Презентація на тему «Розвиток металургійних виробництв в Україні» (варіант 4)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Розвиток металургійних виробництв в Україні» (варіант 4) - Слайд #1

Розвиток металургійних виробництв в Україні


Слайд #2
Презентація на тему «Розвиток металургійних виробництв в Україні» (варіант 4) - Слайд #2

Металургійна промисловість об'єднує підприємства, які послідовно здійснюють:
металургійну переробку


Слайд #3
Презентація на тему «Розвиток металургійних виробництв в Україні» (варіант 4) - Слайд #3

Основні споживачі продукції металургійної промисловості


Слайд #4
Презентація на тему «Розвиток металургійних виробництв в Україні» (варіант 4) - Слайд #4

Металургійна промисловість
чорна
кольорова
металургія


Слайд #5
Презентація на тему «Розвиток металургійних виробництв в Україні» (варіант 4) - Слайд #5

Чорна металургія
Чорна металургія - одна з найбільш розвинених в Україні галузей промисловості, на яку припадає понад 1/4 всього промислового виробництва.
Це - матеріаломістка галузь: для виплавки 1 т чавуну потрібно приблизно 3 т залізної руди, 1,1 т коксу, 20 т води, а також марганцева руда, вапняк, флюси та ін.


Слайд #6
Презентація на тему «Розвиток металургійних виробництв в Україні» (варіант 4) - Слайд #6

Україна має для розвитку галузі значні запаси залізних і марганцевих руд, коксівного вугілля, флюсових та вогнетривких матеріалів, їх родовища дуже вдало поєднуються - переважно у Придніпров'ї та Донбасі


Слайд #7
Презентація на тему «Розвиток металургійних виробництв в Україні» (варіант 4) - Слайд #7

За обсягом виробництва продукції чорної металургії Україна тривалий час входила до числа провідних країн Європи і світу. Так, у 80-х рр. XX ст. тут щорічно видобувалося 120 - 125 млн. т залізної руди, 7 млн. т марганцевої руди, виплавлялося 55 млн. т сталі.
Зараз аналогічні показники значно скромніші - приблизно 55 млн. т залізної руди, менше 3 млн. т марганцевої руди, 32 млн. т сталі (2000 р.). Однак Україна і далі займає чільне сьоме місце серед провідних світових виробників сталі. В останні роки постійно збільшується виробництво прокату, феросплавів, сталевих труб. Ці товари у значних обсягах експортуються за межі України; загалом продукція чорної металургії дає країні найбільше валютних надходжень від експорту.


Слайд #8
Презентація на тему «Розвиток металургійних виробництв в Україні» (варіант 4) - Слайд #8

Виплавка чорних металів традиційно здійснюється на комбінатах повного циклу, які включають усі кінцеві стадії металургійного виробництва, а також виробництво коксу (металургійного палива зі спеціальних марок вугілля) й агломерату (шматків залізної руди, спечених з вапняком і коксом). Кожне з виробництв має відходи й побічну продукцію, які є сировиною для інших галузей промисловості - хімічної, будівельних матеріалів, металообробки.


Слайд #9
Презентація на тему «Розвиток металургійних виробництв в Україні» (варіант 4) - Слайд #9

Підприємства цих галузей, як і заводи важкого машинобудування, вигідно розміщувати поряд з металургійними комбінатами. Отже, чорна металургія має важливе комплексо-утворююче значення, на її основі формуються багатогалузеві вузли.


Слайд #10
Презентація на тему «Розвиток металургійних виробництв в Україні» (варіант 4) - Слайд #10

Найбільшими металургійними комбінатами в Україні є:
"Криворіжсталь",
"Азовсталь" (Маріуполь),
"Запоріжсталь",
Дніпровський (Дніпродзержинськ),
Алчевський,
Макіївський.


Слайд #11
Презентація на тему «Розвиток металургійних виробництв в Україні» (варіант 4) - Слайд #11

Великі металургійні заводи, які не мають повного металургійного циклу, - Донецький, Єнакіївський, два Дніпропетровських та ін. Виробництво феросплавів (сплавів заліза з іншими металами для отримання високоякісних сортів сталі) зосереджено у Запоріжжі, Нікополі, Стаханові, а труб - у Нікополі, Новомосковську, Дніпропетровську, Маріуполі, Макіївці, Харцизьку.


Слайд #12
Презентація на тему «Розвиток металургійних виробництв в Україні» (варіант 4) - Слайд #12

Підприємства чорної металургії розташовані у трьох металургійних районах - Придніпровському, Донецькому і Приазовському.


Слайд #13
Презентація на тему «Розвиток металургійних виробництв в Україні» (варіант 4) - Слайд #13

Придніпровський район сформувався на основі видобутку залізних руд Криворізького, Кременчуцького і Білозерського басейнів, марганцевих руд Нікопольського і Великотокмацького родовищ, флюсів Дніпропетровської області, привізних коксу і вогнетривів (з Донбасу). Тут склалися Дніпропетровський (Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Новомосковськ), Запорізький, Криворізький, Нікопольський, (Нікополь, Марганець), Кременчуцький металургійні вузли.


Слайд #14
Презентація на тему «Розвиток металургійних виробництв в Україні» (варіант 4) - Слайд #14

Донецький район виник біля родовищ коксівного вугілля на основі переробки руд, що надходять із Придніпров'я (принцип "маятника" - вагони з коксом їдуть на комбінати Придніпров'я, а назад повертаються із залізною та марганцевою рудою). Сформувалися металургійні вузли - Донецько-Макіївський, Алчевсько-Алмазнянський, Єнакіївський та окремі металургійні центри - Краматорськ, Харцизьк, Костянтинівка.


Слайд #15
Презентація на тему «Розвиток металургійних виробництв в Україні» (варіант 4) - Слайд #15

Важливими проблемами чорної металургії України є необхідність технічного і технологічного переоснащення виробництва, поліпшення якості чорних металів, випуску нових видів сталі і прокату. Слабкого розвитку поки що набули недоменні способи виробництва чорних металів, які є екологічно чистими, зокрема електрометалургія (найбільший завод - Запорізький) і порошкова металургія (єдиний завод працює у Броварах під Києвом


Слайд #16
Презентація на тему «Розвиток металургійних виробництв в Україні» (варіант 4) - Слайд #16

Кольорова металургія, на відміну від чорної в Україні розвинута порівняно слабо. Вона має ряд особливостей: а) у рудах міститься незначна кількість металу, що вимагає розміщення багатьох підприємств кольорової металургії поблизу джерел сировини; б) у рудах кольорових металів міститься багато різних металів, а це вимагає комплексного використання сировини; в) галузь потребує багато енергії і води, а також згубно впливає на довкілля. Таким чином, на її розміщення і розвиток впливають енергетичні та екологічні чинники.


Слайд #17
Презентація на тему «Розвиток металургійних виробництв в Україні» (варіант 4) - Слайд #17

У структурі кольорової металургії України провідне місце займає алюмінієва промисловість. Вона працює на привізній сировині (бокситах з Угорщини, країн Африки, Росії), її підприємства розміщені біля портів і в місцях виробництва електроенергії. Галузь представлена великим Миколаївським глиноземним заводом, продукція якого (глинозем - напівфабрикат для отримання готового металу) використовується в Україні; відправляється вона і в Росію. У Запоріжжі працює алюмінієвий завод, у Свердловську (Луганська обл.) - завод алюмінієвих сплавів.


Слайд #18
Презентація на тему «Розвиток металургійних виробництв в Україні» (варіант 4) - Слайд #18

Серед інших галузей кольорової металургії виділяється виробництво магнію (Калуш), титану і магнію (Запоріжжя), ртуті (Горлівка), феронікелю (Побужжя, Кіровоградська обл.), золота (Мужієво, Закарпатська обл.). Ці виробництва працюють на власній сировині, найбільш забезпеченими з них є титанова (родовища руд у Житомирській і Дніпропетровській областях) і ртутна (Донбас) галузі. У Костянтинівці на привізній сировині створено цинкову промисловість.


Слайд #19
Презентація на тему «Розвиток металургійних виробництв в Україні» (варіант 4) - Слайд #19

В Україні є два райони кольорової металургії - Донецький і Придніпровський. Перспективним є Карпатський район.


Слайд #20
Презентація на тему «Розвиток металургійних виробництв в Україні» (варіант 4) - Слайд #20

Серед проблем, пов'язаних із розвитком кольорової металургії, найголовнішими є забруднення повітря, нагромадження великої кількості порід, некомплектне використання сировини.


Слайд #21
Презентація на тему «Розвиток металургійних виробництв в Україні» (варіант 4) - Слайд #21

Висновок
Сучасна металургія посідає одне з чільних місць у народному господарстві країни і є матеріальною базою всього комплексу важкої індустрії України.


Завантажити презентацію