Презентація на тему «Проблеми загального світового рівня»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Проблеми загального світового рівня» - Слайд #1

Проблеми загального світового рівня


Слайд #2
Презентація на тему «Проблеми загального світового рівня» - Слайд #2

Глобальні проблеми людства
Це комплекс проблем і ситуацій, що зачіпають життєві інтереси всіх народів світу,характеризуються динамізмом і вимагають для свого розв'язання колективних зусиль світової громадськості (екологічні проблеми, гонка озброєнь, хвороби і т. д.),від вирішення яких залежить подальший прогрес людства і збереження цивілізації.


Слайд #3
Презентація на тему «Проблеми загального світового рівня» - Слайд #3

Коли почали повставати глобальні проблеми перед людством?
Більшість дослідників схильні вважати, що 60-ті роки ХХ століття, це умовна дата кінця індустріальної ери і початку нової епохи, для визначення якої вживають багато різноманітних назв. Найбільш вживаними є : «постіндустріальна епоха» (Д. Белл). У зв'язку з цим, перелік та диференціацію проблем сучасної доби, можна відраховувати від цього часу.


Слайд #4
Презентація на тему «Проблеми загального світового рівня» - Слайд #4

Класифікація глобальних проблем


Слайд #5
Презентація на тему «Проблеми загального світового рівня» - Слайд #5

Війна та мир
!!! За останні 6 тис. років люди пережили понад 14, 5 тис. воєн, в яких загинуло 3 млрд 640 млн людей.
!!! Тільки в період Другої світової війни (1939— 1945) військовими діями була охоплена площа бл. 3,3 млн км2, у ході війни загинуло 55 млн людей.
!!! Під час війни в Перській затоці у лютому 1991 р. було висаджено у повітря 1250 нафтових свердловин, внаслідок чого щодня згоряло бл. 1 млн т нафти, забруднюючи повітря на сотні кілометрів від Кувейту.


Слайд #6
Презентація на тему «Проблеми загального світового рівня» - Слайд #6

Ядерна зброя
Ядерна зброя характеризується великою потужністю і різною вра­жаючою дією. Ударна хви­ля при ядерному вибуху має колосальну руйнівну силу, яка наносить незахищеним людям і тваринам важкі травми, аж до їх загибелі. При надмірному тиску у фронті ударної хвилі спостеріга­ється повне пошкодження лісового масиву, вириваються з корінням дерева, а у людей розриваються внутрішні органи, переламуються кі­стки. У Хіросимі і Нагасакі термічні ураження (опіки) були основними наслідками ядерних вибу­хів. Під впливом проникаючої радіації, що викликається смертонос­ними гамма-променями і нейтронами, у людей і тварин виникає про­менева хвороба, яка у важких випадках закінчується загибеллю. У 70—80-ті pp. було введене поняття «ядерної зими» — різкого і тривалого похолодання, що може виникнути у разі війни із застосуванням термоядерної зброї. При цьому середнє зниження температури повіт­ря над Північною півкулею прогнозується більш ніж на 20 °С. Гранді­озні пожежі, які неминуче будуть супроводжувати ядерні вибухи, ство­рять величезну масу газоподібних домішок і диму, які спричинять за­темнення поверхні Землі («ядерної ночі») на багато тижнів і навіть місяців.


Слайд #7
Презентація на тему «Проблеми загального світового рівня» - Слайд #7

Хімічна зброя
Хімічна зброя призначена для отруєння людини за допомогою бойових отруйних речовин — газів, рідини або твердих речовин. Засоби їх застосування: ракети, міни, снаряди, бомби або розпилення з літаків. У великих кількостях хімічна зброя застосовувалася під час Першої світової війни і у В'єтнамі. У 1914—1918 pp. бойові отруйні речовини, в основному іприт, спричинили загибель 10 тис. людей і 1,2 млн людей зробили інвалідами. У наш час створений принципово новий клас бойових отруйних речовин нервово-паралітичної дії (зарин, табун, зоман тощо), а також отруйні речовини психогенної, загальноотруйної і задуш­ливої дії. Всі вони негативно впливають на природні екосистеми, викли­каючи масові ураження людей, загибель великої частини популяцій будь-яких хребетних тварин, рослин. У В'єтнамі бойові отруйливі речовини застосовувалися в основному у вигляді дефоліантів (гербіцидів), що призводило до втрати рослинами листя, порушення росту, а згодом і до їх повної загибелі.


Слайд #8
Презентація на тему «Проблеми загального світового рівня» - Слайд #8

Хімічна зброя
Внаслідок розпилення армією США понад 100 тис. т дефоліантів (ге­рбіцидів) у В'єтнамі було знищено 12 % лісів, 40 % мангрів і понад 5 % сільськогосподарських угідь. Зі 150 видів птахів залишилося 18, майже повністю зникли комахи, багато рослин загинуло як біологічний вид. Великої шкоди було заподіяно здоров'ю 1,6 млн вьєтнамців. Понад 7 млн людей були вимушені покинути райони, де була застосована хімічна зброя. У ході військових дій у 1961 — 1975 pp. у В'єтнамі, Лаосі і Кампучії американські війська використали не тільки хімічну зброю. Широко застосовувалася тактика «випаленої землі». Внаслідок масова­ного бомбардування утворилися величезні площі антропогенного бедленда (від англ. «погані землі»). За допомогою могутніх бульдозерів зрізали­ся під «корінь» тропічні ліси разом з грунтом, затоплялися прибережні території, широко застосовувався напалм (запалювальна суміш) тощо. Саме в період війни в Індокитаї А. Гальфсоном (1970) був уперше введе­ний термін «екоцид» (екологічна війна).


Слайд #9
Презентація на тему «Проблеми загального світового рівня» - Слайд #9

Біологічна зброя
Бактеріологічною (біологічною) зброєю називають бактеріальні засо­би (бактерії, віруси), отрути (токсини), призначені для масового уражен­ня людей. Використовуються за допомогою живих переносників захво­рювань (гризунів, комах тощо), або у вигляді боєприпасів, начинених зараженими порошками або рідиною. Бактеріологічна зброя може ви­кликати масові інфекційні захворювання людей і тварин чумою, холе­рою, сибіркою та іншими хворобами, навіть попадаючи в їх організм у малих кількостях. Багато бактерій здатні утворювати спори, які можуть зберігатися в ґрунті протягом десятиріч. Ліквідація усіх видів зброї масо­вого знищення — єдиний реальний шлях запобігання глобальній еколо­гічній катастрофі, пов'язаній з воєнними діями.


Слайд #10
Презентація на тему «Проблеми загального світового рівня» - Слайд #10

Масштабність
Зараз зброя масового знищення загрожує самому існуванню планети. Потужність накопиче­них запасів ядерної зброї в 80-ті pp. XX ст. оцінювалася в 3,5 т тротилово­го еквіваленту на кожного жителя Землі. Як і раніше на гонку озброєнь витрачається до 1 трлн дол. на рік, в арміях держав світу зайнято понад 25 млн людей.


Слайд #11
Презентація на тему «Проблеми загального світового рівня» - Слайд #11

Масштабність
Зараз зброя масового знищення загрожує самому існуванню планети. Потужність накопиче­них запасів ядерної зброї в 80-ті pp. XX ст. оцінювалася в 3,5 т тротилово­го еквіваленту на кожного жителя Землі. Як і раніше на гонку озброєнь витрачається до 1 трлн дол. на рік, в арміях держав світу зайнято понад 25 млн людей.


Слайд #12
Презентація на тему «Проблеми загального світового рівня» - Слайд #12

Демографічна проблема
Це сукупність соціально-демографічних проблем сучасності, що зачіпають інтереси всього людства. Найважливіші проблеми народонаселення, які загрожують украй негативними наслідками: стрімке зростання населення, або демографічний вибух, у країнах, що розвиваються, і загроза депопуляції, або демографічна криза, в економічно розвинутих країнах. До проблем народонаселення слід віднести також неконтрольовану урбанізацію в країнах, що розвиваються, кризу великих міст у деяких розвинутих країнах, стихійну внутрішню й зовнішню міграцію, яка ускладнює, політичні відносини між державами.


Слайд #13
Презентація на тему «Проблеми загального світового рівня» - Слайд #13

Демографічна криза
У країнах Західної Європи, Північної Америки та Японії в 70 — на початку 90-х років посилилася тенденція до різкого падіння народжуваності — значно нижче від рівня, який забезпечує просте відтворення населення. В майбутньому це загрожує депопуляцією населення з її негативними соціальними наслідками.


Слайд #14
Презентація на тему «Проблеми загального світового рівня» - Слайд #14

Заходи для збільшення народжуваності
Опитування населення, проведене Інститутом демографії 2007 року, показало таку картину. Майже 70% населення вважає, що народжуваність можна підвищити через підвищення рівня оплати праці. На другому місці за значимістю — поліпшення житлових умов (47%). Далі — створення умов для успішного поєднання професійної діяльності з материнством і батьківством (дитячі садки, 23,4%). І лише після цього йде збільшення єдиної разової допомоги (21,8% ), впровадження податкових пільг для сімей із дітьми (21,0%) і запровадження щомісячної допомоги для всіх сімей до досягнення дитиною повноліття (20,5%).


Слайд #15
Презентація на тему «Проблеми загального світового рівня» - Слайд #15

Демографічний вибух
Стрімке зростання населення в країнах Азії, Африки та Латинської Америки, що розвиваються, призводить до подвоєння його чисельності кожні 20—30 років і ускладнює вирішення соціально-економічних проблем. У сучасному світі спостерігається ціла низка "парадоксів відсталості".


Слайд #16
Презентація на тему «Проблеми загального світового рівня» - Слайд #16

Заходи для зменшення народжуваності
Надаються пільги сім'ям, які свідомо обмежують кількість дітей, також ведеться пропаганда малих сімей у засобах масової інформації й іншими шляхами. У Китаї, наприклад, родини, що мають понад двох дітей, сплачують 10-відсотковий податок на заробітну плату. Тут ще у 50-ті роки XX ст. держава почала проводити активну демографічну політику. Головне її гасло - "одна дитина у родині". Шлюб дозволяється жінкам лише у 23 роки, а чоловікам - у 25 років.


Слайд #17
Презентація на тему «Проблеми загального світового рівня» - Слайд #17

Екологічна проблема
це зміна природного середовища в результаті антропогенних дій, що веде до порушення структури і функціонування природних систем (ландшафтів) і призводить до негативних соціальних, економічних та інших наслідків.


Слайд #18
Презентація на тему «Проблеми загального світового рівня» - Слайд #18

Класифікація екологічних проблем
Атмосферні
Водні
Грунтові
Біотичні


Слайд #19
Презентація на тему «Проблеми загального світового рівня» - Слайд #19

Енергетична та сировинна проблеми
Розвиток технічної цивілізації на Землі в XX ст. характеризується стрімким збільшенням енергоспоживання. За оцінками, в 1945— 1995 pp. населення планети використало 2/3 всього палива, добутого людством за час свого існування. Такі бурхливі темпи розвитку енергетики спричинили появу низки гострих проблем.


Слайд #20
Презентація на тему «Проблеми загального світового рівня» - Слайд #20

Енергетична та сировинна проблеми
Розвиток технічної цивілізації на Землі в XX ст. характеризується стрімким збільшенням енергоспоживання. За оцінками, в 1945— 1995 pp. населення планети використало 2/3 всього палива, добутого людством за час свого існування. Такі бурхливі темпи розвитку енергетики спричинили появу низки гострих проблем.


Слайд #21
Презентація на тему «Проблеми загального світового рівня» - Слайд #21

Продовольча проблема
Серед глобальних проблем, які безпосередньо впливають на долю людства, виділяють продовольчу. Вона визначається спроможністю Землі прогодувати нинішнє і майбутні покоління планети. До певної міри це наслідок того, що харчування є фізіологічною потребою людини.
Згідно з даними ФАО (продовольчої і сільськогосподарської організації ООН), нині на планеті голодують понад 500 млн. осіб, а ще 1 млрд. осіб постійно недоїдають. Продовольча криза особливо актуальна для багатьох країн Африки, Азії, Латинської Америки і загрожує поширитися на інші території. У сучасному світі продовольча проблема тісно пов'язана з іншими глобальними проблемами: демографічною, енергетичною, екологічною.


Слайд #22
Презентація на тему «Проблеми загального світового рівня» - Слайд #22

Чинники
Виділяють чотири групи чинників, які впливають на глобальну продовольчу проблему:
- природні умови і розміщення населення. Сюди відносять загальну площу та структуру сільськогосподарських угідь, визначають сільськогосподарський потенціал, клімат, співвідношення між кількістю населення і масою продовольства тощо;
- світовий транспорт і зв'язок, що забезпечують широкий вихід продуктів харчування на зовнішній ринок (залізничний транспорт, міжнародний автомобільний транспорт, розвиток судноплавства, наявність сучасних засобів зв'язку);
- політична ситуація у світі (розстановка політичних сил, наявність міждержавних співтовариств, об'єднань і навіть використання поставок продовольства у політичних цілях);
- світова економіка і торгівля у їх єдності (продовольство як складова частина торговельних потоків, роль балансових розрахунків, кліринг (система безготівкових розрахунків).


Слайд #23
Презентація на тему «Проблеми загального світового рівня» - Слайд #23

Збережемо нашу планету!


Завантажити презентацію