Презентація на тему «Ресурси»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Ресурси» - Слайд #1

Ресурси


Слайд #2
Презентація на тему «Ресурси» - Слайд #2

Приро́дні ресу́рси— це однорідні складові природи, що є елементами екосистеми і придатні для задоволення певних потреб людини.
Природні ресурси поділяються на ресурси неживої природи і ресурси живої природи. Речовина природи, яка залучена до суспільного виробництва і складає його сировинну і енергетичну базу.


Слайд #3
Презентація на тему «Ресурси» - Слайд #3

Природні ресурси — сукупність об'єктів і систем живої і неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини і суспільства. П.р. класифікують за різними критеріями: приналежністю до тих чи інших компонентів природи (мінеральні, кліматичні, лісові, водні тощо); можливістю відтворення в процесі використання — на вичерпні (поновлювальні й непоновлювальні П.р.) і невичерпні та ін. До П.р. входять сонячна енергія, атмосфера, гідросфера, наземна рослинність, ґрунт, тваринний світ, ландшафт, корисні копалини. Основні напрямки освоєння природних ресурсів — їх комплексне використання.


Слайд #4
Презентація на тему «Ресурси» - Слайд #4

Ресурси поділяються на:
невідновні
первинні
вторинні
невичерпні
вичерпні
відновні


Слайд #5
Презентація на тему «Ресурси» - Слайд #5

Природними ресурсами є:
Клімат, радіочастотний ресурс, тваринний світ, рослинний світ, альтернативні джерела енергії.
Землі, земельні ресурси, надра, води, повітряний простір, атмосферне повітря.
:


Слайд #6
Презентація на тему «Ресурси» - Слайд #6

Природними ресурсами є:
Клімат, радіочастотний ресурс, тваринний світ, рослинний світ, альтернативні джерела енергії.
Землі, земельні ресурси, надра, води, повітряний простір, атмосферне повітря.
:


Слайд #7
Презентація на тему «Ресурси» - Слайд #7

Природні ресурси є компонентами навколишнього середовища, серед якого виділяють:
водне середовище;
повітряне середовище;
ґрунт;
рослинний і тваринний світ;
геологічне середовище;
техногенне середовище;
соціальне середовище.


Слайд #8
Презентація на тему «Ресурси» - Слайд #8

Розрізняють відновні і невідновні природні ресурси.
Невідновні природні ресурси— ресурси природи, що зовсім не відновлюють свій кількісний і якісний стан після використання їх або відновлюють його протягом тривалого часу. Належать до вичерпних природних ресурсів, куди включають більшість корисних копалин (руди, вугілля, нафта, горючі сланці, мінеральні будівельні матеріали тощо).
Відновні природні ресурси — ресурси рік, озер, морів, океану, рослинний і тваринний світ тощо.


Слайд #9
Презентація на тему «Ресурси» - Слайд #9

Дякую за увагу!