Презентація на тему «Проблема деградації природніх компонентів»


5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Проблема деградації природніх компонентів» - Слайд #1

ПРОБЛЕМА ДЕГРАДАЦІЇ ПРИРОДНІХ КОМПОНЕНТІВ
підготували:
учениці 11-А класу
Харківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №102
Антіпова Марія,Янченко Дар'я і Москаленко Альона


Слайд #2
Презентація на тему «Проблема деградації природніх компонентів» - Слайд #2

Забру́днення — привнесення в природно-антропогенне середовище, виникнення в ньому нових, не характерних для середовища фізичних, хімічних, біологічних речовин, агентів, які негативно впливають на людину і живі організми.


Слайд #3
Презентація на тему «Проблема деградації природніх компонентів» - Слайд #3

Деградація (від лат. Degradatio, буквально - зниження), регресія - процес погіршення характеристик будь-якого об'єкта з плином часу, рух назад, поступове погіршення, занепад, зниження якості, руйнування матерії внаслідок зовнішнього впливу за законами природи і часу.


Слайд #4
Презентація на тему «Проблема деградації природніх компонентів» - Слайд #4

Деградація природи — це процес порушення екологічної рівноваги, який спричиняється природними чи антропогенними факторами і призводить до руйнації навколишнього середовища .


Слайд #5
Презентація на тему «Проблема деградації природніх компонентів» - Слайд #5

Основні причини деградації природних компонентів :
- відходи, які виділяють промисловість, сільське господарство, транспорт та комунально-побутове господарство
- нераціональна переробка відходів
- використання ресурсів біосфери та багатств надр у максимально можливих обсягах
- стихійний науковий прогрес


Слайд #6
Презентація на тему «Проблема деградації природніх компонентів» - Слайд #6

Сучасна екологічна криза має якісно iншу природу порівняно з усіма попередніми кризами.


Слайд #7
Презентація на тему «Проблема деградації природніх компонентів» - Слайд #7

Загальна глобальна деградація природного середовища проживання проявляється у двох типах:
- порівняно невеликих за потужністю, але які діють упродовж тривалого часу
- разових катастрофічних, які виникають у paзi аварій i небезпечні не лише за потужністю, а й за раптовістю й різкістю дії


Слайд #8
Презентація на тему «Проблема деградації природніх компонентів» - Слайд #8

На фоні загальної деградації природного середовища створюються передумовидля розвитку надзвичайних екологічних ситуацій та екологічних катастроф


Слайд #9
Презентація на тему «Проблема деградації природніх компонентів» - Слайд #9

Надзвичайна екологічна ситуація - надзвичайна ситуація при якій на окремій місцевості сталися негативні зміни в навколишньому природному середовищі внаслідок екстремально високого забруднення та інших факторів, що обмежують або виключають можливість використання об'єктів природокористування, призвели (можуть призвести) до захворювання або загибелі людей.Екологічна катастрофа - надзвичайно швидка і тому небезпечна деструкційна зміна умов навколишнього середовища глобального чи локального масштабу, яка пов'язана з нанесенням величезної шкоди навколишньому середовищу, загибеллю рослин, тварин і людей.


Слайд #10
Презентація на тему «Проблема деградації природніх компонентів» - Слайд #10

Наслідки деградації природних компонентів :
- глобальне потепління- кислотні дощі- руйнування озонового шару- спустелювання- накопичення токсичних речовин- ерозія грунтів- вітрова ерозія- водна ерозія


Слайд #11
Презентація на тему «Проблема деградації природніх компонентів» - Слайд #11

Глоба́льне потеплі́ння (англ. Global warming) — прогресуюче поступове підвищення температури поверхні Землі, що пов'язується з парниковим ефектом і призводить до зміни клімату у глобальних масштабах.


Слайд #12
Презентація на тему «Проблема деградації природніх компонентів» - Слайд #12

Кисло́тний дощ — усі види метеорологічних опадів: дощ, сніг, град, туман, дощ зі снігом, — кислотність яких вища від нормальної. Мірою кислотності є значення рН (водневий показник). Нормальне pH у чистих дощах — 5,6.


Слайд #13
Презентація на тему «Проблема деградації природніх компонентів» - Слайд #13

Руйнування озонового шару Озоновий шар - це повітряний шар у верхніх слоях атмосфери (стратосфері) що являє собою форми кисню - озону.


Слайд #14
Презентація на тему «Проблема деградації природніх компонентів» - Слайд #14

Опусте́лювання — пониження природно-ресурсного потенціалу території нижче умовного (допустимого) рівня, який проявляється в деградації рослинного покриву, погіршенні біологічної продуктивності земель, може призвести до виникнення умов, аналогічних пустельним.


Слайд #15
Презентація на тему «Проблема деградації природніх компонентів» - Слайд #15

Накопичування токсичних речовин
Токсичні речовини накопичуються, що сприяє поступовим змінам хімічного складу ґрунту, порушенню єдності геохімічного середовища та живих організмів.


Слайд #16
Презентація на тему «Проблема деградації природніх компонентів» - Слайд #16

Ерозія ґрунтів (від лат. егоз — роз'їдання) — руйнування і знос поверх невих, найбільш родючих, горизонтів і підстиляючих їх порід вітром (вітрова ерозія) або потоками води (водна ерозія). Землі, що зазнали руйнування у про цесі ерозії, називають еродованими.


Слайд #17
Презентація на тему «Проблема деградації природніх компонентів» - Слайд #17

Вітрова ерозія розуміють видування, перенесення і відкладення найдрібніших ґрунтових часток вітром. Інтенсивність вітрової ерозії залежить від швидкості вітру, стійкості ґрунту, наявності рослинного покриву, особливостей рельєфу й від інших чинників


Слайд #18
Презентація на тему «Проблема деградації природніх компонентів» - Слайд #18

Водна ерозія - це руйнування ґрунтів тимчасовими водними потоками. Розрізняють такі форми водної ерозії: площинну, струменисту, яружну, берегову. Умови для прояву водної ерозії створюють природні чинники, а основною причиною н розвитку є виробнича діяльність людини.


Слайд #19
Презентація на тему «Проблема деградації природніх компонентів» - Слайд #19

Шляхи вирішення глобальних екологічних проблем
-енергетичне забезпечення високого рівня життя і охорони довкілля-використання науково-технічного прогресу для охорони природи і забезпечення високого рівня життя-екологічна культура-обмеження споживчого відношення до природи-витрати на рішення екологічних проблем-структурні зміни у використанні існуючих невід новлюваних видів енергії-припинення надмірного вирубування лісів-формування в людей екологічного світогляду


Слайд #20
Презентація на тему «Проблема деградації природніх компонентів» - Слайд #20

Отже , раціонально використовуючи ресурси нашої планети , нам вдасться мати високий рівень життя та зберегти її природні компоненти .


Завантажити презентацію