Презентація на тему «Європейський Союз» (варіант 6)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Європейський Союз» (варіант 6) - Слайд #1

900igr.
Європейський
Союз


Слайд #2
Презентація на тему «Європейський Союз» (варіант 6) - Слайд #2

Девіз ЄС
In varietate concordia - Згода в різноманітті


Слайд #3
Презентація на тему «Європейський Союз» (варіант 6) - Слайд #3

Гімн ЄС
Ода «До радості» (нім. An die Freude) - ода, написана в 1785 році Фрідріхом Шиллером. У 1972 році вона була прийнята в якості офіційного гімну Ради Європи, а з 1985 року - Європейських співтовариств (Європейського союзу з 1993 року)


Слайд #4
Презентація на тему «Європейський Союз» (варіант 6) - Слайд #4

Офіційний сайт
http://europa.eu


Слайд #5
Презентація на тему «Європейський Союз» (варіант 6) - Слайд #5

Європейський Союз (European Union)
найбільше регіональне об'єднання, спрямоване на створення політичного і валютно-економічного союзу європейських держав з метою усунення всіх перешкод на шляху вільного пересування товарів, послуг, капіталу та людей, а також для формування єдиної зовнішньої політики і політики у сфері безпеки


Слайд #6
Презентація на тему «Європейський Союз» (варіант 6) - Слайд #6

Країни, що входять до складу ЄС
Австрія
  Бельгія
  Болгарія
  Великобританія
  Угорщина
  Німеччина
  Греція
  Данія
  Ірландія
  Іспанія
  Італія
  Кіпр
  Латвія
  Литва
  Люксембург
  Мальта
  Нідерланди
  Польща
  Португалія
  Словаччина
  Словенія
  Фінляндія
  Франція
  Чехія
  Швеція
  Естонія


Слайд #7
Презентація на тему «Європейський Союз» (варіант 6) - Слайд #7

Основні інститути влади
Європейська Комісія - виконавчий орган Європейського Союзу, що складається з 25 членів, які призначаються на п'ять років, але повністю незалежні у виконанні своїх обов'язків. ЄС і очолює відповідний Генеральний Директорат


Слайд #8
Презентація на тему «Європейський Союз» (варіант 6) - Слайд #8

Европейский Парламент — собрание из 732 депутатов, напрямую избираемых гражданами стран-членов ЕС сроком на пять лет. Председатель Европарламента избирается на два с половиной года.


Слайд #9
Презентація на тему «Європейський Союз» (варіант 6) - Слайд #9

Совет министров — основной орган принятия решений, который собирается на уровне министров национальных правительств, и его состав меняется в зависимости от обсуждаемых вопросов. Представители правительств государств-членов обсуждают законодательные акты ЕС и принимают либо отвергают их путем голосования.


Слайд #10
Презентація на тему «Європейський Союз» (варіант 6) - Слайд #10

Европейский суд — судебный орган ЕС высшей инстанции, регулирующий разногласия:
между государствами-членами ЕС
между государствами-членами ЕС и самим Европейским Союзом
между институтами ЕС
между ЕС и физическими либо юридическими лицами


Слайд #11
Презентація на тему «Європейський Союз» (варіант 6) - Слайд #11

Счетная палата (Суд аудиторов) — орган Европейского Союза, созданный с целью проведения аудиторской проверки бюджета ЕС и его институтов


Слайд #12
Презентація на тему «Європейський Союз» (варіант 6) - Слайд #12

Европейский Омбудсмен:
Занимается жалобами европейских частных и юридических лиц на институты и учреждения ЕС


Слайд #13
Презентація на тему «Європейський Союз» (варіант 6) - Слайд #13

Вступление в ЕС
Соответствие Копенгагенским критериям (июнь 1993; декабрь 1995)
Соблюдение демократическим принципам
принцип свободы
принцип уважения прав человека
принцип правового государства
Конкурентоспособная рыночная экономика
Признание правил и стандартов ЕС


Слайд #14
Презентація на тему «Європейський Союз» (варіант 6) - Слайд #14

Спасибо за внимание!


Завантажити презентацію