Презентація на тему «Оптимальне співвідношення природних і господарських угідь»


Рейтинг презентації 4 на основі 5 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Оптимальне співвідношення природних і господарських угідь» - Слайд #1

Оптимальне співвідношення природних і господарських угідь. Нормування антропогенних навантажень
Виконала:учениця 11-Б класуБровко Ілона


Слайд #2
Презентація на тему «Оптимальне співвідношення природних і господарських угідь» - Слайд #2

Оптимізація геосистем — це дії, спрямовані на переведення геосистем у стани, у яких вони здатні максимально ефективно виконувати задані функції, не зазнаючи при цьому небажаних змін протягом невизначено тривалого часу.


Слайд #3
Презентація на тему «Оптимальне співвідношення природних і господарських угідь» - Слайд #3

Геосистему можна оптимізувати в різних напрямах — до максимально ефективного виконання нею деякої виробничої функції (наприклад, аграрної), максимізації її пейзажної привабливості, максимального збереження та відтво­рення первісного природного стану тощо.


Слайд #4
Презентація на тему «Оптимальне співвідношення природних і господарських угідь» - Слайд #4

Нерідко ці напрями (цільові функції оптимізації) перебувають у протиріччі між собою або ж повністю несумісні (як, наприклад, виробнича, гірничовидобувна та заповідна). Тому першим етапом оптимізації геосистем є визначення ландшафтно-екологічних пріоритетів роз­витку регіону


Слайд #5
Презентація на тему «Оптимальне співвідношення природних і господарських угідь» - Слайд #5

Воно полягає в ранжуванні видів функцій у порядку їх значу­щості для певного регіону з урахуванням сучасної екологічної ситуації в ньому, специфіки його ролі в масштабі держави (спеціалізація у виробничому комп­лексі) та вищих одиниць ландшафтно-екологічного районування (унікальність природних умов, ступінь збереженості природних ландшафтів), загальних тен­денцій і потреб соціально-економічного розвитку.


Слайд #6
Презентація на тему «Оптимальне співвідношення природних і господарських угідь» - Слайд #6

Оптимізація організації території виходить з визначених для неї ландшафтно-екологічних пріоритетів. Визнаючи природоохоронну функцію за пріоритетну для будь-якого регіону, під час його ландшафтно-екологічної оптимізації першочерговим завданням є визначення оптимального співвідношення природних і господарських угідь


Слайд #7
Презентація на тему «Оптимальне співвідношення природних і господарських угідь» - Слайд #7

З ландшафтно-екологічних позицій слід визначити не тільки оптимальне співвідношення угідь, але й мінімально необхідну площу окремої ділянки природної рослинності (біоцентру) та оптимальну структуру їх розміщення по території.


Слайд #8
Презентація на тему «Оптимальне співвідношення природних і господарських угідь» - Слайд #8

Таким чином, проблема оптимальної організації природного каркасу ландшафту включає три важливі завдання: виявити оптимальне процентне співвідношення природних і господарських угідь; визначити мінімально необхідну площу окремого біоцентру; спланувати оптимальну біоцентрично-мережеву ландшафтну систему.


Слайд #9
Презентація на тему «Оптимальне співвідношення природних і господарських угідь» - Слайд #9

ОПТИМАЛЬНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИРОДНИХ І ГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ.
пріоритет другого порядку слід визнати за функцією, відповідно до якої геосистема має найвищий природний потенціал. За однаково сприятливих природних умов для виконання декількох функцій пріоритет слід віддати тій з них, яка пов'язана з меншим екологічним ризиком або надто важлива з економічної точки зору.


Слайд #10
Презентація на тему «Оптимальне співвідношення природних і господарських угідь» - Слайд #10

Дякую за увагу!