Презентація на тему «Причини винекнення та екологічні наслідки кислотних дощів»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Причини винекнення та екологічні наслідки кислотних дощів» - Слайд #1

Начать
«Причини винекнення та екологічні наслідки кислотних дощів».
Підготувала учениця
10-В класу
Бірюк Анна


Слайд #2
Презентація на тему «Причини винекнення та екологічні наслідки кислотних дощів» - Слайд #2

Зміст
Поняття “Кислотні дощі” Реакція світового суспільства
Причини утворення кислотних дощів
Сірка
Азот
Наслідки кислотних дощів


Слайд #3
Презентація на тему «Причини винекнення та екологічні наслідки кислотних дощів» - Слайд #3

Термін "кислотний дощ" існує вже більше 100 років; вперше
його використовував британський дослідник Роберт Ангус
Сміт у 1882 році, коли опублікував книгу "Повітря і дощ:
початок хімічної кліматології". Кислотні дощі (або більш правильно, кислотні опади, так як
випадання шкідливих речовин може відбуватися як у вигляді
дощу, так і у вигляді снігу, граду) наносять значний
екологічний, економічний і естетичний збиток.


Слайд #4
Презентація на тему «Причини винекнення та екологічні наслідки кислотних дощів» - Слайд #4

Реакція світової громадськості
Вперше проблема кислотних дощів стала предметом серйозного обговорення на ХХVIII Генеральній асамблеї Міжнародного союзу з теоретичної та прикладної хімії (ІЮПАК), що проходила в Мадриді у вересні 1975.
У 1983р. вступила в силу "Конвенція про транскордонне забруднення повітря на велику відстань", в якій зазначено, що країни повинні прагнути до обмеження і поступового зменшення забруднення повітряного середовища, включаючи забруднення, що виходять за межі своєї держави.
У липні 1985р. в Хельсінкі 20 держав Європи та Канада підписали Протокол про 30%-ве зниження викидів оксидів сірки на території цих держав або їх транскордонних потоків на території сусідніх держав. Проблема охорони атмосферного повітря від забруднень відображена і в Законі Росії про охорону навколишнього середовища (2002р.).


Слайд #5
Презентація на тему «Причини винекнення та екологічні наслідки кислотних дощів» - Слайд #5

Причини утворення кислотних дощів
вулкани
Природні причини
гроза


Слайд #6
Презентація на тему «Причини винекнення та екологічні наслідки кислотних дощів» - Слайд #6

Причини утворення кислотних дощів
Штучні джерела
мінеральні добрива
спалювання топлива
топливо літаків
нафтопереробка
автотранспорт


Слайд #7
Презентація на тему «Причини винекнення та екологічні наслідки кислотних дощів» - Слайд #7

Причини утворення кислотних дощів
Щорічно в атмосферу Землі викидається близько 200 млн. т твердих частинок (пил, сажа та ін), 200 млн.т сірчистого газу (SO2), 700 млн. т оксиду вуглецю (II), 150 млн. т оксидів азоту (NOx) , що складає в сумі понад 1 млрд. т шкідливих речовин. Джерелами виникнення кислотних опадів є сполуки сірки та азоту.


Слайд #8
Презентація на тему «Причини винекнення та екологічні наслідки кислотних дощів» - Слайд #8

Сірка
міститься в таких корисних копалинах, як вугілля, нафта, залізні, мідні та ін руди; одні з них використовують як паливо, інші направляють на підприємства хімічної та металургійної промисловості. При переробці (зокрема, при випалюванні руд) сірка переходить в хімічні з'єднання, наприклад, в сірчистий газ (оксид сірки (IV)). Утворені з'єднання частково вловлюються очисними спорудами, інша їх кількість викидається в атмосферу. З'єднуючись з парами води, попередньо окислений оксид сірки (IV) утворює сірчану кислоту.


Слайд #9
Презентація на тему «Причини винекнення та екологічні наслідки кислотних дощів» - Слайд #9

Сірка
У більшості антропогенних викидів переважають оксид сірки (IV) та сульфати. Сульфати виділяються при спалюванні палива і в ході таких промислових процесів, як нафтопереробка, виробництво цементу, гіпсу та цементу, сірчаної кислоти. З природних джерел сірковмісних сполук важливу роль відіграють біогенні викиди з грунту і продукти життєдіяльності рослин. В даний час в науці недостатньо даних про механізм процесів, в результаті яких виділяються сполуки сірки.


Слайд #10
Презентація на тему «Причини винекнення та екологічні наслідки кислотних дощів» - Слайд #10

Сірка
При виверженнях вулканів переважає оксид сірки (IV), в меншій кількості в атмосферу надходить сірководень, а також сульфати у вигляді аерозолів і твердих часток. Щорічно в усьому світі в результаті вулканічної діяльності виділяється 4-16 млн. т сполук сірки (у перерахунку на SO2).


Слайд #11
Презентація на тему «Причини винекнення та екологічні наслідки кислотних дощів» - Слайд #11

Азот
міститься в паливі багатьох видів копалин, наприклад, у вугіллі і нафті. З антропогенних джерел виділяється близько 93% оксидів азоту (II), який в результаті хімічних реакцій в атмосфері перетворюється на оксид азоту (IV), який і утворює з водою азотну кислоту.


Слайд #12
Презентація на тему «Причини винекнення та екологічні наслідки кислотних дощів» - Слайд #12

Природні джерела оксидів азоту - це грозові розряди і блискавки, а також біогенні речовини. Летючі органічні сполуки, на відміну від оксидів сірки та азоту, надходять в атмосферу головним чином з природних джерел (65% від загальної кількості). Основне джерело цих речовин - рослини, в результаті життєдіяльності яких утворюються складні органічні речовини.


Слайд #13
Презентація на тему «Причини винекнення та екологічні наслідки кислотних дощів» - Слайд #13

Наслідки кислотних дощів в природі
В результаті випадання кислотних осадів порушується рівновага в екосистемах, погіршується продуктивность сільськогосподарських рослин і поживні властивості грунтів.


Слайд #14
Презентація на тему «Причини винекнення та екологічні наслідки кислотних дощів» - Слайд #14

Наслідки кислотних дощівв техніці
В результаті корозії руйнуються металеві конструкції.


Слайд #15
Презентація на тему «Причини винекнення та екологічні наслідки кислотних дощів» - Слайд #15

1) Зміни у водних екосистемах: -Підвищення кислотності води, -Вилуговування важких металів, -Інтоксикація води, -Зв'язування фосфатів, -Втрата рибних ресурсів, -Скорочення тварин і птахів, що живуть біля води, -Дефіцит чистої прісної води.
2) Зміни в грунті:-Закислення грунту,-Руйнування кореневої системи,-Порушення процесів всмоктування води і поживних речовин,-Вимивання біогенів і поживних речовин,-Вивільнення іонів токсичних металів,-Пригнічення і загибель грунтової біоти, зокрема азотфіксуючих бактерій.
3) Зміна рослинності:-Пошкодження листкової поверхні та хвойних голок,-Порушення транспірації,-Порушення фотосинтезу,-Зниження опірності патогенних організмів,-Накопичення в камбію токсичних важких металів,-Ослаблення, порушення росту,-Деградація, всихання, загибель
Наслідких кислотних дощів


Слайд #16
Презентація на тему «Причини винекнення та екологічні наслідки кислотних дощів» - Слайд #16

Наслідки кислотних дощів
В кожному регіоні є будівлі, що піддалися руйнування в результаті кислотних осадів.


Слайд #17
Презентація на тему «Причини винекнення та екологічні наслідки кислотних дощів» - Слайд #17

Наслідки кислотних дощів в архітектурі
Кислотні осади руйнують будівлі із мармура і вапняку.
Історичні пам'ятники Греції і Риму, що простояли тисячоліттями, за останні роки руйнуються прямо на очах.


Слайд #18
Презентація на тему «Причини винекнення та екологічні наслідки кислотних дощів» - Слайд #18

Наслідки кислотних дощів в архітектурі
Така ж доля загрожує і
Тадж-Махалу – шедевру індійскої
архітектури періоду Великих
моголів, в Лондоні - Тауеру іВестмінстерському аббатству…


Слайд #19
Презентація на тему «Причини винекнення та екологічні наслідки кислотних дощів» - Слайд #19

Наслідки кислотних дощів
… в Санкт-Петербурзі – Казанському собору, Александро-Невской Лаврі і ін.


Слайд #20
Презентація на тему «Причини винекнення та екологічні наслідки кислотних дощів» - Слайд #20

Наслідки кислотних дощів в архітектурі
На соборі Св. Павла шар портлендського вапняку роз'їденого на 2.5 см.У Голландії статуї на соборі Св. Іоанна "тануть, як льодяники".Чорними відкладеннями, цим "раком каменю", роз'їдений королівський палац на площі Дам в Амстердамі.


Слайд #21
Презентація на тему «Причини винекнення та екологічні наслідки кислотних дощів» - Слайд #21

Последствия кислотных дождей
архитектура