Презентація на тему «Основні глобальні проблеми» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Основні глобальні проблеми» (варіант 1) - Слайд #1

Презентація на тему:
«Основні глобальні проблеми: вичерпання ресурсів, забруднення довкілля, поглиблення нерівності між країнами»
Виконала
учениця 11-А класу
Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1
Антонюк Софія


Слайд #2
Презентація на тему «Основні глобальні проблеми» (варіант 1) - Слайд #2

Глобальні проблеми — проблеми, пов'язані з природними, природно-антропогенними, суто антропогенними (у т. ч. економічними, соціальними) явищами, що виникли в процесі розвитку сучасної цивілізації та мають загальнопланетарний характер як за масштабами та значенням, так і за способами вирішення, а тому потребують координації зусиль усього світового співтовариства.


Слайд #3
Презентація на тему «Основні глобальні проблеми» (варіант 1) - Слайд #3

Характеристика глобальних проблем:
-мають всезагальний характер,загальнопланетарний значення,принципово важливі для долі всього людства;
-безпосередньо стосуються життєвих інтересів усіх верств населення, країн і народів планети;
-мають взаємопов'язаний характер і впливають на всі сфери суспільного життя;
-відображають поглиблення та ускладнення світогосподарських зв'язків;
-потребують залучення колосальних технологічних, фінансових, трудових, інформаційних ресурсів, невідкладних і рішучих дій світового співтовариства;
-можуть бути успішно вирішені за умови створення адекватної моделі гармонійного розвитку людської цивілізації.


Слайд #4
Презентація на тему «Основні глобальні проблеми» (варіант 1) - Слайд #4

Класифікація глобальних проблем за сферами дії:
-І сфера – проблемивзаємодії природиІ суспільства
-ІІ сфера – проблемисуспільнихвзаємовідносин
-ІІІ сфера – проблемирозвитку людиниі забезпеченняїї майбутнього


Слайд #5
Презентація на тему «Основні глобальні проблеми» (варіант 1) - Слайд #5

1. Глобальні проблеми у сфері взаємодії природи і суспільства:-надійне забезпечення людства сировиною, енергією, продовольством тощо;-раціональне природокористування і збереження навколишнього природного середовища;-раціональне використання ресурсів Світового океану, мирне освоєння космічного простору;-утилізація відходів життєдіяльності тощо.


Слайд #6
Презентація на тему «Основні глобальні проблеми» (варіант 1) - Слайд #6

2. Глобальні проблеми у сфері суспільних взаємовідносин:
-відвернення світової термоядерної війни і забезпечення стабільності мирного становища;
-подолання економічної відсталості частини регіонів і країн світу;
-попередження локальних, регіональних та міжнародних конфліктів;
-ліквідація наслідків світових та локальних криз;
-роззброєння і конверсія військового виробництва тощо.


Слайд #7
Презентація на тему «Основні глобальні проблеми» (варіант 1) - Слайд #7

3. Глобальні проблеми у сфері розвитку людини і забезпечення її майбутнього:
-пристосування людини до умов природного і соціального середовища, що змінюється під впливом НТР;
-подолання епідемій, тяжких захворювань (серцево-судинних, онкологічних, СНІДу, наркоманії);
-культурно-моральні проблеми втрати довіри до соціальних інститутів, нестабільності сім'ї та послаблення зв'язку поколінь;
-боротьба з міжнародною злочинністю, наркобізнесом, тероризмом;
-проблеми демократизації та охорони прав людини.


Слайд #8
Презентація на тему «Основні глобальні проблеми» (варіант 1) - Слайд #8

Екологічна криза — незворотні антропогенні зміни еко­системи, глобальне порушення природної рівноваги й деградація природного середовища, яке втрачає здатність до відтворення, асиміляції та саморегулювання.Екологічні чинники зумовлюють появу нових явищ у міжнародних економічних відносинах:1. Екологічний демпінг2. Екологічний протекціонізм3. Екологічний неоколоніаліцзм


Слайд #9
Презентація на тему «Основні глобальні проблеми» (варіант 1) - Слайд #9

Екологічний демпінг — один із проявів недобросовісної конкуренції, пов'язаний із необґрунтованим зниженням експортних цін шляхом скорочення витрат на природозберігаючі та екологічно безпечні технології.


Слайд #10
Презентація на тему «Основні глобальні проблеми» (варіант 1) - Слайд #10

Мета сталого розвитку — перехід до господарської діяльності, зорієнтованої на досягнення соціальної справедливості та суспільного добробуту в поєднанні з екологічною безпекою.Необхідною умовою для досягнення сталого розвитку є зміна світової структури виробництва та системи суспільних цінностей, що лежить в її основі, з метою трансформації стихійної ринкової форми господарювання в соціалізовану та екологізовану.


Слайд #11
Презентація на тему «Основні глобальні проблеми» (варіант 1) - Слайд #11

Необхідні умови забезпечення екорозвитку:— відбір запасів відтворюваних ресурсів не повинен перевищувати їх природне відтворення;— споживання невідтворюваних ресурсів має відбуватись лише в замкнутих циклах, а їх вичерпання— компенсуватись замінниками чи технологічними нововведеннями;— шкідливі викиди в навколишнє середовище не повинні перевищувати можливості самовідтворення екосистеми.


Слайд #12
Презентація на тему «Основні глобальні проблеми» (варіант 1) - Слайд #12

Основні напрями подолання екологічної кризи:
-Науково-теоретичний
-Техніко-технологічний
-Економічний
-Адміністративний
-Еколого-просвітницький
-Міжнародний


Слайд #13
Презентація на тему «Основні глобальні проблеми» (варіант 1) - Слайд #13

Система міжнародних екологічних організацій:
1.Світова комісія з навколишнього середовища і розвитку (WCED),
2.Світова промислова рада з навколишнього середовища (WICE),
3.Коаліція на підтримку екологічної відповідальності компаній (CERES),
4.Консультативний комітет із питань бізнесу і навколишнього середовища (АСВЕ),
5.Комітет СОТ з торгівлі та навколишнього середовища.
6.Глобальний екологічний фонд ринків, що розвиваються (СЕЕМЕ),
7.Північно-Американський екологічний фонд (МАЕЕ),
8.Скандинавська екологічна фінансова корпорація (МЕЕСО) та ін.