Презентація на тему «Забруднення атмосфери» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Забруднення атмосфери» (варіант 1) - Слайд #1

Забруднення атмосфери


Слайд #2
Презентація на тему «Забруднення атмосфери» (варіант 1) - Слайд #2

Мета проекту:
Висвітлити актуальність данної проблеми;
Навчити учнів виявляти джерела забруднення атмосфери;
Навчити учнів знаходити шляхи вирішення данної проблеми;
Виховати бережливе ставлення до природи.


Слайд #3
Презентація на тему «Забруднення атмосфери» (варіант 1) - Слайд #3

Забруднення атмосфери мають як природний, так антропогенний характер.Впливати на природні забруднення атмосфери людина не може, але регулювати характер забруднень в результаті власної діяльності людство не тільки може, але і повинно. Необхідно пам'ятати, що в атмосферу попадають як матеріальні забруднювачі (гази, рідини, тверді речовини),так і енергетичні (шум, вібрації, електромагнітне, радіоактивне випромінювання).


Слайд #4
Презентація на тему «Забруднення атмосфери» (варіант 1) - Слайд #4

Джерелом забруднень атмосфери є практично всі види людської діяльності — від побутової до виробничої. Встановлено, що найбільший внесок у забруднення атмосфери робить автотранспорт і енергетика,особливо паливна. Розрізняють два види забруднень атмосфери: загазованість і запиленість.
Загазованість зв'язана з попаданням в атмосферу газів-забруднювачів,серед яких найбільше значення мають;
Сірчистий газ
Оксиди азоту
Вуглеводні
Чадний газ


Слайд #5
Презентація на тему «Забруднення атмосфери» (варіант 1) - Слайд #5

Загазованість викликає різноманітні ефекти
Кислотні дощі
Озонові діри
Парниковий ефект


Слайд #6
Презентація на тему «Забруднення атмосфери» (варіант 1) - Слайд #6

Запиленість викликають дрібнодисперсні частинки рідких і твердих речовин, що попали в атмосферу, які утворились у результаті як природних процесів (виверження вулканів, пилові бурі), так і промислових(виробництво цементу, муки, кормових дріжджів, неповне згоряння палива).Запиленість є причиною появи різних видів смогу, пилових і димних туманів.


Слайд #7
Презентація на тему «Забруднення атмосфери» (варіант 1) - Слайд #7

Основними забруднювачами атмосфери є промислові підприємства


Слайд #8
Презентація на тему «Забруднення атмосфери» (варіант 1) - Слайд #8

Вихлопні гази від автомобілів


Слайд #9
Презентація на тему «Забруднення атмосфери» (варіант 1) - Слайд #9

Промислові аварії


Слайд #10
Презентація на тему «Забруднення атмосфери» (варіант 1) - Слайд #10

Тому треба провести такі заходи:
Підвищення якості палива;
Насадження лісів та парків;
Встановлення додаткових фільтрів та очисних споруд;
Маловідходне та безвідходне виробництво;
Використання дизельного палива та заміна вугілля біопалив.


Слайд #11
Презентація на тему «Забруднення атмосфери» (варіант 1) - Слайд #11

Збережем довкілля разом!