Презентація на тему «Вплив інтенсивності ерозільних процесів на стан ґрунтового покриву»


Рейтинг презентації 4.2 на основі 5 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Вплив інтенсивності ерозільних процесів на стан ґрунтового покриву» - Слайд #1

Вплив інтенсивності ерозільних процесів на стан ґрунтового покриву


Слайд #2
Презентація на тему «Вплив інтенсивності ерозільних процесів на стан ґрунтового покриву» - Слайд #2

План
Визначення, що таке ерозія
Ознаки за якими визначається ерозія ґрунтів
Причини ерозії ґрунтів
Види ерозії
Висновок: заходи, що перешкоджають ерозію ґрунтів


Слайд #3
Презентація на тему «Вплив інтенсивності ерозільних процесів на стан ґрунтового покриву» - Слайд #3

Еро́зія
Ерозія ґрунту (від лат. erosio — роз'їдання) (рос. эрозия почвы, англ. soil erosion; нім. Bodenerosion) — це руйнування його верхнього найродючішого горизонту ґрунту і підґрунтя під впливом природних та антропогенних чинників. Залежно від природних чинників руйнування ґрунту, розрізняють водну та вітрову ерозію.
За ступенем прояву ерозію ґрунтів поділяють на нормальну і прискорену.
Нормальна, або геологічна ерозія проявляється у природних умовах (без втручання людини) і відбувається повільніше, ніж формування профілю ґрунту під час процесів ґрунтоутворення. Вона спостерігається на цілинних землях, у лісах, на луках і, як правило, не призводить до утворення еродованих ґрунтів.
Прискорена, або антропогенна ерозія виникає внаслідок нераціональної господарської діяльності людини і відбувається інтенсивніше, ніж процеси ґрунтоутворення. Вона призводить до утворення еродованих ґрунтів.


Слайд #4
Презентація на тему «Вплив інтенсивності ерозільних процесів на стан ґрунтового покриву» - Слайд #4

Ознаки за якими визначається ерозія ґрунтів
У рівнинних умовах з пересічним рельєфом, передгірних і гірських об-ластях ступінь ерозійної небезпеки залежить від крутості, довжини, форми й експо-зиції схилів, типу водозбору, глибини базису ерозії та почленування місцевості.
Глибина місцевого базису ерозії, що визначається різницею висот між вершиною вододілу і тальвегом (дном балки) або рівнем річки — один з вирішальних факторів


Слайд #5
Презентація на тему «Вплив інтенсивності ерозільних процесів на стан ґрунтового покриву» - Слайд #5

Причини ерозії ґрунтів
Чинники, які впливають на виникнення ерозійних процесів, діляться на: природні та соціально-економічні (пов'язані з господарською діяльністю людини)
Природні чинники створюють умови для виникнення ерозії, а неправильна виробнича діяльність людини є основною причиною, що призводить до інтенсифікації її розвитку.


Слайд #6
Презентація на тему «Вплив інтенсивності ерозільних процесів на стан ґрунтового покриву» - Слайд #6

Причини ерозії ґрунтів
Чинники, які впливають на виникнення ерозійних процесів, діляться на: природні та соціально-економічні (пов'язані з господарською діяльністю людини)
Природні чинники створюють умови для виникнення ерозії, а неправильна виробнича діяльність людини є основною причиною, що призводить до інтенсифікації її розвитку.


Слайд #7
Презентація на тему «Вплив інтенсивності ерозільних процесів на стан ґрунтового покриву» - Слайд #7

Види ерозії ґрунту
Водна
ерозія
Вітрова
ерозія
Антропогенний
вплив
За ступенем прояву ерозію ґрунтів поділяють на нормальну і прискорену.
Нормальна, або геологічна ерозія проявляється у природних умовах (без втручання людини) і відбувається повільніше, ніж формування профілю ґрунту під час процесів ґрунтоутворення. Вона спостерігається на цілинних землях, у лісах, на луках і, як правило, не призводить до утворення еродованих ґрунтів.
Прискорена, або антропогенна ерозія виникає внаслідок нераціональної господарської діяльності людини і відбувається інтенсивніше, ніж процеси ґрунтоутворення. Вона призводить до утворення еродованих ґрунтів.


Слайд #8
Презентація на тему «Вплив інтенсивності ерозільних процесів на стан ґрунтового покриву» - Слайд #8

Водна ерозія проявляється у змиванні верхнього шару ґрунту або розмиванні його в глибину під впливом талих, дощових і поливних (іригаційних) вод.


Слайд #9
Презентація на тему «Вплив інтенсивності ерозільних процесів на стан ґрунтового покриву» - Слайд #9

Вітрова ерозія, або дефляція, виникає за умови сильних вітрів, які видувають ґрунт. Інтенсивність видування ґрунту значною мірою залежать від його гранулометричного складу і вмісту в ньому гумусу. Вітрова ерозія поширена там, де немає перешкод сильним вітрам, і де відсутній природний рослинний покрив, що захищає поверхневі шари ґрунту, розораного на великих площах. Локальна вітрова ерозія спостерігається і на безструктурних піщаних ґрунтах. Особливо небезпечні піски біля озер та на узбережжях морів, де часто дмуть сильні вітри.


Слайд #10
Презентація на тему «Вплив інтенсивності ерозільних процесів на стан ґрунтового покриву» - Слайд #10

Вітрова ерозія, або дефляція, виникає за умови сильних вітрів, які видувають ґрунт. Інтенсивність видування ґрунту значною мірою залежать від його гранулометричного складу і вмісту в ньому гумусу. Вітрова ерозія поширена там, де немає перешкод сильним вітрам, і де відсутній природний рослинний покрив, що захищає поверхневі шари ґрунту, розораного на великих площах. Локальна вітрова ерозія спостерігається і на безструктурних піщаних ґрунтах. Особливо небезпечні піски біля озер та на узбережжях морів, де часто дмуть сильні вітри.


Слайд #11
Презентація на тему «Вплив інтенсивності ерозільних процесів на стан ґрунтового покриву» - Слайд #11

Заходи, що перешкоджають ерозію ґрунтів
Агротехнічні заходи визначаються видом ерозії грунтів і типом ландшафту. Так, на землях, які зазнають водної ерозії, оранку, сівбу, культивацію грунту проводять поперек схилу. Така оранка зменшує в 3-4 і більше раз поверхневий стік.
Ефективним способом боротьби з водною ерозією є розміщення борозен і рядів рослин під прямим кутом до поверхневого стоку. З цією метою в умовах слабо-розсіченого рельєфу застосовують контурний обробіток грунту. Добрі протиерозійні результати дають ґрунтозахисні сівозміни, розміщення сільськогосподарських культур смугами, поперек схилу, залуження грунтів на схилах. Дуже еродовані землі треба переводити з орних на луки.
У районах поширення вітрової ерозії застосовують ґрунтозахисні сівозміни, розміщують смугами посіви й пари, висівають буферні смуги з багаторічних трав, проводять снігозатримання, безвідвальний обробіток ґрунту із залишенням стерні на поверхні полів, залуження еродованих земель. Істотне значення для боротьби з вітровою ерозією має поліпшення структури ґрунту.


Слайд #12
Презентація на тему «Вплив інтенсивності ерозільних процесів на стан ґрунтового покриву» - Слайд #12

-Для боротьби з водною або вітровою ерозіями з успіхом застосовують мульчування ґрунтів. Матеріалом для мульчі може бути стерня, післяжнивні та післязбиральні рештки, стружка, тирса, спеціальний папір, пластмасова плівка тощо.-Для охорони ґрунтів від вітрової ерозії останнім часом застосовують і хімічні методи, які полягають у захисті поверхневого шару спеціальними хімічними речовинами.-У гірських районах протиерозійні заходи полягають у терасуванні схилів, їх залуженні (в посушливих районах), будівництві протисельових споруд, регулюванні випасання худоби. Особливе значення має збереження лісових фітоценозів, вирощування мішаних насаджень, практикування вибіркових і насіннєво-лісосічних рубок лісу.-Щоб зменшити руйнівну дію зливових і талих вод на полях, що прилягають до балок і ярів, створюють прибалкові і прияружні лісові смуги. Яружні системи заліснюються кущовими породами, які своїм корінням захищають ґрунт від дальшого розмивання.
Заходи, що перешкоджають ерозію ґрунтів