Презентація на тему «Поняття про гідросферу»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Поняття про гідросферу» - Слайд #1

Тема:Поняття про гідросферу
Мета:сформувати в учнів первинні знання щодо гідросфери Землі,її складу,світового кровообігу води в природі;розвивати вміння логічно мислити,пояснювати взаємозв”язок оболонок Землі на прикладі світового кровообігу води;виховувати вміння працювати в колективі(групі),повага до думки інших.
Тип уроку:вивчення нового матеріалу.


Слайд #2
Презентація на тему «Поняття про гідросферу» - Слайд #2

Структура уроку:
1.Організаційний момент 2.Актуліцазія опорних знань і вмінь учнів3.Вивчення нового матеріалу4.Закріплення нових знань і вмінь учнів5.Підсумок уроку6.Домашнє завдання


Слайд #3
Презентація на тему «Поняття про гідросферу» - Слайд #3

Актуалізація опорних знань і вмінь учнів:
Бесіда.1)Доведіть,що в житті людини вода має велике значення.2)У яких станах перебуває вода в природі?3)Назвіть води суходолу.


Слайд #4
Презентація на тему «Поняття про гідросферу» - Слайд #4

Вивчення нового матеріалу:
Тема сьогоднішнього уроку – гідросфера. Отже,сьогодні ми будемо говорити про воду,яка є найважливішим мінералом на земній поверхні,особливою речовиною з певними властивостями. У тілі людини є мільйони кровоносних судин . Для чого потрібна кров організму людини? Кров постачає кисень і поживні речовини до кожного органу,до кожної клітинки організму. Вона з`єднує мозок і серце,шлунок і нирки,утворюючи єдину працездатну систему. Така “ кровоносна ” система є й у нашої планети. “ Кров ” Землі – це вода,а “ кровоносні судини ” – це річки,струмки,озера. Вода на Землі відіграє велику роль в житті людини. Саме вода,виходячи з ґрунту до рослин,а рослин до атмосфери,стікаючи річками до океану і повертаючись на суходіл у вигляді опадів,об`єднує різні компоненти природи в єдину систему. “ Візник природи ” – так називав воду Леонардо да Вінчі.


Слайд #5
Презентація на тему «Поняття про гідросферу» - Слайд #5

Бесіда.
1) Дайте визначення гідросфери. (Гідросфера – водна оболонка Землі.)2)Назвіть частини гідросфери.


Слайд #6
Презентація на тему «Поняття про гідросферу» - Слайд #6

Гідросфера – водна оболонка Землі , що включає води Світового океану , води суходолу , води в атмосфері.


Слайд #7
Презентація на тему «Поняття про гідросферу» - Слайд #7

Як ми вже визначилися,до складу гідросфери входять води Світового океану,вода в атмосфері,води суходолу. Занесемо це до схеми. На води Світового океану припадає 96,5% усієї води планети,на води суходолу – 3,5%,а в атмосфері,тобто у повітрі,води зовсім небагато – менше 1%. Світовий океан поділяється на чотири океани. - Назвіть ці океани і покажіть їх на “ Фізичній карті світу ”. Меншою частиною Світового океану є моря. - Назвіть моря,що омивають береги України, і покажіть їх на “ Фізичній карті світу ”. Ще більш дрібними частинами Світового океану є затоки і протоки. - На “ Фізичній карті світу ” знайдіть затоки (Мексиканську,Бенґальську, Біскайську) і протоки (Ґібралтарську, Беринґову,Босфор). Крім Світового океану невелика частина води є й в атмосфері у формі водяної пари. Водяна пара охолоджується,утворюючи хмари,а з хмар випадають опади. - Які опади ви знаєте? Води суходолу становлять 3,5% усієї води планети. Вони поділяються на дві групи. - Чим відрізняються річки,озера та болота від гейзерів та джерел?


Слайд #8
Презентація на тему «Поняття про гідросферу» - Слайд #8

Як ми вже визначилися,до складу гідросфери входять води Світового океану,вода в атмосфері,води суходолу. Занесемо це до схеми. На води Світового океану припадає 96,5% усієї води планети,на води суходолу – 3,5%,а в атмосфері,тобто у повітрі,води зовсім небагато – менше 1%. Світовий океан поділяється на чотири океани. - Назвіть ці океани і покажіть їх на “ Фізичній карті світу ”. Меншою частиною Світового океану є моря. - Назвіть моря,що омивають береги України, і покажіть їх на “ Фізичній карті світу ”. Ще більш дрібними частинами Світового океану є затоки і протоки. - На “ Фізичній карті світу ” знайдіть затоки (Мексиканську,Бенґальську, Біскайську) і протоки (Ґібралтарську, Беринґову,Босфор). Крім Світового океану невелика частина води є й в атмосфері у формі водяної пари. Водяна пара охолоджується,утворюючи хмари,а з хмар випадають опади. - Які опади ви знаєте? Води суходолу становлять 3,5% усієї води планети. Вони поділяються на дві групи. - Чим відрізняються річки,озера та болота від гейзерів та джерел?


Слайд #9
Презентація на тему «Поняття про гідросферу» - Слайд #9

Усі частини гідросфери взаэмопов‘язані, і тому відбувається процес, який називається світовий кровообіг води. Як ми вже знаємо,вода є особливою речовиною,що має певні властивості. Однією з властивостей води є її здатність легко переходити з одного стану в інший. - Використовуючи знання з природознавства,назвіть три стани води.


Слайд #10
Презентація на тему «Поняття про гідросферу» - Слайд #10

Правильно,вода в природі зустрічається в трьох станах: рідкому(у вигляді рідини), твердому (у вигляді криги) і газоподібному (у вигляді водяної пари). Вода легко переходить з одного стану до іншого. Так, за температури 0°с вода замерзає,тобто перетворюється на кригу.,За температури 100°с вода кипить й починає випаровуватися, тобто перетворюватися на водяну пару. Таким чином, вода постійно переміщується, завдяки чому відбувається світовий кругообіг води.


Слайд #11
Презентація на тему «Поняття про гідросферу» - Слайд #11

Світовий кругообіг води – це безперервний процес переміщення води зі Світового океану на суходілчерез атмосферу та із суходолу – знову до Світового океану.


Слайд #12
Презентація на тему «Поняття про гідросферу» - Слайд #12

Географічний практикум.
1) Поясніть поняття “ малий кругообіг “ і “ великий кругообіг ”.2) Побудуйте схеми кругообігів води в природі.


Слайд #13
Презентація на тему «Поняття про гідросферу» - Слайд #13

Бесіда.
1) Що таке гідросфера?2) Назвіть три стани води.3) Що таке світовий кругообіг води?Чому він є можливим?


Слайд #14
Презентація на тему «Поняття про гідросферу» - Слайд #14

Тестування.
1) 96,5% вод усієї планети припадає на води: а)суходолу б)Світового океану в)атмосфери2)Вода в атмосфері перебуває здебільшого: а)у рідкому стані б)твердому в)газоподібному3)Малому кругообігу води відповідає характеристика: а)океан – повітря – океан; б)океан – повітря – суходіл – океан ;4)Вода переходить із рідкого стану до газоподібного за температури: а)0°с б)менше +50°с в)понад +100°с5)Вода виступає розчинником для таких речовин ,як: а)сіль і гіпс б)пісок і глина6)Великому кругообігу води відповідає характеристика: а)океан – повітря – океан б)океан – повітря – суходіл – океан 7)Вода переходить із рідкого стану до твердого за температури: а) +100°с б)0°с в)нижче 100°с8)Озера,болота,річки належать до вод: а)поверхневих б)підземних9)Основна причина переходу води з одного стану до іншого: а)прозорість води б)солоність води в)температура води10)Найменша кількість води перебуває : а)у Світовому океані б)в атмосфері в)на суходолі


Слайд #15
Презентація на тему «Поняття про гідросферу» - Слайд #15

Підсумок уроку
Гідросфера – водна оболонка Землі,що включає води Світового океану, води суходолу, води в атмосфері. Вода в природних умовах може перебувати в рідкому, твердому, і газоподібному станах, унаслідок чого відбувається світовий кругообіг води. Світовий кругообіг – це безперервний процес переміщення води зі Світового океану на суходіл через атмосферу та із суходолу до Світового океану


Слайд #16
Презентація на тему «Поняття про гідросферу» - Слайд #16

Домашнє завдання.
Опрацювати параграф підручника.


Завантажити презентацію