Презентація на тему «Росія» (варіант 9)


Рейтинг презентації 3.96 на основі 26 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Росія» (варіант 9) - Слайд #1

Російська федерація


Слайд #2
Презентація на тему «Росія» (варіант 9) - Слайд #2

“Візитна картка” Росії
Офіційна назва – Російська Федерація
Площа - 17 098 246 км² ( I у світі за розмірами)
Населення - 143 030 106 осіб (01.01.2012, IX у світі за площею)
Столиця – Москва
Тип – країна з перехідною економікою
Державний устрій - президентсько-парламентська федеративна республіка


Слайд #3
Презентація на тему «Росія» (варіант 9) - Слайд #3

Економіко-географічне положення
Росія — це Євроазіатська держава, 1/4 якої розташована в Східній Європі і 3/4 у Північній або Північно-Східній Азії.
Протяжність території із заходу на схід — більш як 9 тис. км, а з півночі на південь — майже 4 тис. км.
Росія омивається водами трьох океанів
Сухопутними кордонами вона межує з 11 країнами Європи та Азії.


Слайд #4
Презентація на тему «Росія» (варіант 9) - Слайд #4

Природні умови
Більша частина території Росії розташована в помірному поясі, незначна північна частина — в арктичному і субарктичному, а Чорноморське узбережжя Кавказу — в субтропічному. Континентальність клімату поступово зростає із заходу на схід від помірно континентального до різкоконтинентального.


Слайд #5
Презентація на тему «Росія» (варіант 9) - Слайд #5

ОПАДИ
СУМАРНА СОНЯЧНА РАДІАЦІЯ
ПРИРОДНІ ЗОНИ
ТЕМПЕРАТУРИ В СІЧНІ
ТЕМПЕРАТУРИ В ЛИПНІ


Слайд #6
Презентація на тему «Росія» (варіант 9) - Слайд #6

Природні ресурси
Росія належить до небагатьох країн світу, які мають практично всі природні ресурси для розвитку економіки.
Вона добре забезпечена паливно-енергетичними ресурсами: кам'яним і бурим вугіллям, нафтою і газом, торфом, горючими сланцями. Є значні родовища урану.


Слайд #7
Презентація на тему «Росія» (варіант 9) - Слайд #7

Має чималі запаси рудних корисних копалин, які є основою для розвитку металургії країни: залізних руд, марганцевих руд, руд кольорових металів.


Слайд #8
Презентація на тему «Росія» (варіант 9) - Слайд #8

Росія забезпечена хімічною сировиною: кам'яною та калійною солями, фосфоритами та апатитами, має багаті родовища сірки, азбесту, будівельних матеріалів.


Слайд #9
Презентація на тему «Росія» (варіант 9) - Слайд #9

Водні ресурси є багатими й різноманітними. До них належать насамперед великі річки: Лена, Єнісей, Об, Ангара, Волга, Дон, Ока, Печора, Північна Двіна, які мають значний гідроенергетичний потенціал. Вихід до трьох океанів дає можливість державі використовувати морські багатства й розвивати різні промисли.


Слайд #10
Презентація на тему «Росія» (варіант 9) - Слайд #10

Росія також має великі лісові ресурси — майже 65 % її території покрито лісами.


Слайд #11
Презентація на тему «Росія» (варіант 9) - Слайд #11

Населення
Росія – країна I типу відтворення
За даними Перепису населення 2002 року населення Росії із 1989 по 2002 впала на 1,8 млн. Кожну хвилину у Росії народжувалося 3 людини, а вмирало - 4.
За оцінкою Росстата, чисельність постійного населення Російської Федерації на 1 травня 2010 року становила 141,9 мільйона осіб і з початку року зменшилася на 41,7 тис.осіб, чи 0,03 %.


Слайд #12
Презентація на тему «Росія» (варіант 9) - Слайд #12

Національний склад населення


Слайд #13
Презентація на тему «Росія» (варіант 9) - Слайд #13

Національний склад населення


Слайд #14
Презентація на тему «Росія» (варіант 9) - Слайд #14

Віковий і статевий склад населення


Слайд #15
Презентація на тему «Росія» (варіант 9) - Слайд #15

Розселення населення
Більшість населення Росії зосереджена у головній смузі розселення — трикутнику, вершинами якого є Санкт-Петербург на півночі, Сочі на півдні і Іркутськ на сході. На північ від цього трикутника сприятливих кліматичних умов розташовується зона тайги і багаторічної мерзлоти; на південний схід від неї простягаються напівпустелі і пустелі.
У Сибіру, площа якої становить майже 3/4 території Росії, проживає менше чверті населення. У Сибіру населення зосереджене вздовж траси Транссибірської залізниці, на якій розташовані і її найбільші міста — Новосибірськ, Омськ, Красноярськ і Іркутськ і на території Кузнецького вугільного басейну.
Західна і центральна частини Європейської частини Росії найбільш щільно заселені і урбанізовані. У цих районах розташовані найбільші міста Росії і традиційні центри культури та промисловості.
На Уралі населення сконцентроване головним чином між містами Нижній Тагіл і Магнітогорськ.


Слайд #16
Презентація на тему «Росія» (варіант 9) - Слайд #16

Трудові ресурси
Трудові ресурси зайняті у різних секторах та галузях народного господарства. Структура зайнятості населення в розрізі галузей економіки за останні роки говорить про те, що в Росії відбувається ряд складних процесів.
1. Зростає частка зайнятих у галузях нематеріального виробництва з 29,4 до 31,3%. 2. Знижується частка зайнятого населення у промисловості (з 29,6 до 25,7%), будівництві (з 11 до 9,7%), науці та науковому обслуговуванні (з 3,2 до 2,5%). 3. Збільшується питома вага зайнятого населення в торгівлі, громадському харчуванні, матеріально-технічному постачанні, збуті і заготівлях (з 7,9 до 9,7%), кредитуванні, фінансах та страхуванні (з 0,7 до 1,3%), апараті органів управління (з 2,1 до 2,5%).


Слайд #17
Презентація на тему «Росія» (варіант 9) - Слайд #17

Господарство
У структурі господарства різко виділяється промисловість, особливо важка індустрія і зокрема експортні галузі (видобуток нафти і газу, металургія, хімічна, лісова, деревообробна і целюлозно-паперова).


Слайд #18
Презентація на тему «Росія» (варіант 9) - Слайд #18

Промисловість
Динаміка обсягів виробництва по галузях промисловості Росії в 2001 р.,%
У структурі промисловості на три міжгалузевих комплекси - паливно-енергетичний, металургійний, машинобудівний припадає близько 2/3 обсягу продукції країни.


Слайд #19
Презентація на тему «Росія» (варіант 9) - Слайд #19

Електроенергетика
 Паливно-енергетичному комплексу належить найбільша частка у структурі промислової продукції країни - майже 30 %. Росія знаходиться на першому місці у світі за видобутком нафти і природного газу, на другому - за виробництвом електроенергії (після США) і третьому - за видобутком вугілля (після Китаю і США). Експорт продукції паливно-енергетичного комплексу - основне джерело валютних надходжень країни.
 Загальний видобуток вугілля - близько 270 млн.т. Понад половину цього обсягу становить відкритий видобуток вугілля. Це здійснюється у Кансько-Ачинському та, частково, Кузнецькому басейнах.
Видобуток нафти зосереджений у трьох найважливіших нафтогазових провінціях: Західно-Сибірській, Волго-Уральській та Тїмано-Печорській. Разом вони дають понад 9/10 усієї російської нафти. Розвиненою в Росії є нафтопереробна промисловість. У Росії є 28 нафтопереробних заводів.  
  Головною базою Росії з видобутку природного газу є Західний Сибір. Він дає понад 9/10 усього газу країни. Іншими значними районами видобутку газу є Тімано-Печорська та Прикаспійська (Оренбург, Астрахань) провінції.


Слайд #20
Презентація на тему «Росія» (варіант 9) - Слайд #20

Вугільні басейни


Слайд #21
Презентація на тему «Росія» (варіант 9) - Слайд #21

Машинобудівний комплекс
Машинобудування є однією з провідних галузей промисловості Росії.
Важке машинобудування тяжіє до металургійних баз, тому переважно концентрується на Уралі (Єкатеринбург, Орськ), в Сибіру (Красноярськ, Іркутськ), в Центральній Росії (Бєлгород).
Транспортне машинобудування зосереджене в Центральній Росії (Коломна, Брянськ, Твер), на Північному Кавказі (Новочеркаськ), Уралі (Нижній Тагіл).
Суднобудування тяжіє до морських (Санкт-Петербург, Астрахань, Мурманськ, Владивосток) та річкових портів (Нижній Новгород, Волгоград, Тобольськ).
Сільськогосподарське машинобудування орієнтується на споживача. Переважає виробництво зернових (Ростов-на-Дону, Таганрог, Красноярськ), льоно- та картоплезбиральних (Центральний район) комбайнів.
Основним районом автомобілебудування є Поволжя. Виробництво тракторів розміщене в Поволжі , в Центральній Росії та в Сибіру.
Верстатобудування історично склалося в Центральній Росії (Москва, Санкт-Петербург), а нині розвинуте повсюдно,.


Слайд #22
Презентація на тему «Росія» (варіант 9) - Слайд #22

Металургія
 Для Росії характерним є високий рівень розвитку чорної і кольорової металургії. Підприємства чорної металургії виробляють близько 40 млн. т чавуну та 50 млн. т сталі. Видобуток залізної руди становить близько 70 млн. т.
Майже половину російського чавуну і сталі виробляє Урал. Переважну частину дають підприємства-гіганти (у Магнітогорську, Нижньому Тагілі, Челябінську, Новотроїцьку). Найбільші металургійні підприємства розташовано у Липецьку і Тулі.  
У кольоровій металургії виділяються три основні райони: Урал, Європейська північ, Сибір.


Слайд #23
Презентація на тему «Росія» (варіант 9) - Слайд #23

Хімічна промисловість
Структура експорту хімічної та нафтохімічної продукції в 2006 р.,%


Слайд #24
Презентація на тему «Росія» (варіант 9) - Слайд #24

Лісова, деревообробна промисловість
У Росії сприятливі умови для розвитку лісового комплексу. Близько 65% території країни розташовано в зоні лісів. У європейській частині Росії це темнохвойна тайга, в азіатській – світло-хвойна, представлена цінними породами дерев (кедр, Морина), на південному заході – мішані ліси.
Розвинуті всі ланки лісового комплексу: заготівля, механічна та хімічна обробка. На значній сировинній базі працює целюлозно-паперова промисловість. Виробництва концентруються переважно на півночі європейської частини країни та Уралі, у Західному та Східному Сибіру, Далекому Сході.


Слайд #25
Презентація на тему «Росія» (варіант 9) - Слайд #25

Промисловість будівельних матеріалів
Промисловість будівельних матеріалів розвинута на всій території країни. Найбільші підприємства з виробництва цементу, залізобетонних конструкцій, віконного скла є в Центральному, Центрально - Чорноземному, Північно-Західному районах, в Поволжі, на Уралі.
Темпи зростання виробництва будівельних матеріалів


Слайд #26
Презентація на тему «Росія» (варіант 9) - Слайд #26

Легка промисловість
Легка промисловість, зокрема текстильна, є однією з найстаріших галузей господарства, що визначала спеціалізацію країни ще на початку століття. Підприємства текстильної промисловості використовують в основному довізну сировину (крім льону).


Слайд #27
Презентація на тему «Росія» (варіант 9) - Слайд #27


Слайд #28
Презентація на тему «Росія» (варіант 9) - Слайд #28

Сільське господарство
У державній власності знаходиться близько 10 % сільгоспугідь, решта землі перейшла до недержавних сільгоспвиробників. Майже 80 % валової продукції сільського господарства вироблено у недержавному секторі.


Слайд #29
Презентація на тему «Росія» (варіант 9) - Слайд #29

Рослинництво
Рослинництво у Росії багатогалузеве. Зернове господарство розповсюджене на всій освоєній території країни. Найважливішою продовольчою зерновою культурою є пшениця. Посіви ячменю, переважно, збігаються з територією зернового господарства. Жито тяжіє до північних окраїн цієї території, ячмінь, навпаки, до південних. Ареал вирощування кукурудзи обмежений - Північний Кавказ, Нижнє Поволжя та Нижнє Подоння. Основний ареал вирощування цукрових буряків включає західні і центральні райони лісостепу.


Слайд #30
Презентація на тему «Росія» (варіант 9) - Слайд #30

Поширені технічні культури: льон-довгунець, соняшник, соя, гірчиця, цукровий буряк, тютюн (Нечорноземна зона Центральної Росії). Основна олійна культура - соняшник, який вирощують на чорноземних ґрунтах (Центральна Росія, Поволжя, Північний Кавказ). Сою вирощують на Далекому Сході. Картоплю культивують повсюдно. Важливе значення мають садові культури, виноград, овочі, їх вирощують на півдні центральних районів і Північному Кавказі.


Слайд #31
Презентація на тему «Росія» (варіант 9) - Слайд #31

Тваринництво
 У тваринництві Росії сьогодні відбувається різке скорочення поголів'я великої рогатої худоби, свиней, овець і кіз. У країні найбільш розвинене скотарство змішаного молочно-м'ясного і м'ясо-молочного напрямів. Свинарство найбільше поширене в землеробських високоосвоєних районах з інтенсивним кормовиробництвом. Вівчарство представлене двома основними породами - тонкорунним і грубововняним та приурочене до степової зони Нижнього Поволжя та Північного Кавказу.


Слайд #32
Презентація на тему «Росія» (варіант 9) - Слайд #32

Транспорт
Транспорт Росії добре розвинутий. Він забезпечує зв'язки між галузями господарства та районами країни.
Основну роль відіграє залізничний транспорт. Найгустіша мережа залізничних колій пролягає на заході країни.
У внутрішніх перевезеннях найдешевшим видом транспорту є річковий.
Морський транспорт сприяє розвитку зовнішньоекономічних зв'язків.
Розгалужена мережа шляхів сприяє розвитку автомобільного транспорту.
Важливе значення у перевезенні пасажирів і вантажів у зв'язку з розмірами країни має авіаційний транспорт.
Останнім часом широких масштабів набув розвиток трубопровідного транспорту.За протяжністю трубопроводів Росія поступається лише США.


Слайд #33
Презентація на тему «Росія» (варіант 9) - Слайд #33

Транспорт
Транспорт Росії добре розвинутий. Він забезпечує зв'язки між галузями господарства та районами країни.
Основну роль відіграє залізничний транспорт. Найгустіша мережа залізничних колій пролягає на заході країни.
У внутрішніх перевезеннях найдешевшим видом транспорту є річковий.
Морський транспорт сприяє розвитку зовнішньоекономічних зв'язків.
Розгалужена мережа шляхів сприяє розвитку автомобільного транспорту.
Важливе значення у перевезенні пасажирів і вантажів у зв'язку з розмірами країни має авіаційний транспорт.
Останнім часом широких масштабів набув розвиток трубопровідного транспорту.За протяжністю трубопроводів Росія поступається лише США.


Слайд #34
Презентація на тему «Росія» (варіант 9) - Слайд #34

Зовнішні економічні зв'язки
Структура зовнішньоторговельного обороту Росії по групах країн (2009 р.)
Товарна структура імпорту Російської Федерації
Основні торгові партнери Росії серед країн далекого зарубіжжя (2009 р.)