Презентація на тему «Вплив діяльності людини на природу»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Вплив діяльності людини на природу» - Слайд #1

Презетнація на тему“Вплив діяльності людини на природу”,“Зменшення біовидів тварин”
Презентація Величко Анастасії
Учениці 11-А


Слайд #2
Презентація на тему «Вплив діяльності людини на природу» - Слайд #2

План
Місце і роль тваринного світу в природі.
Вплив людини на тварин і причини скорочення їх чисельності.
Охорона тваринного світу.
Види під загрозою вимирання.


Слайд #3
Презентація на тему «Вплив діяльності людини на природу» - Слайд #3

Місце і роль тваринного світу в природі.
Тваринний світ є важливою частиною біосфери нашої планети. Разом з рослинами тварини відіграють значну роль в міграції хімічних елементів, яка лежить в основі існуючих у природі взаємозв'язків.
На Землі існує більше 1,5 млн. видів тварин, 60-70% з них становлять безхребетні.


Слайд #4
Презентація на тему «Вплив діяльності людини на природу» - Слайд #4

Кліматична, геологічна та ландшафтна різноманітність і велика територія України зумовлюють видове багатство тваринного світу. На її терені, включаючи акваторії Чорного і Азовського морів, живе близько 44 800 видів тварин. Найбільш широко представлені такі таксони: членистоногі - більш ніж 39 000 видів, круглі черви - 1 457, стьожкові черви - 1 288, найпростіші - більш ніж 1 200, хордові - більше 700, кільчасті черви - 400, молюски - 369 видів.
Найбільше уваги приділяється зараз вивченню, охороні, відтворенню та раціональному використанню хребетних тварин, фауна яких представлена в Україні більш ніж 200 видами риб, 18 видами земноводних, 20 видами плазунів, близько як 400 видами птахів та 101 видом ссавців.


Слайд #5
Презентація на тему «Вплив діяльності людини на природу» - Слайд #5

Вплив людини на тварин і причини скорочення їх чисельності
Тваринний світ відноситься до відновлюваних природних ресурсів. Однак для збереження їх здатності до відновлення потрібні конкретні, не порушені людиною, природні умови, де відновні процеси відбуваються з певною швидкістю.
У наш час темпи витрачання відновлюваних ресурсів можуть бути такими, що не відповідають темпам їх відновлення. Надмірне витрачання відновлюваних ресурсів може призвести до їх виснаження.


Слайд #6
Презентація на тему «Вплив діяльності людини на природу» - Слайд #6

Тривалий час існувала думка, що їх ресурси невичерпні. Сьогодення показало, що ця думка виявилася помилковою.
У відомому документі, розробленому МСОП за підтримки ЮНЕП (Програма ООН з навколишнього середовища) і ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН), який має назву "Всесвітня стратегія охорони природи", разом з визначенням основних вимог щодо охорони природного навколишнього середовища, розглянуті основні фактори, які загрожують у наш час тваринам.
До них належать: руйнування або деградація місць існування; переексплуатація; вплив інтродукованих видів; втрата, скорочення або погіршення кормової бази; пряме знищення диких тварин.
Порушення та деградація місць перебування спричиняє найбільш негативний вплив на всі групи тварин. Він загрожує 67% загальної кількості всіх рідкісних і зникаючих видів тварин.


Слайд #7
Презентація на тему «Вплив діяльності людини на природу» - Слайд #7

Значної шкоди тваринам завдає їх пряме знищення. У результаті переслідування з боку людини були повністю знищені лісові слони, стеллерова корова, тури, нелітаючі голуби - дронти, птах додо, безкрилі гагарки, лабрадорські гаги, європейські ібіси, мандрівні голуби та багато інших. Тепер вони є лише представниками сумного Чорного списку, опублікованого в 1973 р. МСОП. Тільки ссавців починаючи з 1600 року зникло 63 види і 55 підвидів. З 1980 року зникло 74 види птахів.
Зникали тварини і з території України: кулан - у 17 столітті, тур - у 15, сайгак - у 19. Деякі види були остаточно знищені саме тут. Зокрема, кінь тарпан, колись значно поширений в Європі та Азії. Останнього тарпана в природі було вбито у 1879 р. за 35 км від Асканії-Нової, а один дожив до 1918 р. на кінному заводі у м. Миргород Полтавської області.


Слайд #8
Презентація на тему «Вплив діяльності людини на природу» - Слайд #8

У різних частинах світу на межі повного зникнення перебувають багато видів - більше 1000: горила, білий ведмідь, азіатські носороги, лев, тигр, гепард, багато видів птахів та інших тварин.
Однією з форм скорочення видів є браконьєрство.


Слайд #9
Презентація на тему «Вплив діяльності людини на природу» - Слайд #9

Охорона тваринного світу.
З огляду на значення тваринного світу та вплив на нього антропогенного фактору особливої актуальності набувають питання охорони, відтворення та раціонального використання тваринного світу. З цією метою проводяться організаційно-господарські, біологічні, культурно-виховні заходи. Першочергового значення в охороні тваринного світу набувають заходи правового характеру, тобто законодавче регулювання.


Слайд #10
Презентація на тему «Вплив діяльності людини на природу» - Слайд #10

Верховна Рада та Кабінет Міністрів України прийняли ряд законів, постанов, розпоряджень, спрямованих на посилення охорони тваринного світу та його представників, що належать до категорії рідкісних і зникаючих.
Згідно із законодавством дикі тварини є державною власністю і ставлення до них має бути дбайливим, використання - економним.


Слайд #11
Презентація на тему «Вплив діяльності людини на природу» - Слайд #11

З метою охорони рідкісних і зникаючих видів тварин укладені міжнародні конвенції. Серед них можна назвати такі:*Конвенція по захисту тюленів, що живуть у північних частинах Тихого океану (1930 p.), *Конвенція по регулюванню китобійного промислу (1946 p.), *Конвенція про судноплавство і рибальство на Дунаї (1948 p.), *Конвенція про рибальство і охорону морських ресурсів (1958 p.), *Договір про захист білого ведмедя (1973 p.), * Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, які перебувають під загрозою зникнення (1973 р.) та ін.


Слайд #12
Презентація на тему «Вплив діяльності людини на природу» - Слайд #12

Заходами охорони і раціонального використання тваринних ресурсів є створення мисливських, звірівницьких та рибних господарств, морської аквакультури.
Загальна площа мисливських угідь України становить 52049 тис. га. Поряд з охороною мисливських тварин важливими заходами, що спрямовані на збільшення їх чисельності, є проведення біотехнічних заходів з покращання стану середовища перебування тварин, а також їх штучне розведення в неволі з подальшим розселенням у природних умовах.
З метою охорони рідкісних і зникаючих видів тварин їх заносять до Червоних книг (міжнародної та регіональних). З 1991 р. ведеться Європейський Червоний список тварин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі.


Слайд #13
Презентація на тему «Вплив діяльності людини на природу» - Слайд #13

Четверте видання Червоної книги МСОП містило на своїх сторінках 226 видів і 79 підвидів ссавців, 181 вид і 77 підвидів птахів, 77 видів і 21 підвид плазунів, 35 видів і 5 підвидів земноводних, 168 видів і 25 підвидів прісноводних риб.
Перше видання Червоної книги Української РСР (1980 р.) містило 85 видів (підвидів) тварин: ссавці - 29; птахи - 28; плазуни - 6; земноводні - 4; комахи - 18.
Друге видання Червоної книги України (1994 р.) містить 382 види (підвиди) тварин: гідроїдні поліпи - 2; круглі черви -2; кільчасті черви - 7; ракоподібні - 26; павукоподібні - 2; комахи - 173; молюски - 12; круглороті - 2; риби - 32; земноводні - 5; плазуни - 8; птахи - 67; ссавці - 41.


Слайд #14
Презентація на тему «Вплив діяльності людини на природу» - Слайд #14

Для збереження генофонду рідкісних та зникаючих рослин і тварин створюються природно-заповідні території - заповідники, заказники та ін. Вони є природними полігонами для проведення наукових досліджень, які спрямовані на вивчення біолого-екологічних особливостей раритетних видів і розробки шляхів їх збереження.


Слайд #15
Презентація на тему «Вплив діяльності людини на природу» - Слайд #15

Види під загрозою вимирання.
Полярний ведмідь
Велика Панда
Гірські горили


Слайд #16
Презентація на тему «Вплив діяльності людини на природу» - Слайд #16

Яванський носоріг Блакитний кит
Сибірський тигр Білий тигр


Слайд #17
Презентація на тему «Вплив діяльності людини на природу» - Слайд #17

Новозеланська совина папуга Слонова черепаха
Коала Африканський слон


Слайд #18
Презентація на тему «Вплив діяльності людини на природу» - Слайд #18

Галапагоський морський лев Гепард
Забра Греві Сіфака


Слайд #19
Презентація на тему «Вплив діяльності людини на природу» - Слайд #19

Дякую за увагу!


Завантажити презентацію