Презентація на тему «Програми захисту навколишнього середовища»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Програми захисту навколишнього середовища» - Слайд #1

Презентаціяз екологіїна тему: «Програми захисту навколишнього середовища»
Виконала учениця 7-А класу
Швець Анна


Слайд #2
Презентація на тему «Програми захисту навколишнього середовища» - Слайд #2

Програ́ма ООН по навко́лишньому середо́вищу (англ. UNEP, United Nations Environment Programme) міжурядова програма, створена з ініціативи Стокгольмської конференції ООН по навколишньому середовищу (1972) і рішенню Генеральної Асамблеї ООН (1973).


Слайд #3
Презентація на тему «Програми захисту навколишнього середовища» - Слайд #3

Програма спрямована на вирішення найгостріших проблем сучасної екологічної кризи (опустелювання, деградації ґрунтів, погіршення якості і зменшення кількості прісних вод, забруднення Світового океану).


Слайд #4
Презентація на тему «Програми захисту навколишнього середовища» - Слайд #4

Органи управління:
Основними органами ЮНЕП є:
Рада керуючих ЮНЕП, в якій представлені 58 країн від 5 регіонів, що обираються Генеральною Асамблеєю на чотири роки, в т. ч. Україна з 1981 р.
Комітет постійних представників


Слайд #5
Презентація на тему «Програми захисту навколишнього середовища» - Слайд #5

Органи управління:
Основними органами ЮНЕП є:
Рада керуючих ЮНЕП, в якій представлені 58 країн від 5 регіонів, що обираються Генеральною Асамблеєю на чотири роки, в т. ч. Україна з 1981 р.
Комітет постійних представників


Слайд #6
Презентація на тему «Програми захисту навколишнього середовища» - Слайд #6

Діяльність
Діяльність ЮНЕП охоплює широке коло питань і проблем, пов'язаних з навколишнім середовищем та сталим розвитком. В наш час робочі програми ЮНЕП зосереджені на наступних основним напрямах:
Інформація, оцінка та вивчення стану навколишнього середовища, включаючи потенціал реагування на надзвичайні ситуації, а також посилення функцій завчасного оповіщення і оцінки.
Покращення координації діяльності конвенцій з питань охорони навколишнього природного середовища та розробка документів з екологічної політики.
Прісноводні ресурси.
Передача технологій та промисловість.


Слайд #7
Презентація на тему «Програми захисту навколишнього середовища» - Слайд #7

Мета
Головною метою ініціативи є допомога країнам у визначенні та розв'язанні проблем стабільності та безпеки, які виникають у зв'язку з питаннями навколишнього середовища, а також поліпшення загального взаєморозуміння шляхом зміцнення діалогу і співробітництва з екологічних питань. У § 26 Декларації ООН про навколишнє середовище записано, що держави відповідають за те, щоб діяльність на їх територіях не завдавала шкоди довкіллю в інших державах.


Слайд #8
Презентація на тему «Програми захисту навколишнього середовища» - Слайд #8

Партнерство
Під егідою ЮНЕП також перебувають секретаріати декількох природоохоронних конвенцій, зокрема секретаріат та фонд Монреальського протоколу, секретаріати Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, Конвенції про охорону біологічного різноманіття, Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин, Базельської конвенції про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням та Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі. Співробітництво з ЮНЕП відбувається також в рамках „Ініціативи з довкілля та безпеки”. Ініціатива з довкілля та безпеки (ENVSEC) була створена на основі Меморандуму про взаєморозуміння між ЮНЕП, ПРООН та ОБСЄ від 14 листопада 2003 року. У 2006 році членами ENVSEC також стали ЄЕК ООН та Регіональний центр з питань довкілля для Центральної та Східної Європи (РЦПД). НАТО є асоційованим членом Ініціативи з 2004 року.


Слайд #9
Презентація на тему «Програми захисту навколишнього середовища» - Слайд #9

У 2012 році Організація Об'єднаних Націй організувала Конференцію з питань сталого розвитку, також відому під назвою «Ріо-2012» або «Ріо +20», яка пройшла в Ріо-де-Жанейро (Бразилія). Цього року конференція відзначила 20-річчя свого існування. Перша в історії Конференція ООН з навколишнього середовища і розвитку — Саміт Землі — проходила також у Ріо-де-Жанейро в 1992 році. Захід організовано Департаментом ООН з економічних і соціальних питань.


Слайд #10
Презентація на тему «Програми захисту навколишнього середовища» - Слайд #10

Цілі
Конференція має на меті 3 основних цілі.
Підтримка прихильності сталого розвитку на політичному рівні.
Оцінка успіхів і виправлення недоліків при виконанні взятих на себе зобов'язань.
Розгляд нових і невідкладних проблем, що виникають.


Слайд #11
Презентація на тему «Програми захисту навколишнього середовища» - Слайд #11

Теми конференції
На конференції будуть підняті 2 теми, погоджені країнами-учасницями:
Зелена економіка в контексті сталого розвитку та подолання бідності;
Інституційні рамки сталого розвитку


Слайд #12
Презентація на тему «Програми захисту навколишнього середовища» - Слайд #12

“Зелена економіка”
«Ріо+20» започаткувала важливу дискусію на тему «зеленої економіки» в контексті сталого розвитку та викорінення бідності, засновану на розумінні того, що не існує універсальних рішень. «Зелена економіка» має сенс тільки для країн, що розвиваються, за умови значного поліпшення рівня життя населення з особливою увагою до найвразливіших прошарків.


Слайд #13
Презентація на тему «Програми захисту навколишнього середовища» - Слайд #13

Календар зустрічей
Перший підготовчий комітет
Зібрався 16-18 травня 2010 року, відразу ж після завершення вісімнадцятої сесії і першого засідання дев'ятнадцятої сесії Комісії.
Перша міжсесійна зустріч
Проведена 10-11 січня 2011 року в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку. Міжсесійне засідання було присвячено обговоренню цілей конференції та двох її основних тем. Міжсесійне засідання — не плутати з переговорною сесією — представляло собою панельні дискусії наукових кіл, неурядових організацій, а також делегатів та представників ООН.
Другий підготовчий комітет
Зібрався 7-8 березня 2011 року в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку, відразу ж після Міжурядової наради з політики 19-ї сесії Комісії зі сталого розвитку.
Друга міжсесійна зустріч
Відбулася 5-16 грудня 2011 року в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку.
Третя міжсесійна зустріч
Відбулася 5-7 березня 2012 року в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку.
Конференція ООН зі сталого розвитку
Третій підготовчий комітет з питань сталого розвитку почав свою роботу 13 червня 2012 року у Ріо-де-Жанейро і завершив її 15 червня 2012 року, в день відкриття конференції ООН зі сталого розвитку. Переговори пройдуть 20-22 червня 2012 року в Ріо-де-Жанейро. Очікується, що в конференції візьмуть участь 50000 чоловік, включаючи делегатів, екологічних активістів, бізнесменів та представників корінного населення. Крім того, в останні дні саміту його відвідають близько 130 глав держав з усього світу.


Слайд #14
Презентація на тему «Програми захисту навколишнього середовища» - Слайд #14

Календар зустрічей
Перший підготовчий комітет
Зібрався 16-18 травня 2010 року, відразу ж після завершення вісімнадцятої сесії і першого засідання дев'ятнадцятої сесії Комісії.
Перша міжсесійна зустріч
Проведена 10-11 січня 2011 року в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку. Міжсесійне засідання було присвячено обговоренню цілей конференції та двох її основних тем. Міжсесійне засідання — не плутати з переговорною сесією — представляло собою панельні дискусії наукових кіл, неурядових організацій, а також делегатів та представників ООН.
Другий підготовчий комітет
Зібрався 7-8 березня 2011 року в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку, відразу ж після Міжурядової наради з політики 19-ї сесії Комісії зі сталого розвитку.
Друга міжсесійна зустріч
Відбулася 5-16 грудня 2011 року в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку.
Третя міжсесійна зустріч
Відбулася 5-7 березня 2012 року в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку.
Конференція ООН зі сталого розвитку
Третій підготовчий комітет з питань сталого розвитку почав свою роботу 13 червня 2012 року у Ріо-де-Жанейро і завершив її 15 червня 2012 року, в день відкриття конференції ООН зі сталого розвитку. Переговори пройдуть 20-22 червня 2012 року в Ріо-де-Жанейро. Очікується, що в конференції візьмуть участь 50000 чоловік, включаючи делегатів, екологічних активістів, бізнесменів та представників корінного населення. Крім того, в останні дні саміту його відвідають близько 130 глав держав з усього світу.


Слайд #15
Презентація на тему «Програми захисту навколишнього середовища» - Слайд #15

Україна на конференції
Участь у конференції полягала в роботі на пленарних засіданнях і паралельних заходах, висвітленні позицій України делегаціям інших країн, відвіданні виставки, присвяченої еко-інноваціям країн і компаній, та діяльності міжнародних організацій у сфері охорони довкілля.


Слайд #16
Презентація на тему «Програми захисту навколишнього середовища» - Слайд #16

Спірні моменти
З приводу участі Ірану в конференції «Ріо +20» виникли запеклі дискусії. [. Виникли через те, що у ІРІ є серйозні екологічні проблеми, які країна не поспішає вирішувати. Крім того, Іран продовжує порушувати права людини і відмовляється від співпраці з МАГАТЕ по своїй ядерній програмі, хоча далеко не всі ці питання мають відношення до порядку дня Ріо-2012. Швидка індустріалізація Ірану привела до сильного забруднення повітря в Тегерані та інших великих містах. Ще одна проблема ІРІ — зростання споживання енергії. Іран — одна з найбільш енергоємних країн світу, що пов'язано з відсутністю розвиненої інфраструктури, державних субсидій на енергоносії, а також з неефективним споживанням. Повітря забруднене настільки, що Міністерство охорони здоров'я Ірану повідомило про збільшення на 19 % звернень до швидкої допомоги людей зі скаргами на утруднення дихання. Здавалося б, ці проблеми говорять на користь участі Ірану в саміті.


Слайд #17
Презентація на тему «Програми захисту навколишнього середовища» - Слайд #17

Спірні моменти
З приводу участі Ірану в конференції «Ріо +20» виникли запеклі дискусії. [. Виникли через те, що у ІРІ є серйозні екологічні проблеми, які країна не поспішає вирішувати. Крім того, Іран продовжує порушувати права людини і відмовляється від співпраці з МАГАТЕ по своїй ядерній програмі, хоча далеко не всі ці питання мають відношення до порядку дня Ріо-2012. Швидка індустріалізація Ірану привела до сильного забруднення повітря в Тегерані та інших великих містах. Ще одна проблема ІРІ — зростання споживання енергії. Іран — одна з найбільш енергоємних країн світу, що пов'язано з відсутністю розвиненої інфраструктури, державних субсидій на енергоносії, а також з неефективним споживанням. Повітря забруднене настільки, що Міністерство охорони здоров'я Ірану повідомило про збільшення на 19 % звернень до швидкої допомоги людей зі скаргами на утруднення дихання. Здавалося б, ці проблеми говорять на користь участі Ірану в саміті.


Слайд #18
Презентація на тему «Програми захисту навколишнього середовища» - Слайд #18

Загалом на «Ріо+20» зареєстровано 692 добровільних зобов'язання у галузі сталого розвитку з боку урядів, ділових кіл, громадянського суспільства, університетів та інших структур. У більше ніж 513 млрд доларів оцінюють кошти, мобілізовані в зобов'язаннях зі сталого розвитку, пов'язаних із конференцією, в тому числі гроші, які буде спрямовано в галузі енергетики, транспорту, зелену економіку, зменшення небезпеки стихійних лих, на боротьбу з опустелюванням, охорону водних об'єктів, лісів та в сільське господарство.


Слайд #19
Презентація на тему «Програми захисту навколишнього середовища» - Слайд #19

Наступна визначальна дата для розробки моделі стійкого розвитку – 2015 рік. До того часу країни мають заявити про цілі стійкого розвитку. Тоді і відбудеться саміт ООН зі змін клімату, які з трепетом називають «новим Копенгагеном». Теоретично саме тоді й може бути прийнятий всесвітній договір про те, як із допомогою законодавчих змін боротися з глобальним потеплінням.


Слайд #20
Презентація на тему «Програми захисту навколишнього середовища» - Слайд #20