Презентація на тему «Забруднення атмосфери» (варіант 2)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Забруднення атмосфери» (варіант 2) - Слайд #1

Забруднення атмосфери


Слайд #2
Презентація на тему «Забруднення атмосфери» (варіант 2) - Слайд #2

Забруднення атмосфери


Слайд #3
Презентація на тему «Забруднення атмосфери» (варіант 2) - Слайд #3

Природні джерела забруднення
Природні джерела забруднення не спричинюють істотних змін повітря.
Проте природні забруднення атмосфери здебільшого не завдають великої шкоди людині


Слайд #4
Презентація на тему «Забруднення атмосфери» (варіант 2) - Слайд #4

Природні джерела забруднення
Природні джерела забруднення не спричинюють істотних змін повітря.
Проте природні забруднення атмосфери здебільшого не завдають великої шкоди людині


Слайд #5
Презентація на тему «Забруднення атмосфери» (варіант 2) - Слайд #5

Промисловість
Серйозної шкоди навколишньому середовищу завдає хімічна промисловість.
Значним джерелом забруднення довкілля є підприємства чорної металургії


Слайд #6
Презентація на тему «Забруднення атмосфери» (варіант 2) - Слайд #6

Промисловість
Серйозної шкоди навколишньому середовищу завдає хімічна промисловість.
Значним джерелом забруднення довкілля є підприємства чорної металургії


Слайд #7
Презентація на тему «Забруднення атмосфери» (варіант 2) - Слайд #7

Транспорт
Шкідливі речовини, під час експлуатації автотранспорту, потрапляють у повітря з вихлопними газами
Вихлопні гази накопичуються у нижніх шарах атмосфери, тобто шкідливі речовини знаходяться в зоні дихання людини. Тому автомобільний транспорт варто віднести до категорії найнебезпечніших джерел забруднення повітря поблизу автомагістралей.


Слайд #8
Презентація на тему «Забруднення атмосфери» (варіант 2) - Слайд #8

Транспорт
Шкідливі речовини, під час експлуатації автотранспорту, потрапляють у повітря з вихлопними газами
Вихлопні гази накопичуються у нижніх шарах атмосфери, тобто шкідливі речовини знаходяться в зоні дихання людини. Тому автомобільний транспорт варто віднести до категорії найнебезпечніших джерел забруднення повітря поблизу автомагістралей.


Слайд #9
Презентація на тему «Забруднення атмосфери» (варіант 2) - Слайд #9

Наслідки забруднення атмосфери
Парниковий ефект
Кислотні дощі
Руйнування озонового шару
Смог


Слайд #10
Презентація на тему «Забруднення атмосфери» (варіант 2) - Слайд #10

Наслідок забруднення атмосфери
Причини виникнення
Вплив на навколишнє середовище
Парниковий ефект (глобальне потепління клімату)
Накопичення в атмосфері «парникових газів» - вуглекислого газу, метану, озону, оксидів нітрогену, хлорфторвуглеводнів (ХФВ), пара води.
За останні 100 років середньорічна глобальна температура  піднялася на 0,3-0,6?С. За прогнозами вчених до середини ХХІ ст. температура приземної атмосфери може піднятись на 1,5-4,5?С, що зумовить:
підняття рівня Світового океану на 100-150 м за рахунок теплового розширення води і затоплення прибережних зон;
танення льодовиків;
зміщення кліматичних зон (зонами землеробства стануть тайга і тундра);
зміну погоди і збільшення кількості опадів
Кислотні опади – всі види метеорологічних опадів (дощ, сніг, град, туман, дощ зі снігом), рН яких менший 5,5.
Оксиди нітрогену та сульфуру, пара кислот. Їх природними джерелами є вулканічні виверження, пожежі, діяльність ґрунтових бактерій, антропогенними – транспорт, ТЕС, сміттєспалювальні заводи, металургійні комбінати, хімічні підприємства.
зниження рН поверхневих вод і ґрунтів та посилення міграції важких металів;
опіки і зниження інтенсивності фото синтезуючих рослин;
корозія металевих виробів;
руйнування будівель з вапняку та архітектурних пам'яток;
загибель гідро біонтів;
деградація лісів, зменшення стійкості дерев стосовно шкідників і патогенних мікроорганізмів
 
Руйнування озонового екрану («озонова дірка»)
1) оксиди нітрогену2)  ХФВ (найчастіше фреони)3) особливості циркуляції атмосфери – повітряні потоки з нижніх шарів атмосфери під час руху вгору розштовхують озон
більш високий рівень УФ випромінювання на поверхні землі;
збільшення захворювань на рак шкіри;
зміна температурного режиму;
зміна режиму вітрів і дощів;
підвищення рівня моря
 
Смог – суміш диму, туману і пилу, що виникає в атмосфері промислових міст із частинок сажі, попелу, продуктів сухої перегонки пального.
Лондонський (чорний)смог: низька температура (біля 0?С); висока вологість (до 100%); підвищений вміст сажі, оксидів карбону, нітрогену, сульфуру, що утворюються при спалюванні паливаЛос-анжелеський (білий)смог:  висока температура (більше 30 ?С); відсутність перемішування шарів повітря у вертикальному напрямі; значна концентрація викидів автотранспорту; утворення пероксицетилнітратуАляскінський (льодяний) смогвиникає в північних широтах:температура нижче -30?С; висока вологість; забруднене повітря
Тривалі смоги призводять до:
подразнення очей. Слизових оболонок, органів дихання;
задухи;
бронхіальної астми;
збільшення смертності;
пригнічення рослинності;
руйнування будівель;
прискорення корозії металів


Слайд #11
Презентація на тему «Забруднення атмосфери» (варіант 2) - Слайд #11

Забруднення в Україні


Слайд #12
Презентація на тему «Забруднення атмосфери» (варіант 2) - Слайд #12

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ


Завантажити презентацію