накопичуватися в ньому у результаті випа-дання опадів від атомних вибухів або при віддаленні рідких і твердих відходів промислових підприємств, АЕС або науково-дослід-них заснувань, пов'язаних із вивченням і використ-анням атомної енергії.
Радіоактивні речовини з ґрунтів потрапляють у рослини, потім в організми тварин і людини, накопичуються в них.


Слайд #12
Презентація на тему «Забруднення ґрунтів» (варіант 1) - Слайд #12

Забруднення добривами
Особливо небезпечні стійкі органічні сполуки, застосовувані в якості отру-тохімікатів. Вони накопичу-ються в ґрунті, у воді, дон-них відкладеннях водойм. Але найголовніше - вони включаються в екологічні харчові ланцюги, перехо-дять із ґрунту і води в рослини, потім у тварини, а в остаточному підсумку потрапляють із їжею в організм людини.


Слайд #13
Презентація на тему «Забруднення ґрунтів» (варіант 1) - Слайд #13

Розрізняють три ступені забруднення, що вимагають таких дій:


Слайд #14
Презентація на тему «Забруднення ґрунтів» (варіант 1) - Слайд #14

Проведення безвідвальної обробки ґрунту зі збереженням стерні на поверхні поля
Охорона і раціональне використання ґрунтів
Серед першочергових заходів, спрямованих на охорону земельних ресурсів, виділяють такі:
Комплекс робіт, спрямованих на відновлення продуктивності й с/г цінності порушених земель
Проведення заходів, які покращують проходження води в ґрунт та запобігають її стіканню
Системи заходів для підвищення родючості ґрунту та отримання високих і стійких урожаї


Слайд #15
Презентація на тему «Забруднення ґрунтів» (варіант 1) - Слайд #15

Дякую за увагу!


Завантажити презентацію