Презентація на тему «Забруднення довкілля електростанціями»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Забруднення довкілля електростанціями» - Слайд #1

Забрудненнядовкілляелектростанціями


Слайд #2
Презентація на тему «Забруднення довкілля електростанціями» - Слайд #2

Антропогенне забруднення довкілля - процес зміни складу і властивостей однієї або декількох сфер Землі внаслідок діяльності людини.


Слайд #3
Презентація на тему «Забруднення довкілля електростанціями» - Слайд #3

Розрізняють забруднення
бактеріальне і біологічне;
хімічне ;
механічне;
фізичне .


Слайд #4
Презентація на тему «Забруднення довкілля електростанціями» - Слайд #4

Забруднення навколишнього середовища в наслідок дії електростанцій
АЕС;
ГЕС;
ТЕС.


Слайд #5
Презентація на тему «Забруднення довкілля електростанціями» - Слайд #5

Атомніелектростанції


Слайд #6
Презентація на тему «Забруднення довкілля електростанціями» - Слайд #6

На сьогодні у світі працює близько 400 атомних електростанцій (АЕС). Вони забезпечують майже 10% енергії, що виробляється на Землі.
У процесі роботи на атомних електростанціях використовують як паливо радіоактивні елементи - уран, торій і плутоній.


Слайд #7
Презентація на тему «Забруднення довкілля електростанціями» - Слайд #7

Екологічні проблеми
утилізація радіоактивних відходів;
великі об'єми теплових забруднень;
виробництво та розповсюдження ядерної зброї.


Слайд #8
Презентація на тему «Забруднення довкілля електростанціями» - Слайд #8

Факт
Плутоній міститься у відпрацьованому ядерному паливі. З кульки плутонію розміром з тенісний м'ячик можна зробити атомну бомбу, що здатна знищити тисячі людей.


Слайд #9
Презентація на тему «Забруднення довкілля електростанціями» - Слайд #9

Гідроелектростанції


Слайд #10
Презентація на тему «Забруднення довкілля електростанціями» - Слайд #10

Будівництво гідроелектростанцій, як правило, не тільки забезпечує виробництво електроенергії, а завдяки наявності водосховища сприяє вирішенню багатьох важливих народногосподарських завдань, пов'язаних із водопостачанням, зрошуванням, судноплавством, розвитком рибного господарства і рекреації.


Слайд #11
Презентація на тему «Забруднення довкілля електростанціями» - Слайд #11

Негативний вплив
спостерігається зміна гідрологічного режиму;
руйнування берегів;
затоплення значних площ земель.


Слайд #12
Презентація на тему «Забруднення довкілля електростанціями» - Слайд #12

Теплоелектростанції


Слайд #13
Презентація на тему «Забруднення довкілля електростанціями» - Слайд #13

Теплоелектростанції разом з димом викидають у повітря сірчистий і вуглекислий газ. Шкідливі гази попадають у повітря в результаті спалювання палива для потреб промисловості, опалення осель, роботи транспорту, спалювання й переробки побутових і промислових відходів.


Слайд #14
Презентація на тему «Забруднення довкілля електростанціями» - Слайд #14

Альтернативні джерела енергії


Слайд #15
Презентація на тему «Забруднення довкілля електростанціями» - Слайд #15

До альтернативних джерел енергії належать:
сонячна енергія,
геотермальна,
енергія вітру,
припливів,
морських хвиль і океану,
тверда біомаса і тваринні продукти,
газ із біомаси,
муніципальні відходи,
промислові відходи.


Слайд #16
Презентація на тему «Забруднення довкілля електростанціями» - Слайд #16

Екологічні аспекти нетрадиційної енергетики


Слайд #17
Презентація на тему «Забруднення довкілля електростанціями» - Слайд #17

Сонячна енергія
Сонячні промені щорічно приносять на Землю у 20000 разів більше енергії, ніж ми споживаємо.


Слайд #18
Презентація на тему «Забруднення довкілля електростанціями» - Слайд #18

Енергія вітру
Використання енергії вітру має великі перспективи, оскільки не викидає в атмосферу чи у водойми шкідливих речовин, не утворює внаслідок експлуатації ніяких шкідливих викидів.


Слайд #19
Презентація на тему «Забруднення довкілля електростанціями» - Слайд #19

Біоенергетика
Біологічна маса є ефективним поновлювальним джерелом енергії. Ресурси біомаси в різних видах є майже в усіх регіонах світу. На сучасному рівні за рахунок біомаси можна покрити 6-10% від загальної кількості енергетичних потреб промислово розвинутих країн.


Слайд #20
Презентація на тему «Забруднення довкілля електростанціями» - Слайд #20

Геотермальна енергія
Геотермальні електростанції створено на резервуарах сухої пари. Суха пара зі свердловини надходить у турбіну або генератор для вироблення електроенергії. Саме на такій станції вперше було отримано електроенергію.


Слайд #21
Презентація на тему «Забруднення довкілля електростанціями» - Слайд #21

Охороняти природу – значить охороняти Батьківщину (Михайло Пришвін).


Завантажити презентацію