Презентація на тему «Природо -користування»


Рейтинг презентації 3.67 на основі 6 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Природо -користування» - Слайд #1

Природо -користування


Слайд #2
Презентація на тему «Природо -користування» - Слайд #2

Природокористува́ння  — сфера виробничої та наукової діяльності, вся сукупність засобів, які застосовує суспільство задля комплексного вивчення, освоєння, використання, відновлення, поліпшення й охорони природного середовища та природних ресурсів з метою розвитку продуктивних сил, забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини. Сукупність усіх впливів людства на природу, яка включає заходи з її освоєння, перетворення і охорони.


Слайд #3
Презентація на тему «Природо -користування» - Слайд #3

Класифікація


Слайд #4
Презентація на тему «Природо -користування» - Слайд #4

Класифікація


Слайд #5
Презентація на тему «Природо -користування» - Слайд #5

Філософське бачення
Природокористування важлива складова частина проблеми взаємодії природи та суспільства. Характер природокористування змінюється з розвитком суспільних формацій і перебуває в тісному взаємозв'язку з рівнем науки та техніки. В умовах науково-технічної революції взаємодія між природою та суспільством значно ускладнилася у зв'язку зі зростанням потреб суспільства у природних ресурсах, інтенсивністю і характером впливу людини на природне середовище. Це приводить до ускладнення екологічної ситуації в окремих регіонах.


Слайд #6
Презентація на тему «Природо -користування» - Слайд #6

Регулювання природокористування


Слайд #7
Презентація на тему «Природо -користування» - Слайд #7

Раціональне природокористування
Раціона́льне природокори́стування — використання природних ресурсів в обсягах та способами, які забезпечують сталий економічний розвиток, гармонізації взаємодії суспільства і природного середовища, раціоналізацію використання природно-ресурсного потенціалу, економічні механізми екологобезпечного природокористування.


Слайд #8
Презентація на тему «Природо -користування» - Слайд #8

Раціональне природокористування спрямоване на забезпечення умов існування людства і отримання матеріальних благ, запобігання можливих шкідливих наслідків людської діяльності, на підтримання високої продуктивності природи та охорону і економне використання її ресурсів.


Слайд #9
Презентація на тему «Природо -користування» - Слайд #9