Презентація на тему «Сучасний розвиток Італії»


Рейтинг презентації 5 на основі 2 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Сучасний розвиток Італії» - Слайд #1

Сучасний розвиток Італії


Слайд #2
Презентація на тему «Сучасний розвиток Італії» - Слайд #2

Іта́лія  — держава на півдні Європи, в Середземномор'ї. 


Слайд #3
Презентація на тему «Сучасний розвиток Італії» - Слайд #3

Італія - високорозвинена індустріально-аграрна країна.


Слайд #4
Презентація на тему «Сучасний розвиток Італії» - Слайд #4

Провідні галузі промисловості:
Машинобудування
металургія
хімічна
нафтохімічна
легка
харчова


Слайд #5
Презентація на тему «Сучасний розвиток Італії» - Слайд #5

Італія входить до числа найбільших виробників і постачальників на світовий ринок автомобілів, велосипедів і мопедів, тракторів, пральних машин і холодильників, радіоелектронної продукції, промислового обладнання, сталевих труб, пластмас і хімічних волокон, автомобільних шин, а також готового одягу та шкіряного взуття, макаронів , сиру, оливкового масла, вина, фруктових і томатних консервів. Велике виробництво цементу, натуральних есенцій і ефірних масел з квітів і фруктів, художніх виробів зі скла і фаянсу, ювелірних виробів. Видобуток піритів, руд ртуті, природного газу, калійної солі, доломітів, азбесту. Через невеликій території і високої щільності населення, в сучасній Італії гостро стоїть питання переробки відходів


Слайд #6
Презентація на тему «Сучасний розвиток Італії» - Слайд #6

За основними показниками соціально-економічного розвитку Італія займає в даний час п'яте місце у світі. У другій половині 80-х і першій половині 90-х років на її частку припадало близько 5% ВВП, 6% промислового виробництва розвинених капіталістичних країн і понад 6% світового капіталістичного експорту. Обсяг виробництва ВВП на душу населення, службовець одним з основних показників рівня розвитку країни, на початку 90-х років був дорівнює в Італії 60% американського та 65% Японського. За цим показником Італія серед головних західноєвропейських поступається лише ФРН і Франції, перевершуючи Великобританію. Італія належить до західноєвропейського силового центру імперіалістичного суперництва. Вона активно бере участь в процесі капіталістичної західноєвропейської економічної інтеграції, є членом ЄС


Слайд #7
Презентація на тему «Сучасний розвиток Італії» - Слайд #7

Сільське господарство
У сільському господарстві переважає рослинництво. Основні культури - пшениця, кукурудза, рис (1-е місце по збору в Європі; понад 1 млн тонн на рік), цукровий буряк. Італія - один з найбільших в світі і веде в Європі виробник цитрусових (понад 3,3 млн тонн на рік), томатів (понад 5,5 млн т.), винограду (близько 10 млн тонн на рік, понад 90% переробляється увино), оливок. Квітникарство. Розвинене птахівництво.


Слайд #8
Презентація на тему «Сучасний розвиток Італії» - Слайд #8

Туризм
Італія - найбільший район міжнародного туризму (понад 50 млн осіб на рік). Туризм в Італії є одним із провідних секторів економіки і складає 12% від ВВП. На частку Італії доводиться 5,6% від світового туристичного ринку. За цим показником країна займає 3-е місце в ЄС після Франції та Іспанії 


Слайд #9
Презентація на тему «Сучасний розвиток Італії» - Слайд #9

Промисловість
Для італійської економіки характерно активне втручання державного капіталу в промисловість, високий рівень розвитку державно-монополістичного 
капіталізму. Найбільш поширеною формою впливу держави на економіку є участь найбільших державно-монополістичних об'єднань - Інституту промислової реконструкції - ІПР.


Слайд #10
Презентація на тему «Сучасний розвиток Італії» - Слайд #10

Інститут промислової реконструкції (ІПР) - найбільше державне об'єднання Італії - має структуру холдингу, входить у першу десятку промислових груп світу, об'єднує понад 150 підприємств у різних галузях промисловості.


Слайд #11
Презентація на тему «Сучасний розвиток Італії» - Слайд #11

Державі майже повністю належить енергетика, на 50% - транспорт, на 30% - гірничодобувна промисловість, на 45%-металургія, на 22% - транспортне машинобудування, а також багато підприємств легкої промисловості, багато великих банків.


Слайд #12
Презентація на тему «Сучасний розвиток Італії» - Слайд #12

Промисловість - провідна сфера економіки Італії. Італія дуже недостатньо і нерівномірно забезпечена сировинними енергетичними ресурсами. Серед корисних копалин країни виділяються по-своєму промисловому чи експортного значенням природний газ, пірит, поліметалічні руди, калійні солі, кіновар (ртутна руда)і деякі інші. Італійська обробна промисловість базується насамперед на імпортній сировині


Слайд #13
Презентація на тему «Сучасний розвиток Італії» - Слайд #13

Транспорт
У внутрішніх перевезеннях вантажів і пасажирів головну роль грає автомобільний транспорт, на другому місці - залізничний. За рівнем електрифікації залізниць країна займає одне з перших місць у світі.
 Густа мережа сучасних шосе і залізниць зв'язує міста Північної Італії.


Слайд #14
Презентація на тему «Сучасний розвиток Італії» - Слайд #14

Фінансовий стан
У ході вироблення стратегії антикризових заходів Італія дотримувалася чіткої позиції на користь створення єдиного європейського фонду. Згідно з пропозицією, підтриманому Італією, Францією та Нідерландами, пропонувалося створити фонд у розмірі 300 млрд. євро за рахунок відрахування країнами ЄС 3% від ВВП. Однак ідея створення єдиного фонду не знайшла одностайної підтримки серед країн-членів ЄС, особливо у Німеччині. Збереження і надалі надзвичайної ситуації на фінансових ринках зажадало від найбільших країн ЄС більш чіткої координації дій і певного коригування початкових позицій. У цьому зв'язку в ході саміту ЄС у Парижі 13 жовтня 2008 р. була прийнята Програма спільних дій, центральним пунктом якої стало рішення Єврогрупи забезпечити гарантії не тільки по приватних внесках, але і по міжбанківських кредитах. Інша важлива міра, схвалена Єврогрупи - рекапіталізація. Держави взяли на себе зобов'язання прийти на допомогу будь-якому системоутворюючого банку, що опинився у важкому становищі. Мова фактично йшла про те, що держави будуть скуповувати великі пакети акцій, тобто практично про націоналізацію.


Слайд #15
Презентація на тему «Сучасний розвиток Італії» - Слайд #15

Таким чином, проблема виходу з фінансової кризи по-новому поставила перед італійськими правлячими колами питання про співвідношення принципів ринкової економіки з принципами державного регулювання. У результаті за вельми короткий час були переглянуто низку принципів ринкової економіки.


Слайд #16
Презентація на тему «Сучасний розвиток Італії» - Слайд #16

Зовнішньоекономічна сфера
У імпорті Італії переважають паливо (нафта, вугілля, кокс) і промислова сировина (металолом, бавовна); вона ввозить також машини і продовольство. У експорті головну роль грають готові вироби (машини, обладнання, тканини) і фрукти (апельсини, лимони). Найбільш великий товарооборот з країнами «Спільного ринку», Швейцарією і США. Дефіцит зовнішньоторговельного балансу Італії частково покривають переклади італійців, що працюють за кордоном, і доходи від туризму, з розвитку якого країна здавна посідає одне з перших місць у світі. Щорічно Італію відвідують понад 30 млн іноземних туристів. Обслуговування туристів перетворилося в одну з найважливіших галузей економіки 


Слайд #17
Презентація на тему «Сучасний розвиток Італії» - Слайд #17

Висновок
У результаті можна виділити наступні переваги економіки Італії: конкурентоспроможний і досить креативний середній клас. Задає моду в усьому світі в галузі дизайну виробництва і продукції, одягу та побутової техніки. До провідним фірмам відносяться Fiat (автопром), Montedison (виробництво пластмас), Olivetti (комунікації), Benetton (одяг). Високопродуктивнесільське господарство та виробництво продукції для туристів, відомі будинки мод [5].
Слабкі сторони: державний дефіцит і зростання боргу все ще великі. Малий приріст економіки, неефективна сфера послуг, яка інтенсивно приватизується. Нерівний розподіл добробуту між багатою Північчю і бідним Півднем, де безробіття в 3 рази вище. Недостатня податкова дисципліна, улучшающаяся останнім часом. Відносно малі, орієнтовані на міжнародну конкуренцію підприємства. Сильна залежність від імпорту енергоресурсів.


Слайд #18
Презентація на тему «Сучасний розвиток Італії» - Слайд #18

Список використаної літератури
Желтіков В. П. Економічна географія і регіоналістика М.: Дашков і Ко, АкадемЦентр, 2010. - 384 с.
Кузнєцов Н.Г., Тягло С. Г. Економічна географія Серія Підручники та навчальні посібники. Ростов н / Д: Фенікс, 2008. - 384 с.
Родіонова І. О. Економічна географія. Весь курс для випускників та абітурієнтів Серія: Вибір кращих репетиторів М.: Ексмо, 2008. - 576 с.
Смирнов Є. М. Введення в курс світової економіки. Економічна географія зарубіжних країн М.: КноРус, 2009. - 416 с.
http://ru.wikipedia.org - Вільна енциклопедія.


Слайд #19
Презентація на тему «Сучасний розвиток Італії» - Слайд #19


Завантажити презентацію