Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 1) - Слайд #1

Тема. Поняття про біосферу. Загальна характеристика біосфери. Вчення В. І. Вернадського про ноосферу


Слайд #2
Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 1) - Слайд #2

На землі немає сили, що діє більш постійно, а тому більш потужно за своїми наслідками, ніж живі організми, узяті в цілому. В.І.Вернадський


Слайд #3
Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 1) - Слайд #3

Тест - диктант
Зовнішня тверда оболонка землі.
Сукупність усіх водойм.
Газова оболонка над поверхнею землі.
Оболонка землі, заселена живими організмами.
Природне угруповання, що утворилося в процесі життя.
Організми, що утворюють органічні речовини в екосистемі.
Організми, що споживають органічні речовини.
Зв'язок між організмами в екологічних системах ґрунтується на …


Слайд #4
Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 1) - Слайд #4

Рівні організації живої природи
Молекулярний
Тканинний
Органний
Організменний
Популяційно – видовий
Біосферний


Слайд #5
Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 1) - Слайд #5

Е. Зюсс
(австралійський вченний)


Слайд #6
Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 1) - Слайд #6

В. І. Вернадський
(російський вчений)


Слайд #7
Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 1) - Слайд #7

Оболонки планети Земля
Оболонки планети Земля
Літосфера Гідросфера Атмосфера
вапняк річки тропосфера
базальт моря стратосфера
крейда океани озоновий
граніт екран
кремнезем


Слайд #8
Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 1) - Слайд #8

Властивості живої речовини
Властивості живої природи
Сумарна біомаса
Хімічний склад
Запасна енергія
Постійний обмін речовинами та енергією з навколишнім середовищем


Слайд #9
Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 1) - Слайд #9

Біохімічні функції живої речовини
Біохімічні функції живої речовини
Газова Концентраційна
Окисно - відновна


Слайд #10
Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 1) - Слайд #10

Завдання 2. Дати правильну відповідь.1. Біосфера —це:а)tжива оболонка Землі;б)tрозумова оболонка Землі;в)tчастина оболонок Землі, населена живими організмами;г)tєдина глобальна екосистема Землі.
2. Гриби, тварини, рослини складають:
а)tбіосферу;
б)tлітосферу;
в)tноосферу.
3. Найбільша концентрація живих організмів:
а)tна межі стикання гідросфери й атмосфери;
б)tна межі стикання літосфери і гідросфери;
в)tна межі стикання гідросфери, атмосфери, літосфери.


Слайд #11
Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 1) - Слайд #11

4. Тип живлення, за якого організми споживають готові органічні речовини:а)tавтотрофний;tб)tгетеротрофний;в)tхемотрофний;г)tфототрофний.5. Вчення про біосферу розробив:а) Лінней;tб) Зюсс;в) Дарвін;г) Вернадський.6. Виробник органічних речовин у екосистемі:а)tпродуценти;б)tконсументи;в)tредуценти;г)tсапрофіти.


Слайд #12
Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 1) - Слайд #12

7. Оболонка Землі, населена живими організмами й перетворена ними:а) ноосфера;б) гідросфера;в) літосфера;г) біосфера.8. До продуцентів належать:а) сапрофіти;б) гриби;в) бактерії;г) рослини;д) тварини.9. Головним сигналом про настання змін у навколишньому середовищі є:а)tзміна довжини світлового дня;б)tзміна температури повітря;в)tвипадання опадів;г)tвипадання снігу.


Слайд #13
Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 1) - Слайд #13

10. Парниковий ефект на Землі спостерігається через:а)tутруднену віддачу тепла з поверхні Землі;б)tнакопичення в атмосфері кисню;в)tнакопичення в атмосфері водяної пари; г)tзапиленість атмосфери;д)tнакопичення вуглекислого газу.11. Ноосфера — це:а)tрозумова оболонка Землі;б)tчастина оболонок Землі, заселена живими істотами;в)tновий стан біосфери, зумовлений розумовою діяльністю людини;г)tсукупність усіх природоохоронних територій.


Слайд #14
Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 1) - Слайд #14

Завдання. Поміркуй і дай відповідь «так» чи «ні».1. У природі ніщо не існує самостійно, окремо, всі її елементи взаємопов'язані.2. Людина є царем природи. 3. Вирубування лісів призводить до збільшення вмісту вуглекислого газу в повітрі.4. Зміни, викликані в навколишньому середовищі виробничою діяльністю людини, небезпечні безпосередньо для неї. 5. Чистої питної води на Землі — невичерпна кількість.


Слайд #15
Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 1) - Слайд #15

6. Глобальне потепління клімату приносить більше користі, ніж шкоди. 7. Уміння співробітничати з природою — запорука прогресу людства. 8. Споживацьки ставитися до природи — усе одно, що пиляти сук, на якому сидиш. 9. Зелені насадження допомагають у боротьбі з водною та вітровою ерозією. 10. Коли в річки стікають потоки бруду— це не страшно, адже вода може самовідновлюватися.11. Унаслідок господарської діяльності людини погіршується якість не лише наземних, а й підземних вод.12. Якби людство розумно користувалося запасами прісної води, її вистачило б на 20 млрд років.


Слайд #16
Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 1) - Слайд #16

Завдання. Знайди другу частину прислів'я
1. Земля рідна мати…
А. …краса природи
2. Ліс і води…
Б. …голодним не буває
3. Доглядай землю плідну…
В. …треба її доглядати
4. Хто про землю дбає…
Г. …як матір рідну
5. Пильнуй чисту воду…
Д. …будеш жити у добрі
6. Не роби землі зла…
Е. …як свою вроду


Слайд #17
Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 1) - Слайд #17

Підготувала
Учениця11-А класу
Кушнір Юлія
“Я згодна з використанням моєї роботи”
Склад і функції біосфери


Слайд #18
Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 1) - Слайд #18

План
Оболонки Землі.
Поняття “біосфера”.
В. І.Вернадський
Межі біосфери.
Атмосфера.
Гідросфера.
Літосфера.
Колообіг речовин у біосфері.
Цікавий факт.
Перевірка отриманих знань.


Слайд #19
Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 1) - Слайд #19

Оболонки Землі.
Біосфера охоплює нижню частину атмосфери, гідросферу і верхню частину літосфери.
Атмосфера – найбільш легка оболонка Землі, що граничить з космічним простором; через атмосферу здійснюється обмін речовини й енергії з космосом
Гідросфера – водяна оболонка Землі.
Літосфера – зовнішня тверда оболонка Землі, що складає з осадових і магматичних порід.


Слайд #20
Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 1) - Слайд #20

Поняття “біосфера”
У буквальному перекладі термін “біосфера” означає сферу життя й у такому змісті він уперше був введений у науку в 1875 р. австрійським геологом і палеонтологом Едуардом Зюсом (1831 – 1914).
Першим з біологів, що ясно вказав на величезну роль живих організмів в утворенні земної кори, був Ж.Б.Ламарк (1744 – 1829). Він підкреслював, що всі речовини, що знаходяться на поверхні земної кулі й утворюючі його кору, сформувалися завдяки діяльності живих організмів.
Е.Зюсс
Ж.Б.Ламарк


Слайд #21
Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 1) - Слайд #21

В.І.Вернадський
Особливо значним є внесок В.І.Вернадського у розробку цілісного вчення про біосферу та її еволюцію в ноосферу — нову, вищу стадію біосфери, пов'язану з виникненням і розвитком у ній людства, котре починає здійснювати визначальний вплив на хід процесів у охопленій його діяльністю сфері Землі. Крім рослин і тварин, В. І. Вернадський включає сюди і людство, вплив якого на геохімічні процеси відрізняється від впливу інших живих істот, по-перше, своєю інтенсивністю, що збільшується з ходом геологічного часу; по-друге, тим впливом, яке діяльність людей робить на іншу живу речовину.


Слайд #22
Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 1) - Слайд #22

Межі біосфери
Біосфера займає нижню частину атмосфери, верхній шар літосфери і всю гідросферу. Загальна товщина біосфери ~17км. Углиб літосфери організми проникають ~на 6-7км, в гідросфері живі організми проникають ~ на 11км. У атмосфері біосфера займає тільки тропосферу.


Слайд #23
Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 1) - Слайд #23

Схематичне зображення Біосфери


Слайд #24
Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 1) - Слайд #24

Атмосфера
Атмосфера – найбільш легка оболонка Землі, що граничить з космічним простором; через атмосферу здійснюється обмін речовини й енергії з космосом.
Атмосфера має кілька шарів:
тропосфера – нижній шар, що примикає до поверхні Землі (висота 9–17 км). У ньому близько 80% газового складу атмосфери і уся водяна пара;
стратосфера;
ноносфера – там “жива речовина” відсутня.
Переважні елементи хімічного складу атмосфери: N2 (78%), O2 (21%), CO2 (0,03%).


Слайд #25
Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 1) - Слайд #25

Гідросфера
Гідросфера – водяна оболонка Землі. У наслідок високої рухливості вода проникає повсюдно в різні природні утворення, навіть найбільш чисті атмосферні води містять від 10 до 50 мгр/л розчинних речовин.
Переважні елементи хімічного складу гідросфери: Na+, Mg2+, Ca2+, Cl–, S, C. Концентрація того чи іншого елемента у воді ще нічого не говорить про тім, наскільки він важливий для рослинних і тваринних організмів, що живуть у ній. У цьому відношенні ведуча роль належить N, P, Si, що засвоюються живими організмами. Головною особливістю океанічної води є те, що основні іони характеризуються постійним співвідношенням у всьому обсязі світового океану.


Слайд #26
Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 1) - Слайд #26

Літосфера
Літосфера – зовнішня тверда оболонка Землі, що складає з осадових і магматичних порід. В даний час земною корою прийнято вважати верхній шар твердого тіла планети, розташований вище сейсмічної границі Мохоровичича. Поверхневий шар літосфери, у якому здійснюється взаємодія живої матерії з мінеральної (неорганічної), являє собою ґрунт. Залишки організмів після розкладання переходять у гумус (родючу частину ґрунту). Складовими частинами ґрунту служать мінерали, органічні речовини, живі організми, вода, гази.
Переважні елементи хімічного складу літосфери: O, Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, K.


Слайд #27
Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 1) - Слайд #27

Біосфера – це сфера
Де живі всі живуть.
І мікроби, риби, птахи
Дихають, рухаються, ростуть.
Найголовніший в сфері житель –
Це ти, людина
Зроби життя прекрасніше, чистіше
Не на рік, а на століття!
Отже, в біосфері речовини весь час рухаються. Так як у ній все взаємо пов'язане .


Слайд #28
Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 1) - Слайд #28

Колообіг азоту в біосфері
Вміст вільного азоту в атмосфері становить 79%. З атмосфери його частина надходить у воду та ґрунт. З ґрунту в рослини потрапляє завдяки бульбочковими бактеріями. З рослинами потрапляє до тварин. Азот розпадається на простіші речовини і виділяються в навколишнє середовище з видихуваними газами, потом, сечею та ін.


Слайд #29
Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 1) - Слайд #29

Колообіг вуглецю в біосфері
Вуглець входить до складу всіх органічних сполук. Автотрофи здатні фіксувати СО2 і синтезувати різні оранічні речовини. Ці речовини в подальшому передаються по ланцюгах живлення гетеротрофам. З продуктами життєдіяльності знов включається в біогеохімічні процеси. На колообіг СО2 значно впливає господарська діяльність людини.


Слайд #30
Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 1) - Слайд #30

Цікавий факт
Можна здобувати руди, не порушуючи ландшафт, за допомогою біотехнології. У свердловину, пробурену до рудного пласта, закачують розчин з бактеріями, здатними накопичувати метал, що добувається.


Слайд #31
Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 1) - Слайд #31

Питання для перевірки
І.Виберіть із запропонованих думок правильні.
Біосфера – це сукупність всіх біогеоценозів.
Біосфера – це відкрита система.
Жива речовина в біосфері виконує біогеохімічні і концентраційні функції.
Вищий рівень організації життя на Землі – біогеоценотичний.
Людина – частина біомаси біосфери.
Весь кисень атмосфери утворений в результаті процесу життєдіяльності автотрофних організмів.


Слайд #32
Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 1) - Слайд #32

ІІ. Тестові завдання
1. Життя можна виявити :
у будь-якій точці біосфери;
у будь-якій точці Землі;
у будь-якій точці біосфери, крім Антарктиди і Арктики.
2.Основна відмінність біосфери від інших оболонок Землі це:
у біосфері не відбувається геохімічних процесів, а йде тільки біологічна еволюція;
у біосфері використовуються інші джерела енергії;
геологічна і біологічна еволюція ідуть одночасно.
3.До якої функції живої речовини можна віднести процеси фотосинтезу:
до газової;
до окисно-відновної;
до концентраційної;
до всіх перерахованих функцій.


Слайд #33
Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 1) - Слайд #33

4. Що є обмежуючим чинником, що більшою мірою перешкоджає існуванню життя у верхніх шарах атмосфери:
склад повітря;
температура;
ультрафіолетове випромінювання;
вологість.
5. Які з екологічних чинників максимально швидко впливають на зміни біосфери:
абіотичне;
антропогенне;
біотичне.
6. Основні чинники середовища, від яких залежить процвітання організмів в океані:
кількість опадів;
прозорість середовища;
рн середовища;


Слайд #34
Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 1) - Слайд #34

солоність середовища;
швидкість випаровування води.
7. Який з чинників, що впливають на атмосферу, найбільш постійні:
тиск;
прозорість;
газовий склад;
температура.
8.Чому необхідний притік енергії в біосферу ззовні:
вуглеводи, що утворилися в рослині служать джерелом енергії для інших організмів;
в організмах відбуваються окислювальні процеси;
організми руйнують залишки біомаси.
9. Життя організмів в грунті швидше за все може обмежуватись:
кількістю проникаючого світла;
кількістю кисню в ґрунті;
кількістю наземної рослинності;


Слайд #35
Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 1) - Слайд #35

кількістю випадних опадів.
10. Весь кисень атмосфери утворений завдяки діяльності:
автотрофних організмів;
гетеротрофних організмів;
і автотрофних, і гетеротрофних організмів.


Слайд #36
Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 1) - Слайд #36

Список використаної літератури
1.Загальна біологія: Підручник для учнів 10-11-х кл.серед. загальноосвіт. шк./ М.Є.Кучеренко, Ю.Г.Вервес, П.Г.Балан та ін.-К.:Генеза, 2000.- 464с.


Слайд #37
Презентація на тему «Поняття про біосферу» (варіант 1) - Слайд #37

“Жити щасливо і жити в злагоді з природою – одне й теж саме” Л. Сенека (римський мислитель)


Завантажити презентацію