Презентація на тему «Озонова діра»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Озонова діра» - Слайд #1

Озонова діра


Слайд #2
Презентація на тему «Озонова діра» - Слайд #2

Об'єкт дослідження – озонова діра.
Предмет дослідження – виникнення озонових дір у стратосфері.
Методи дослідження – теоретичний аналіз інформації та синтез наукових джерел.


Слайд #3
Презентація на тему «Озонова діра» - Слайд #3

Мета
Дослідити озонові діри,що виникають у стратосфері, провівши теоретичній аналіз та синтез літературних та наукових джерел.


Слайд #4
Презентація на тему «Озонова діра» - Слайд #4

Вступ
Надзвичайну важливість має питання про співвідношення життя та озону,що є в атмосфері.Потужний “озоновий щит” захищає Землю від ультрафіолетової радіації Сонця,через що рослинний та тваринний світ має змогу розвиватися та еволюціонувати.


Слайд #5
Презентація на тему «Озонова діра» - Слайд #5

Загальна характеристика
Озонова діра – це локальне падіння концентрації озону в стратосфері на 10 – 40%. Пов'язано це із дією фреонів,зменшенням кількості кисню при польотах реактивних літаків та запуску космічних кораблів.


Слайд #6
Презентація на тему «Озонова діра» - Слайд #6

Озонова діра над антарктидою


Слайд #7
Презентація на тему «Озонова діра» - Слайд #7

Механізм утворення озонових дір


Слайд #8
Презентація на тему «Озонова діра» - Слайд #8

Механізм Чепмана (кисневий цикл Ох)
Механізм синтезу,а також розпаду озону, був запропонований Сіднеєм Чемпаном 1930 року і наваний його ім'ям.
О2+hv 2O+2O2 2O3
O3+hv O2+O
O3+O 2O2


Слайд #9
Презентація на тему «Озонова діра» - Слайд #9

Галогеновий цикл ClOx
Хлорний цикл є різновидом галогенного циклу.
СFCl3 + hv CFCl2 + Cl
Cl + O3 ClO + O2
ClO + O Cl + O2


Слайд #10
Презентація на тему «Озонова діра» - Слайд #10

Азотний цикл NOx
Не зважаючи на те,що азоту в атмосфері більше,ніж будь-якого іншого газу,утворення його оксидів з молекулярного азоту замале,оскільки молекула N2 дуже стабільна.Тому основним джерелом оксидів азоту є закис азоту- N2O,що утворюєється на поверхні Землі.


Слайд #11
Презентація на тему «Озонова діра» - Слайд #11

Головні реакції азотного циклу NOx
N2O + O NO + NO
NO + O3 NO2 + O2
NO2 + O NO + O2
NO2 + hv NO + O
NO2 + O3 NO3 + O2
NO3 + hv NO2 + O
NO3 + hv NO + O2


Слайд #12
Презентація на тему «Озонова діра» - Слайд #12

Водневий цикл НОх
Основним джерелом утворення НОх є реакція водяної пари з сінглетним атомом кисню:
Н2О + О ОН + ОН
ОН + О3 НО2 + О2
НО2 + О ОН + О2
НО2 + О3 ОН + 2О2
Повний хімічний мханізм складаеться з сотень рекцій...


Слайд #13
Презентація на тему «Озонова діра» - Слайд #13

Наслідки
Ослаблення озонового шару посилює потік сонячної радіації на землю і викликає зростання числа ракових захворювань шкіри.
Від підвищеного рівня випромінювання страждають рослини і тварини.
Процес відновлення озонового шару триватиме декілька десятиріч.


Слайд #14
Презентація на тему «Озонова діра» - Слайд #14

Висновок
Здавалося б,кількість озону в атмосфері досить велика,однак це мізерна частка від всієї атмосфери.Товщина озонового шару,що захищає Землю становить усього близько 3 мм.Необхідно терміново вживати заходів для охорони озонового шару:розробляти нешкідливі холодоагенти,здатні замінити фреони,екологічно безпечні двигуни та технології для зменшення викидів азоту.


Завантажити презентацію