Презентація на тему «Поняття та види екологічних прав людини і громадянина»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Поняття та види екологічних прав людини і громадянина» - Слайд #1

Виконала учениця 42 групи Кириченко Поліна
Поняття та види екологічних прав людини і громадянина


Слайд #2
Презентація на тему «Поняття та види екологічних прав людини і громадянина» - Слайд #2

Екологічні права людини і громадянина —
це встановлені та гарантовані державою можливості у сфері використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та гарантування екологічної безпеки.


Слайд #3
Презентація на тему «Поняття та види екологічних прав людини і громадянина» - Слайд #3

Кожний громадянин має право на:
а) безпечне для його життя та здоров'я навколишнє природне середовище;
б) участь в обговоренні та внесення пропозицій до проектів нормативно-правових актів, матеріалів щодо розміщення, будівництва і реконструкції об'єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, внесення пропозицій до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, що беруть участь у прийнятті рішень з цих питань;
в) участь у розробленні та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального і комплексного використання природних ресурсів;
г) здійснення загального І спеціального використання природних ресурсів;
ґ) об'єднання в громадські природоохоронні формування;


Слайд #4
Презентація на тему «Поняття та види екологічних прав людини і громадянина» - Слайд #4

з) оскарження у судовому порядку рішень, дій або бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб щодо порушення екологічних прав громадян у порядку, передбаченому законом.
Кожний громадянин має право на:
д) вільний доступ до інформації про стан навколишнього природного середовища (екологічна інформація) та вільне отримання, використання, поширення та зберігання такої інформації, за винятком обмежень, встановлених законом;
е) участь у публічних слуханнях або відкритих засіданнях з питань впливу запланованої діяльності на навколишнє природне середовище на стадіях розміщення, проектування, будівництва і реконструкції об'єктів та у проведенні громадської екологічної експертизи;
є) отримання екологічної освіти;
ж) подання до суду позовів до державних органів, підприємств, установ, організацій і громадян про відшкодування шкоди, завданої їх здоров'ю та майну внаслідок негативного впливу на навколишнє природне середовище;


Слайд #5
Презентація на тему «Поняття та види екологічних прав людини і громадянина» - Слайд #5

 Екологічні права громадян, їх становлення та розвиток — один із пріоритетів діяльності міжнародної спільноти.
Конвенція ратифікована Україною 6 липня 1999 р. Оргуська конвенція визначила три основних екологічних права, що розглядаються як важливі чинники у становленні демократії:
1) доступ громадськості до екологічної інформації;
2) участь громадськості у процесі прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля;
3) доступ громадськості до правосуддя з питань, що стосуються довкілля.


Слайд #6
Презентація на тему «Поняття та види екологічних прав людини і громадянина» - Слайд #6

 Таким чином, збереження довкілля для нинішнього і прийдешніх поколінь усучасній теорії права слід розглядати як спільний обов'язок держави, громадянського суспільства і людини. Такий підхід можна визначити як міжнародно-правовий еколого-етичний імператив, що сприйнятий майже у всіх державах світу.


Слайд #7
Презентація на тему «Поняття та види екологічних прав людини і громадянина» - Слайд #7

Дякую за увагу!


Завантажити презентацію