Презентація на тему «Світові природні ресурси»


Рейтинг презентації 4.67 на основі 3 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Світові природні ресурси» - Слайд #1


Слайд #2
Презентація на тему «Світові природні ресурси» - Слайд #2

Тема презентації :
“Світові природні
ресурси”


Слайд #3
Презентація на тему «Світові природні ресурси» - Слайд #3

Поняття природних ресурсів;
Класифікація природних ресурсів;
Види ресурсів, їх характеристика;
Природокористування;
Висновки.
План:


Слайд #4
Презентація на тему «Світові природні ресурси» - Слайд #4

складові природи, що є елементами екосистеми і придатні для задоволення певних потреб людини.
Природні ресурси  - це


Слайд #5
Презентація на тему «Світові природні ресурси» - Слайд #5

Класифікація


Слайд #6
Презентація на тему «Світові природні ресурси» - Слайд #6

2) За можливістю
відтворення у природі


Слайд #7
Презентація на тему «Світові природні ресурси» - Слайд #7

Класифікація:
1) За приналежністю до тих чи інших компонентів природи


Слайд #8
Презентація на тему «Світові природні ресурси» - Слайд #8

Мінеральні
ресурси
Енергохімічні
будівельні
Гідротермічні
технічні
Гірничо –
хімічні
нерудні
рудні
Мінеральні ресурси -
це сукупність розвіданих запасів корисних копалин,
які використовуються або можуть використовуватися
в господарській діяльності.


Слайд #9
Презентація на тему «Світові природні ресурси» - Слайд #9

Кліматичні ресурси
Це невичерпні природні ресурси, що включають:
1) Енергію сонця
2) Енергію вітру
3) Енергію води
4) вологу, температуру, тиск...


Слайд #10
Презентація на тему «Світові природні ресурси» - Слайд #10

Біологічні ресурси
Це ресурси тваринного
і рослинного світу


Слайд #11
Презентація на тему «Світові природні ресурси» - Слайд #11

Лісові ресурси -
Це деревні, технічні, харчові, кормові,
лікарські та інші ресурси лісу,
а також їх корисні природні
властивості(захисні,
водоохоронні, оздоровчі). Загальна площа Землі,
що вкрита лісами
становить 28% суходолу.


Слайд #12
Презентація на тему «Світові природні ресурси» - Слайд #12

Ліси-сировина
господарства Світу
Лісова
промисловість
Деревообробна
промисловість
Будівельної
індустрії
Рекреації
Туризм
Целюлозно-
паперова
промисловість
Ліси
Використання:


Слайд #13
Презентація на тему «Світові природні ресурси» - Слайд #13

Рекреаційні ресурси
Це природні, природно-технічні,
соціально-економічні елементи,
що сприяють відновленню духовних
і фізичних сил людини.


Слайд #14
Презентація на тему «Світові природні ресурси» - Слайд #14

Основні види рекреційних ресурсів:
Історичні і культурні пам'ятки
Релігійно-культові райони
Курортні райони
Столиці держав
Узбережжя морів
Берега озер, водоймищ, річок
Гірські країни і передгір'я
Лісові райони


Слайд #15
Презентація на тему «Світові природні ресурси» - Слайд #15

Земельні ресурси
Ґрунти – складні природне утворення, незамінне надбання і джерело багатства людства, що виникає в результаті зміни гірських порід під впливом живих і відмерлих організмів, сонячного тепла і атмосферних опадів.


Слайд #16
Презентація на тему «Світові природні ресурси» - Слайд #16

Земельні ресурси
Ґрунти – складні природне утворення, незамінне надбання і джерело багатства людства, що виникає в результаті зміни гірських порід під впливом живих і відмерлих організмів, сонячного тепла і атмосферних опадів.


Слайд #17
Презентація на тему «Світові природні ресурси» - Слайд #17

Водні ресурси
Це поверхневі і підземні води, які використовуються або можуть використовуватись в господарській діяльності людини.


Слайд #18
Презентація на тему «Світові природні ресурси» - Слайд #18

Ресурси світового океану
Це сукупність біологічних ресурсів, мінеральних солей та прісної води, що міститься у Світовому океані.


Слайд #19
Презентація на тему «Світові природні ресурси» - Слайд #19

Світовий океан
Мінеральні ресурси
Біологічні ресурси
Енергетичні ресурси
Запаси нафти та газу
Розсипи родовищ алмазів, золота, платини, титану
Залізоманганові конкреції
фосфорити
Запаси питної води на шельфі
Морський і океанічний промисел:
риби безхребетних
водоростей
морських ссавців
Енергія морських та океанічних течій
Енергія припливів
Хвильова енергія
Енергія вітру
Термоенергетичний потенціал водних мас


Слайд #20
Презентація на тему «Світові природні ресурси» - Слайд #20

Природокористування
Це використання людиною
природних ресурсів для власних потреб
Може бути:
1) Раціональним
2)Нераціональним


Слайд #21
Презентація на тему «Світові природні ресурси» - Слайд #21

За раціонального природокористування природне середовище не зазнає катастрофічного впливу виробничої діяльності людини, перебуває в стані екологічної рівноваги, тобто забезпечується його повне відновлення, а природні ресурси використовуються комплексно, охороняються, створюються заходи для їх відновлення.


Слайд #22
Презентація на тему «Світові природні ресурси» - Слайд #22

За нераціонального природокористування стан навколишнього середовища з кожним роком погіршується, що призводить до локальних, регіональних і загальносвітових екологічних проблем.


Слайд #23
Презентація на тему «Світові природні ресурси» - Слайд #23

Висновок:
Співіснування людини та природи має бути гармонійним, а природокористування раціональним. Проте, у більшості країн воно є нераціональним, що призводить до виснаження ресурсів, забруднення навколишнього середовища.
Тому людству варто задумуватися про збереження унікальних куточків природи в заповідниках та національних парках, впровадження технологій комплексного використання сировини, переробки та подальшої утилізації відходів, будівництво очисних споруд, розробку нових, екологічно безпечних видів палива. Раціональний підхід навіть за інтенсивного використання природи дозволить зберегти природні ресурси світу.


Слайд #24
Презентація на тему «Світові природні ресурси» - Слайд #24

Майбутнє світу в наших руках!


Слайд #25
Презентація на тему «Світові природні ресурси» - Слайд #25

Виконала:
Учениця 10-Б класу
Качмар Тетяна