Презентація на тему «Сучасні напрямки розвитку політичної географії»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Сучасні напрямки розвитку політичної географії» - Слайд #1

www.themegallery.com
Сучасні напрямки розвитку політичної географії
Шевченко Вікторії


Слайд #2
Презентація на тему «Сучасні напрямки розвитку політичної географії» - Слайд #2

Політична географія — галузь економічної і соціальної географії, що вивчає просторову організацію політичного життя суспільства (кордони, політико-географічне положення, політико-територіальний поділ) і територіальне поєднання політичних сил з урахуванням різноманітних соціально-економічних чинників.


Слайд #3
Презентація на тему «Сучасні напрямки розвитку політичної географії» - Слайд #3

На сучасному етапі роль політичної географії постійно зростає, адже від розстановки політичних сил, етнічних процесів змінюється політична ситуація, як в окремих державах і регіонах, так і у світі в цілому (наприклад, події в Югославії, прихід до влади в Пакистані військових). Політичні чинники впливають на стан навколишнього середовища, розвиток економіки, життя та діяльність людей, міжнародні відносини. Крім того, політична географія вивчає вплив політичних сил та подій на розвиток світової економіки.
Для розвитку кожної держави дуже важливим є її політико-географічне положення. Воно визначає розміщення країни в певному регіоні світу; оцінку рівня економічного розвитку й політичної організації сусідніх країн, віддаленості від осередків військових конфліктів, участі країн у військово-політичних і економічних організаціях. Політико-географічне положення може бути як сприятливим, так і несприятливим. Наприклад, сусідство США і Канади взаємно вигідне для обох країн, а сусідство Пакистану та Індії, між якими існують територіальні суперечки, створює постійну напруженість у цьому регіоні. Політико-географічне положення — категорія історична, що змінюється в часі.


Слайд #4
Презентація на тему «Сучасні напрямки розвитку політичної географії» - Слайд #4

Політи́чна геогра́фія — суспільно-географічна дисципліна, яка займається вивченням територіальної (геопросторової) організації та дослідженням географічних закономірностей формування і розвитку політичної сфери життя суспільства.


Слайд #5
Презентація на тему «Сучасні напрямки розвитку політичної географії» - Слайд #5

політична картографія
. адміністративна географія
. політична лімологія
електоральна географія
. геополітика
політико-географічне країнознавство
Серед численних напрямів політико-географічних досліджень найістотнішими є такі:


Слайд #6
Презентація на тему «Сучасні напрямки розвитку політичної географії» - Слайд #6

політична лімологія- вивчення політичних кордонів з точки зору їх генези, можливостей прикордонного співробітництва, транскордонних зв'язків, територіальних спорів і претензій
політична картографія -етапи формування і сучасний стан політичної карти світу
політико-географічне країнознавство- комплексна політико-географічна оцінка окремих країн і регіонів світу
адміністративна географія- політико-географічне положення, формування державної території, столиця та адміністративно-територіальний поділ окремих країн
геополітика-аналіз впливу різноманітних географічних чинників на стратегічні позиції держав у світовому просторі
електоральна географія- дослідження територіальних особливостей виборів до основних представницьких органів державної влади і місцевого самоврядування в різних країнах і регіонах світу


Слайд #7
Презентація на тему «Сучасні напрямки розвитку політичної географії» - Слайд #7

Click to add Title
Основним об'єктом дослідження політичної географії є елементарні та інтегральні територіально-політичні системи — об'єктивно взаємопов'язані поєднання різноманітних елементів політичної сфери, що склалися на певній території — у їх взаємодії між собою і з географічним простором
Click to add Title
Click to add Text


Слайд #8
Презентація на тему «Сучасні напрямки розвитку політичної географії» - Слайд #8

www.themegallery.com
Дякую за увагу!