Презентація на тему «Сутність, основні ознаки, причини та наслідки глобалізації»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Сутність, основні ознаки, причини та наслідки глобалізації» - Слайд #1

Сутність, основні ознаки, причини та наслідки глобалізації
Виконала: ліцеїстка II курсу біолого – хімічного профілю
Пацаловська Лілія


Слайд #2
Презентація на тему «Сутність, основні ознаки, причини та наслідки глобалізації» - Слайд #2

Основним чинником розвитку глобалізації стала науково-технічна революція, особливо розвиток світової системи інформації, поширення Інтернету, який зробив можливим миттєвий зв'язок між людьми в різних кінцях світу і усунув перешкоди на шляху розповсюдження будь-якої інформації.
Глобалізація – це сучасна форма міжнародних відносин, яка характеризується поширенням взаємозалежності між країнами в економічній, політичній і культурній сферах практично на всю земну кулю.


Слайд #3
Презентація на тему «Сутність, основні ознаки, причини та наслідки глобалізації» - Слайд #3

Причини формування глобалізаційних процесів:
· процес інтернаціоналізації, який приводить до поглиблення співробітництва між країнами та посилення їх взаємозалежності;
· науково-технічний прогрес: поява інформаційних технологій, які докорінно змінюють всю систему соціально-економічних відносин, переносять на якісно новий технічний рівень організаційно-економічні відносини, транспортні та комунікаційні зв'язки;
· загострення проблем, що є загальними для всіх людей і країн світу та важливими з погляду збереження та розвитку людської цивілізації.


Слайд #4
Презентація на тему «Сутність, основні ознаки, причини та наслідки глобалізації» - Слайд #4

Характерні ознаки глобалізації:
· взаємозалежність національних економік та їхнє взаємопроникнення, формування міжнародних виробничих комплексів поза національними кордонами;
· фінансова глобалізація – зростаюча фінансова єдність та взаємозалежність фінансово-економічних систем країн світу;
· послаблення можливостей національних держав щодо формування незалежної економічної політики;
· розширення масштабів обміну та інтенсифікація процесів руху товарів, капіталів, трудових ресурсів;
· створення інституцій міждержавного, міжнародного регулювання глобальних проблем;
· тяжіння світової економіки до єдиних стандартів, цінностей, принципів функціонування.


Слайд #5
Презентація на тему «Сутність, основні ознаки, причини та наслідки глобалізації» - Слайд #5

Глобалізація – це об'єктивний процес планетарного масштабу, який має як прогресивні наслідки, так і негативні.
До позитивних ми можемо зарахувати:
Ø поширення нових інформаційних технологій та пов'заних з ними переваг (скорочення часу і витрат на трансакції, поліпшення умов праці та життя);
Ø перехід на ресурсозаощаджувальні технології;
Ø посилення уваги до важливих проблем людства та ін.
До негативних наслідків глобалізації належать:
Ø посилення нерівномірності розвитку країн світу;
Ø нав'язування сильними країнами своєї волі, нераціональної структури господарства, політичної та економічної незалежності.


Завантажити презентацію