Презентація на тему «Основні антропогенні джерела забруднення»


Рейтинг презентації 5 на основі 2 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Основні антропогенні джерела забруднення» - Слайд #1

Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища.Види забруднень та їх вплив на компоненти природи та живі організми.
Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища.Види забруднень та їх вплив на компоненти природи , живі організми.


Слайд #2
Презентація на тему «Основні антропогенні джерела забруднення» - Слайд #2

Забруднення –це привнесення надмірної кількості хімічних елементів та їхніх сполук у природне середовище.


Слайд #3
Презентація на тему «Основні антропогенні джерела забруднення» - Слайд #3

Надмір тих чи інших хімічних елементів у компонентах природного середовища визначають за показниками їх гранично допустимих концентрацій (ГДК),які з урахуванням санітарно-гігієнічних норм встановлено для водного ,атмосферного і грунтового середовищ.
Одним із показників забруднень води органічними сполуками є біологічна потреба кисню (БПК),що визначається як кількість оксигену ,необхідна для біохімічного окиснення органічних речовин ,що містяться в одиниці об'єму води за певний період часу;БПК5-оцінюють за 5 діб;БПК20 –за 20 діб.Інтегральним показником забрудняння навколишнього природного середовища є модуль техногенного навантаження ,який визначається як відношення кількості викидів забруднювальних речовиндо одиниці площі.Його величина в Україні становить 1170т/км^2


Слайд #4
Презентація на тему «Основні антропогенні джерела забруднення» - Слайд #4

У результаті техногенезу в природнє середовище потрапляють гази і газоподібні речовини,аерозолі,пил, сажа,радіонукліди, теплові і електромагнітні випромінювання, шуми і вібрації,забруднені стічні води,тверді відходи тощо.


Слайд #5
Презентація на тему «Основні антропогенні джерела забруднення» - Слайд #5

У результаті техногенезу в природнє середовище потрапляють гази і газоподібні речовини,аерозолі,пил, сажа,радіонукліди, теплові і електромагнітні випромінювання, шуми і вібрації,забруднені стічні води,тверді відходи тощо.


Слайд #6
Презентація на тему «Основні антропогенні джерела забруднення» - Слайд #6

Небезпечні забруднювачі довкілля
Оксид карбону Двооксид сульфіду
Шкідливі вуглеводні
Аерозолі
ПАР і СПАР
Пестициди
Важкі метали
Нафтопродукти


Слайд #7
Презентація на тему «Основні антропогенні джерела забруднення» - Слайд #7

Забруднювальні речовини ,потрапляючи в компоненти природнього середовища,змінюють їхній хімічний склад і властивості,погіршують якість,призводять до їхньої деградації,руйнування.Так,забруднена атмосфера втрачає свої фізико-хімічні властивості,стає шкідливою для живих організмів і джерелом руйнації архітектурних та інженерних споруд .


Слайд #8
Презентація на тему «Основні антропогенні джерела забруднення» - Слайд #8

Забруднені грунти втрачають природну родючість через масову загибель мікроорганізмів ,які забезпечують грунтоутворення і насичення грунтів поживними речовинами .


Слайд #9
Презентація на тему «Основні антропогенні джерела забруднення» - Слайд #9

Забруднена вода несприятлива для водних і наземних організмів ,зумовлює деградацію
гідробіоценозів,погіршує умови життя і виробничої діяльності людини.


Слайд #10
Презентація на тему «Основні антропогенні джерела забруднення» - Слайд #10

Здатність самоочищуватися рятує від катастроф великого масштабу


Слайд #11
Презентація на тему «Основні антропогенні джерела забруднення» - Слайд #11

Основні джерела забруднення природного середовища України:
1)Промислові підприємства
2)Транспорт
3)Комунальне господарство
4)Сільське господарство


Слайд #12
Презентація на тему «Основні антропогенні джерела забруднення» - Слайд #12

Промислові підприємства і підприємства комунального господарства поширені територією країни локально (4,5% площі),а сільськогосподарські угіддя охоплюють близько 71% її території, а отже вплив сільськогосподарського виробництва на довкілля є визначальним у територіальному аспекті.Транспортні засоби належать до мобільних забруднювачів довкілля з лінійно –вузловим характером поширення.


Слайд #13
Презентація на тему «Основні антропогенні джерела забруднення» - Слайд #13

Нині спостерігається катастрофічне зменшення вмісту кисню в атмосфері. За останні 10—20 років його кількість зменшилася настільки, наскільки за попередні 10 тис. років. Серед основних причин цього явища вирізняють такі:
— зменшення обсягів потрапляння кисню у зв'язку зі скороченням зеленого покриву планети;
— зменшення фітопланктону Світового океану внаслідок його забруднення;
— використання кисню транспортними засобами (наприклад, легковий автомобіль протягом 1 тис. км пробігу спалює річну норму споживання кисню людиною);
— споживання живими організмами (у середньому людина споживає 500 л кисню на добу);
— використання промисловістю шляхом спалювання викопного палива.


Слайд #14
Презентація на тему «Основні антропогенні джерела забруднення» - Слайд #14

Геосистеми – природні системи різних рівнів, які охоплюють взаємодіючі частини літосфери, гідросфери, біосфери і атмосфери. Компоненти геосистеми пов'язані між собою перетворенням речовин і потоками енергії, процесами гравітаційного переміщення твердого матеріалу, вологообміном, біогенною міграцією хімічних елементів.


Слайд #15
Презентація на тему «Основні антропогенні джерела забруднення» - Слайд #15

Форми стійкості геосистем
- інертність – здатність геосистеми при дії факторів не виходити із заданої області станів на протязі певного інтервалу часу;
- відновлюваність – здатність геосистеми повертатись за час до області станів після виходу з неї під впливом певного фактора;
- пластичність – наявність в геосистемі кількох областей станів в рамках інваріанта та її здатність переходити при дії факторів з однієї такої області до інших, не залишаючи при цьому інваріантної області на протязі певного часу.


Слайд #16
Презентація на тему «Основні антропогенні джерела забруднення» - Слайд #16

Отже,стійкість геосистеми полягає в її здатності у разі дії зовнішнього чинника
перебувати в одній області станів і повертатись до неї завдяки інертності й відновлюваності,а також переходити завдяки пластичності з однієї області станів до інших ,не виходячи при цьому за рамки інваріантних змін упродовж заданого інтервалу часу.


Слайд #17
Презентація на тему «Основні антропогенні джерела забруднення» - Слайд #17

Потенціал стійкості атмосфери-це здатність атмосфери виводити за власні межі забруднювальні речовини(самоочищуватися).
Сприяють очищенню атмосфери інтенсивні вітри і часті опади.
Несприятливими для очищення атмосфери є відсутність опадів і вітрів,тумани,приземна інверсія й інші метеорологічні явища.Тому аналіз погодних умов у межах пір року,окремих місяців дає змогу констатувати і прогнозувати періоди з високим і низьким потенціалами стійкості атмосфери.


Слайд #18
Презентація на тему «Основні антропогенні джерела забруднення» - Слайд #18

Потенціал стійкості атмосфери-це здатність атмосфери виводити за власні межі забруднювальні речовини(самоочищуватися).
Сприяють очищенню атмосфери інтенсивні вітри і часті опади.
Несприятливими для очищення атмосфери є відсутність опадів і вітрів,тумани,приземна інверсія й інші метеорологічні явища.Тому аналіз погодних умов у межах пір року,окремих місяців дає змогу констатувати і прогнозувати періоди з високим і низьким потенціалами стійкості атмосфери.


Слайд #19
Презентація на тему «Основні антропогенні джерела забруднення» - Слайд #19

Потенціал стійкості атмосфери-це здатність атмосфери виводити за власні межі забруднювальні речовини(самоочищуватися).
Сприяють очищенню атмосфери інтенсивні вітри і часті опади.
Несприятливими для очищення атмосфери є відсутність опадів і вітрів,тумани,приземна інверсія й інші метеорологічні явища.Тому аналіз погодних умов у межах пір року,окремих місяців дає змогу констатувати і прогнозувати періоди з високим і низьким потенціалами стійкості атмосфери.


Слайд #20
Презентація на тему «Основні антропогенні джерела забруднення» - Слайд #20

Потенціал стійкості атмосфери-це здатність атмосфери виводити за власні межі забруднювальні речовини(самоочищуватися).
Сприяють очищенню атмосфери інтенсивні вітри і часті опади.
Несприятливими для очищення атмосфери є відсутність опадів і вітрів,тумани,приземна інверсія й інші метеорологічні явища.Тому аналіз погодних умов у межах пір року,окремих місяців дає змогу констатувати і прогнозувати періоди з високим і низьким потенціалами стійкості атмосфери.


Слайд #21
Презентація на тему «Основні антропогенні джерела забруднення» - Слайд #21

Потенціал стійкості атмосфери-це здатність атмосфери виводити за власні межі забруднювальні речовини(самоочищуватися).
Сприяють очищенню атмосфери інтенсивні вітри і часті опади.
Несприятливими для очищення атмосфери є відсутність опадів і вітрів,тумани,приземна інверсія й інші метеорологічні явища.Тому аналіз погодних умов у межах пір року,окремих місяців дає змогу констатувати і прогнозувати періоди з високим і низьким потенціалами стійкості атмосфери.


Слайд #22
Презентація на тему «Основні антропогенні джерела забруднення» - Слайд #22

Потенціал стійкості атмосфери-це здатність атмосфери виводити за власні межі забруднювальні речовини(самоочищуватися).
Сприяють очищенню атмосфери інтенсивні вітри і часті опади.
Несприятливими для очищення атмосфери є відсутність опадів і вітрів,тумани,приземна інверсія й інші метеорологічні явища.Тому аналіз погодних умов у межах пір року,окремих місяців дає змогу констатувати і прогнозувати періоди з високим і низьким потенціалами стійкості атмосфери.


Слайд #23
Презентація на тему «Основні антропогенні джерела забруднення» - Слайд #23