Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 2)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 2) - Слайд #1

Поняття про біосферу. Загальна характеристика біосфери. Вчення В. І. Вернадського про ноосферу


Слайд #2
Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 2) - Слайд #2

В. І. Вернадський
(російський вчений)


Слайд #3
Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 2) - Слайд #3

Оболонки планети Земля
Оболонки планети Земля
Літосфера Гідросфера Атмосфера
вапняк річки тропосфера
базальт моря стратосфера
крейда океани озоновий
граніт екран
кремнезем


Слайд #4
Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 2) - Слайд #4

Склад і функції біосфери


Слайд #5
Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 2) - Слайд #5

Оболонки Землі.
Біосфера охоплює нижню частину атмосфери, гідросферу і верхню частину літосфери.
Атмосфера – найбільш легка оболонка Землі, що граничить з космічним простором; через атмосферу здійснюється обмін речовини й енергії з космосом
Гідросфера – водяна оболонка Землі.
Літосфера – зовнішня тверда оболонка Землі, що складає з осадових і магматичних порід.


Слайд #6
Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 2) - Слайд #6

Поняття “біосфера”
У буквальному перекладі термін “біосфера” означає сферу життя й у такому змісті він уперше був введений у науку в 1875 р. австрійським геологом і палеонтологом Едуардом Зюсом (1831 – 1914).
Першим з біологів, що ясно вказав на величезну роль живих організмів в утворенні земної кори, був Ж.Б.Ламарк (1744 – 1829). Він підкреслював, що всі речовини, що знаходяться на поверхні земної кулі й утворюючі його кору, сформувалися завдяки діяльності живих організмів.
Е.Зюсс
Ж.Б.Ламарк


Слайд #7
Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 2) - Слайд #7

В.І.Вернадський
Особливо значним є внесок В.І.Вернадського у розробку цілісного вчення про біосферу та її еволюцію в ноосферу — нову, вищу стадію біосфери, пов'язану з виникненням і розвитком у ній людства, котре починає здійснювати визначальний вплив на хід процесів у охопленій його діяльністю сфері Землі. tКрім рослин і тварин, В. І. Вернадський включає сюди і людство, вплив якого на геохімічні процеси відрізняється від впливу інших живих істот, по-перше, своєю інтенсивністю, що збільшується з ходом геологічного часу; по-друге, тим впливом, яке діяльність людей робить на іншу живу речовину.


Слайд #8
Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 2) - Слайд #8

Межі біосфери
Біосфера займає нижню частину атмосфери, верхній шар літосфери і всю гідросферу. Загальна товщина біосфери ~17км. Углиб літосфери організми проникають ~на 6-7км, в гідросфері живі організми проникають ~ на 11км. У атмосфері біосфера займає тільки тропосферу.


Слайд #9
Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 2) - Слайд #9

Атмосфера
Атмосфера – найбільш легка оболонка Землі, що граничить з космічним простором; через атмосферу здійснюється обмін речовини й енергії з космосом.
Атмосфера має кілька шарів:
тропосфера – нижній шар, що примикає до поверхні Землі (висота 9–17 км). У ньому близько 80% газового складу атмосфери і уся водяна пара;
стратосфера;
ноносфера – там “жива речовина” відсутня.
Переважні елементи хімічного складу атмосфери: N2 (78%), O2 (21%), CO2 (0,03%).


Слайд #10
Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 2) - Слайд #10

Гідросфера
Гідросфера – водяна оболонка Землі. У наслідок високої рухливості вода проникає повсюдно в різні природні утворення, навіть найбільш чисті атмосферні води містять від 10 до 50 мгр/л розчинних речовин.
Переважні елементи хімічного складу гідросфери: Na+, Mg2+, Ca2+, Cl–, S, C. Концентрація того чи іншого елемента у воді ще нічого не говорить про тім, наскільки він важливий для рослинних і тваринних організмів, що живуть у ній. У цьому відношенні ведуча роль належить N, P, Si, що засвоюються живими організмами. Головною особливістю океанічної води є те, що основні іони характеризуються постійним співвідношенням у всьому обсязі світового океану.


Слайд #11
Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 2) - Слайд #11

Літосфера
Літосфера – зовнішня тверда оболонка Землі, що складає з осадових і магматичних порід. В даний час земною корою прийнято вважати верхній шар твердого тіла планети, розташований вище сейсмічної границі Мохоровичича. Поверхневий шар літосфери, у якому здійснюється взаємодія живої матерії з мінеральної, являє собою ґрунт. Залишки організмів після розкладання переходять у гумус. Складовими частинами ґрунту служать мінерали, органічні речовини, живі організми, вода, гази.
Переважні елементи хімічного складу літосфери: O, Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, K.


Слайд #12
Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 2) - Слайд #12

Колообіг азоту в біосфері
Вміст вільного азоту в атмосфері становить 79%. З атмосфери його частина надходить у воду та ґрунт. З ґрунту в рослини потрапляє завдяки бульбочковими бактеріями. З рослинами потрапляє до тварин. Азот розпадається на простіші речовини і виділяються в навколишнє середовище з видихуваними газами, потом, сечею та ін.


Слайд #13
Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 2) - Слайд #13

Колообіг вуглецю в біосфері
Вуглець входить до складу всіх органічних сполук. Автотрофи здатні фіксувати СО2 і синтезувати різні оранічні речовини. Ці речовини в подальшому передаються по ланцюгах живлення гетеротрофам. З продуктами життєдіяльності знов включається в біогеохімічні процеси. На колообіг СО2 значно впливає господарська діяльність людини.


Слайд #14
Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 2) - Слайд #14

Біосфера – це сфера
Де живі всі живуть.
І мікроби, риби, птахи
Дихають, рухаються, ростуть.
Найголовніший в сфері житель –
Це ти, людина
Зроби життя прекрасніше, чистіше
Не на рік, а на століття!
Отже, в біосфері речовини весь час рухаються. Так як у ній все взаємо пов'язане.


Слайд #15
Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 2) - Слайд #15

“Жити щасливо і жити в злагоді з природою – одне й теж саме” Л. Сенека (римський мислитель)


Завантажити презентацію