Презентація на тему «Паливно-енергетичний комплекс» (варіант 4)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Паливно-енергетичний комплекс» (варіант 4) - Слайд #1

КОМПЛЕКС
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ
УКРАЇНИ


Слайд #2
Презентація на тему «Паливно-енергетичний комплекс» (варіант 4) - Слайд #2

Частка паливної промисловості в загальному обсязі промислового виробництва України
У 1990 році становила 5,9 %, у 2000 р. — 10,1 %. Підвищення частки паливної промисловості було пов'язане передусім з тим, що спад виробництва в ній був нижчий, ніж в інших галузях промисловості.
За підсумками 2008 року, в Україні вартість видобутих паливно-енергетичних корисних копалин становить близько 4 % усього промислового виробництва, а виробництво коксу і продуктів нафтопереробки — ще близько 8 %.
Однак Україна не забезпечує власні потреби у паливно-енергетичних ресурсах, а тому змушена значні обсяги нафти і газу імпортувати.


Слайд #3
Презентація на тему «Паливно-енергетичний комплекс» (варіант 4) - Слайд #3

Частка паливної промисловості в загальному обсязі промислового виробництва України
У 1990 році становила 5,9 %, у 2000 р. — 10,1 %. Підвищення частки паливної промисловості було пов'язане передусім з тим, що спад виробництва в ній був нижчий, ніж в інших галузях промисловості.
За підсумками 2008 року, в Україні вартість видобутих паливно-енергетичних корисних копалин становить близько 4 % усього промислового виробництва, а виробництво коксу і продуктів нафтопереробки — ще близько 8 %.
Однак Україна не забезпечує власні потреби у паливно-енергетичних ресурсах, а тому змушена значні обсяги нафти і газу імпортувати.


Слайд #4
Презентація на тему «Паливно-енергетичний комплекс» (варіант 4) - Слайд #4

ПІДСУМКИ
За підсумками 2008
року, в Україні видобуто
59,3 млн т вугілля,
20,7 млрд м3 природного та попутного газу,
4,2 млн т нафти та газоконденсату.


Слайд #5
Презентація на тему «Паливно-енергетичний комплекс» (варіант 4) - Слайд #5

Чи знаєте ви, що...
Обсяги видобутку одних видів паливних ресурсів визначають у тоннах (вугілля, торф, нафта, сланці), а інших — у метрах кубічних (газ).
Тому для зручнішого обліку всі види палива виражають в одиницях умовного палива.
Така одиниця відповідає теплоті, що виділяється при згоранні 1 кг вугілля середньої якості й становить 7000 кал (29,3 кДж).
Від спалювання 1 кг нафти тепла отримують в 1,5 разу більше, 1 м3 природного газу — в 1,49 разу більше. Теплота згорання бурого вугілля становить тільки 0,5 енергії, виділеної вугіллям середньої якості, а торфу та горючих сланців — 0,43.


Слайд #6
Презентація на тему «Паливно-енергетичний комплекс» (варіант 4) - Слайд #6

1 у.п. = 7000 Ккал/кг
П Е Б
(у млн. т
умовного палива
за рік)
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС
(енергомісткість )
Видобуток палива
(в одиницях у.п.)
1
>
1,5
0,5
>
Електроенергія
ГЕС та альтерна-
тивних ЕС
Імпорт - РФ
Залишки на
кінець року
На потреби
виробництва
На ТЕС та
АЕС
На експорт
Залишки на
кінець року
витрати
надходження


Слайд #7
Презентація на тему «Паливно-енергетичний комплекс» (варіант 4) - Слайд #7

ПАЛИВНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ
УКРАЇНИ


Слайд #8
Презентація на тему «Паливно-енергетичний комплекс» (варіант 4) - Слайд #8

ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Львівсько-Волинський басейн
ДОНБАС
Придніпровський басейн
1
2
3
2- Прикарпатський
3- Причорноморсько- Кримський
Нафтогазоносні басейни:
1- Донецько-Дніпровський
Шебелинка
Єфремівське
Долина
Джанкойське
Глібівське
Голіцинське


Слайд #9
Презентація на тему «Паливно-енергетичний комплекс» (варіант 4) - Слайд #9

Чи знаєте ви, що...
Вугілля впродовж багатьох років було і залишається основним у структурі видобутку палива в Україні.
У 1940 році його питома частка становила 96 %,
у 1970 р. — 63%,
у 2000 р. — 71 %,
У 2008 р. — близько 62 %.


Слайд #10
Презентація на тему «Паливно-енергетичний комплекс» (варіант 4) - Слайд #10

ВУГІЛЬНІ БАСЕЙНИ УКРАЇНИ
Низька
Висока
Дуже висока
8. Собівартість видобутку
Буре вугілля, придатне для газифікації
1/3 – кокс,висока якість, високо зольне, багато S
1/3 – кокс, є антрацит, високо зольне, S
7. Якість сировини
15 – 40 м
0,6 – 2,8 м
0,5 - 2 м
6. Товщина шарів
80 (2 діючі)
21
275
43,2 млрд/ 86 млн.т
5. К-ть родовищ
Запаси/видобуток
80% кар'єрний
100% шахтний
100% шахтний
4. Спосіб видобутку
10 - 150 м
300 - 700 м
500 - 1200 м
3. Глибина шарів
XVІІІ ст.
50-і рр. ХХ ст.
1721 р – Г.Капустін;
3 1796 р.
2. Початок розробки
100 тис. км2
10 тис. км2
50 тис. км2
1. S та ЕГП
Придніпровський басейн
Львівсько-Волинський бас.
Донбас - 98%
Характеристики басейнів


Слайд #11
Презентація на тему «Паливно-енергетичний комплекс» (варіант 4) - Слайд #11

Донецький басейн
Найбільшими центрами видобутку є Донецьк, Макіївка, Горлівка, Павлоград, Димитров, Торез, Ровеньки, Свердловськ.
У 60 % шахт Донецького басейну вугілля видобувають на глибинах понад 600 м. Саме ці шахти забезпечують понад половину видобутку.
Середня глибина видобутку вугілля в басейні становить 700м
Максимальна — понад 1400 м.
Для 40 % шахт характерні пласти вугілля, які вважаються небезпечними щодо викидів газу.


Слайд #12
Презентація на тему «Паливно-енергетичний комплекс» (варіант 4) - Слайд #12

Львівсько-Волинський басейн
Використовують у західних областях України.
Собівартість видобутку його нижча, ніж Донецького,
через меншу глибину залягання (300-500 м)
більшу товщину пластів (до 1,5 м). Ї
Якість його гірша, а тому його використовують як енергетичне паливо.
Основними центрами вуглевидобутку є Нововолинськ і Червоноград


Слайд #13
Презентація на тему «Паливно-енергетичний комплекс» (варіант 4) - Слайд #13

Буре вугілля Дніпровського буровугільного басейну
Найбільшими центрами вуглевидобутку є Олександрія (Кіровоградська область), Ватутіне (Черкаська область).
Видобуток здійснюють переважно відкритим способом, оскільки глибина залягання пластів становить 40-60 м.
Через низьку теплотворну здатність буре вугілля спалюють переважно на місці видобутку.


Слайд #14
Презентація на тему «Паливно-енергетичний комплекс» (варіант 4) - Слайд #14

Нафтова промисловість.
Нафтову промисловість поділяють на нафтодобувну й нафтопереробну.
Нафту, на відміну від вугілля, у натуральному вигляді не спалюють, її переробляють на нафтоперегінних заводах на гас, бензин, мазут, а також мастильні машинні масла, вазелін, гудрон (з якого виготовляють асфальт).
Відходи нафтопереробки використовують як котельне паливо (мазут), а також як сировину для хімічної промисловості.


Слайд #15
Презентація на тему «Паливно-енергетичний комплекс» (варіант 4) - Слайд #15

Проблеми та перспективи розвитку
Модернізація процесів видобування для повнішого видобутку нафти з родовищ, у тому числі зі значних глибин (5-10 тис. м)
Розробки запасів нафти на шельфі Чорного моря.
Нафтопереробні підприємства потребують модернізації, щоб суттєво підвищити вихід якісних світлих нафтопродуктів (бензину, дизельного палива) із сирої нафти.
Модернізації процесу газовидобутку, розвідки та освоєння нових родовищ, обмеження неефективного використання «блакитного» палива


Слайд #16
Презентація на тему «Паливно-енергетичний комплекс» (варіант 4) - Слайд #16

Газова промисловість.
Особливістю газової промисловості є те, що видобуток палива тісно пов'язаний з його транспортуванням, адже до родовищ потрібно підвести трубопровід.
Споживають газ житлово-комунальні господарства, металургійна та хімічна промисловості, для яких він є важливою сировиною.
При спалюванні газ повністю згоряє і практично не забруднює атмосферу.


Слайд #17
Презентація на тему «Паливно-енергетичний комплекс» (варіант 4) - Слайд #17

1. Основний район газовидобутку в Україні — Дніпровсько-Донецький
Дає 80 % усього видобутого газу.
Найбільші родовища: Шебелинське, Хрестищенське.
2. Причорноморсько-Кримський регіон - найбільш перспективний. Родовища зосереджені в північній частині Криму (Глібівське, Джанкойське та ін.), забезпечують тільки потреби Кримської АР. На шельфі – Голіцинське, Штормове, Одеське
3. У Передкарпатті газові родовища практично вичерпані. Найбільші серед тих, які ще дають газ, — Косівське і Гринівське. Дашавське і Богородчанське використовують тепер як газосховища.


Слайд #18
Презентація на тему «Паливно-енергетичний комплекс» (варіант 4) - Слайд #18

НАФТОПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
“Дружба”
Львів
Дрогобич
Борислав
Надвірна
Лисичанськ
Кременчук
Херсон
Бердянськ
- центри нафтопереробки
Одеса
Одеса – Броди
на Плоцьк
Із Самари
“Прогрес”
“Уренгой – Ужгород”
“Союз”


Слайд #19
Презентація на тему «Паливно-енергетичний комплекс» (варіант 4) - Слайд #19

Проблеми та перспективи розвитку Н-Г промисловості
Модернізація процесів видобування для повнішого видобутку нафти з родовищ, у тому числі зі значних глибин (5-10 тис. м)
Розробки запасів нафти на шельфі Чорного моря.
Нафтопереробні підприємства потребують модернізації, щоб суттєво підвищити вихід якісних світлих нафтопродуктів (бензину, дизельного палива) із сирої нафти.
Модернізації процесу газовидобутку, розвідки та освоєння нових родовищ, обмеження неефективного використання «блакитного» палива


Слайд #20
Презентація на тему «Паливно-енергетичний комплекс» (варіант 4) - Слайд #20

Дякую за увагу !
Музиченко Влад, 21 група


Завантажити презентацію