Презентація на тему «Придніпровський економічний район»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Придніпровський економічний район» - Слайд #1

Придніпровський економічний район


Слайд #2
Презентація на тему «Придніпровський економічний район» - Слайд #2

І. Загальні відомості
Дніпропетровська – 1932р.
Запорізька – 1939р.
59,1 тис.км2, - 9,8% (5 місце)
5,1 млн. осіб – 11,3% (6 місце)
ІІ. ЕГП
Центрально-Пд-Сх Україна
Пн. – Пн-Сх район,
Зх. – Причорноморський і
Центральний,
Сх. – Донецький район
Пд. – Азовське море
ТГП: порт Бердянськ, річковий
транспорт залізниці, автошляхи,
трубопроводи, ЛЕП


Слайд #3
Презентація на тему «Придніпровський економічний район» - Слайд #3

ІІІ. Природні умови
1. Рельєф: рівнинний
Придніпровська і
Приазовська височини
Причорноморська н-на
Яри, балки (правий берег)
Антропогенні форми
- кар'єри (багато), терикони
2. Клімат:
помірно-континентальний
-4-6оС; +21+23оС
450-550 мм
К= 0,7-1


Слайд #4
Презентація на тему «Придніпровський економічний район» - Слайд #4

ІV. Природні ресурси
Мінеральні:
Паливні:
- Камяне вугілля (Зх. Донбас)
- Буре вугілля (Дніпровський)
Рудні:
- Залізні (Криворізький і
Білозерський басейни)
- Марганцеві (Придніпровський
б-н: Нікопольське, Інгулецьке і
Великотокмацьке р-ща)
- Уранові (Жовторічинське)
- Титанові (Самотканське)
- Золото (Сергіївське)
- нікелеві, боксити
Нерудні:
- вапняки, глини, графіт, гіпс,
граніт, базальт, мармур, каолін


Слайд #5
Презентація на тему «Придніпровський економічний район» - Слайд #5

ІV. Природні ресурси
Мінеральні:
Паливні:
- Камяне вугілля (Зх. Донбас)
- Буре вугілля (Дніпровський)
Рудні:
- Залізні (Криворізький і
Білозерський басейни)
- Марганцеві (Придніпровський
б-н: Нікопольське, Інгулецьке і
Великотокмацьке р-ща)
- Уранові (Жовторічинське)
- Титанові (Самотканське)
- Золото (Сергіївське)
- нікелеві, боксити
Нерудні:
- вапняки, глини, графіт, гіпс,
граніт, базальт, мармур, каолін


Слайд #6
Презентація на тему «Придніпровський економічний район» - Слайд #6

2. Земельні:
- Ґрунти:
чорноземи звичайні та південні; каштанові
- Меліорація ( зрошення, гіпсування, лісомеліорація)
- Рекультивація
3. Водні: нерівномірно
- річки: Дніпро (Інгулець, Оріль,
Самара), Молочна
- канали: Дніпро-Донбас,
Дніпро-Кривий Ріг
- Водосховища: Дніпровське,
Дніпродзержинське, Каховське
4. Лісові: бідні (9 місце)
5. Рекреаційні:
- Узбережжя Азовського моря, річок, водосховищ
- Лікувальні грязі
- Джерела мінеральних вод:
Лазурне, Бердянське


Слайд #7
Презентація на тему «Придніпровський економічний район» - Слайд #7

V. Населення
1. Середня густота –
88 осіб/км2
2. Демографічна ситуація:
Депопуляція: 8-16= -8%0
“Старіння нації” – 22%
3. Рівень урбанізації – 81%
4. Міста:
Дніпропетровськ -1,05
500тис.-1млн. – Запоріжжя, Кривий Ріг
5. Агломерації:
Дніпропетровсько-Дніпродзержинська,
Запорізька, Криворізька
6. Національний склад:
Українці – 68,6%
Росіяни – 27%
Білоруси, євреї, болгари – по 2%
7. Трудові ресурси і
зайнятість населення
Промисловість – 40%


Слайд #8
Презентація на тему «Придніпровський економічний район» - Слайд #8

VІ. Господарство: 15% ВНП індустріально-аграрний район – дає 18% промислової і 10% с/г продукції України
1. Галузі спеціалізації
Гірничодобувна
Електроенергетика – 23,5%
Чорна металургія – 53%
Різногалузеве машинобудування – 19%
Хімічна промисловість -19%
Промисловість будівельних матеріалів
Легка промисловість
Харчова промисловість


Слайд #9
Презентація на тему «Придніпровський економічний район» - Слайд #9

2. Промисловість
1.Електро-
енергетика
ТЕС
ГЕС
АЕС - 40%
Криворізька, Придніпровська, Запорізька
Дніпрогес, Дніпродзержинська
Запорізька
2. ЧМ
МК повного циклу
Кривий Ріг, Дніпропетровськ, Запоріжжя
Електроплавильні!
Запоріжжя
Труби
Нікополь, Дніпропетровськ, Новомосковс.
3. КМ
AI, Ti, Mg
Запоріжжя
4. Машино-
будування
Важке
Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Запоріжжя
Автомобілі легкові
Запоріжжя
Залізничне
Дніпропетровськ (електровози, тролейбуси) , Дніпродзержинськ (вагони)
Авіакосмічне
Дніпропетровськ “Зеніт”, Запоріжжя “Мотор–Січ”
С/Г
Дніпропетровськ (бурякозб. комбайни)
Електротехніка, електроніка
5. Хімічна
пр-ть
Шини
Дніпропетровськ
N добрива
Дніпродзержинськ


Слайд #10
Презентація на тему «Придніпровський економічний район» - Слайд #10

3. Сільське господарство
1. Степова с/г зона
2. Район виробляє:
Пшениці – 20%
Кукурудзи – 25%
Соняшнику -28%
Овочів – 14%
М'яса – 11%
Молока – 15%
Вовни – 20%
3. Переважає рослинництво
Зернові – пшениця,
кукурудза, просо, ячмінь.
Технічні – соняшник,
цукровий буряк (пн.), льон-
кучерявець, коноплі (пн.)
Овоче-баштанні к-ри
Садівництво
Виноградарство
4. Тваринництво:
М'ясо-молочне скотарство
Свинарство
Вівчарство
Птахівництво
Кролівництво
Рибництво
Шовківництво


Слайд #11
Презентація на тему «Придніпровський економічний район» - Слайд #11

4. Транспорт
1 . Залізничний – 38 км/1000км2 (2 місце)
Вузли: Дніпропетровськ, Запоріжжя, П'ятихатки, Апостолове
Залізниці: Харків-Запоріжжя-Мелітополь-Крим;
Кривий Ріг-Запоріжжя-Волноваха
2. Автомобільний:
Довжина шляхів - 6,1 тис. км
Магістралі: Москва-Сімферополь;
Запоріжжя-Новомосковськ
3. Річковий: Порти - Запоріжжя, Дніпропетровськ,
Дніпродзержинськ, Нікополь
4. Морський: Бердянськ
5. Трубопровідний
6. Повітряний: Дніпропетровськ, Запоріжжя


Слайд #12
Презентація на тему «Придніпровський економічний район» - Слайд #12

VІІ. Економічні зв'язки
Вивіз:
Залізна і марганцева
руда, алюміній, титан,
гірниче і металургійне
устаткування (на Донбас)
Прокат, труби, феросплави
Легкові автомобілі, бурякозбиральні комбайни, авіа та залізнична техніка
Шини, лаки і фарби
Олія, черешні
Ввіз:
Вугілля, кокс, цемент
Калійні добрива, ліс, автобуси (Ка. ЕР)
Титанові руди, прилади, продукція легкої промисловості (Ст. ЕР)
Руди чорних і кольорових металів (Центральний)


Слайд #13
Презентація на тему «Придніпровський економічний район» - Слайд #13

VІІІ-ІХ. Проблеми і перспективи розвитку
Проблеми:
Високе техногенне навантаження
Забруднення довкілля
Диспропорції у розвитку матеріального виробництва і соціальної сфери
Дефіцит окремих видів ресурсів
Виснаження родовищ к/к
Неефективне використання трудових ресурсів
Застаріле обладнання
Перспективи розвитку:
Охорона довкілля
Рекультивація земель
Реструктуризація господарства в бік зростання частки наукомістких галузей
Конверсія
Пошук інвестицій для реалізації соціальних програм
Технічне і технологічне переоснащення


Слайд #14
Презентація на тему «Придніпровський економічний район» - Слайд #14

Х. Найбільші міста
Дніпропетровськ – колиска українських космічних технологій
3аснований у 1777р.
як Катеринослав
З 1926 р. - сучасна назва


Слайд #15
Презентація на тему «Придніпровський економічний район» - Слайд #15

Дніпропетровськ


Слайд #16
Презентація на тему «Придніпровський економічний район» - Слайд #16

Запоріжжя
1770 року на місці сучасного Запоріжжя була закладена Олександрівська фортеця, завершення її будівництва у 1775 році співпало зі знищенням останньої Запорозької січі
23 березня 1921 року місто було перейменовано у Запоріжжя


Слайд #17
Презентація на тему «Придніпровський економічний район» - Слайд #17

Запоріжжя


Завантажити презентацію