Презентація на тему «Охорона біосфери» (варіант 3)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Охорона біосфери» (варіант 3) - Слайд #1

Охорона біосфери


Слайд #2
Презентація на тему «Охорона біосфери» (варіант 3) - Слайд #2

Охорона біосфери


Слайд #3
Презентація на тему «Охорона біосфери» (варіант 3) - Слайд #3

Катастрофічні зміни у природі, що виникли на початку XX ст. - світові війни, революції в багатьох країнах світу призвели до знищення природних ресурсів і руйнації світового господарства, а потім для його відновлення знову знадобилися величезні природні ресурси, що бралися з природи. 


Слайд #4
Презентація на тему «Охорона біосфери» (варіант 3) - Слайд #4

демографічні - перенаселеність при відсутності екологічно збалансованих, нешкідливих технологій;
соціально-економічні - безмежне зростання потреб людства, які виснажують природу, і тому важлива думка відомого ученого академіка М. Амосова про те, що людство повинно неминуче обмежити свої потреби, якщо хоче жити далі;
атмосферні - хімічне забруднення, виникнення парникового ефекту, руйнація озоносфери;
гідросферні - виснаження запасів прісної води, забруднення Світового океану;
літосферні - руйнація ґрунтів, нераціональне використання земних надр, надзвичайної сили землетруси та виверження вулканів;
мінерально-енергетична криза, яка призвела до виснаження відомих покладів корисних копалин та до руйнації біосферних зв'язків між рослинним і тваринним світами, і як наслідок - зникнення багатьох видів рослин і тварин.
Глобальні біосферні проблеми: 


Слайд #5
Презентація на тему «Охорона біосфери» (варіант 3) - Слайд #5

«Всесвітній фонд природи»
«Друзі Землі»
«Ґрінпіс»
Організації з охорони навколишнього середовища


Слайд #6
Презентація на тему «Охорона біосфери» (варіант 3) - Слайд #6

У 1948 р. при ООН було створено Комісію з охорони видів рослин і тварин, що зникають, а згодом — Міжнародну Червону книгу, до якої увійшли дані про живих істот, які опинилися на межі вимирання.


Слайд #7
Презентація на тему «Охорона біосфери» (варіант 3) - Слайд #7

В Україні першу Червону книгу  випущено в 1980 р. Пізніше її було перевидано в доповненому варіанті. До Червоної книги України занесено: 151  вид рослин та 29 видів ссавців. У виданні 1996 р. ці показники зросли до 476 видів рослин і 41 виду ссавців.


Слайд #8
Презентація на тему «Охорона біосфери» (варіант 3) - Слайд #8

У 1987 р. з'явилася Зелена книга України. До неї занесено рідкісні й зникаючі угруповання тварин і рослин, які потребують охорони.


Слайд #9
Презентація на тему «Охорона біосфери» (варіант 3) - Слайд #9

Заповідники — це території, на яких заборонена будь-яка господарська діяльність людини; у них охороняються не тільки живі організми, а й умови їхнього існування.
Національні природні парки — території, які охороняє держава, але тут дозволений організований туризм і навчальні екскурсії.
Заказники — території, на яких охороняються певні види тварин та рослин. Вони створюються на певний термін, доки не зникне загроза для організмів, узятих під охорону.
Важливий крок на шляху захисту й порятунку природи — виділення територій, де рослини і тварини зберігаються в недоторканності.


Слайд #10
Презентація на тему «Охорона біосфери» (варіант 3) - Слайд #10

«Асканія-Нова»


Слайд #11
Презентація на тему «Охорона біосфери» (варіант 3) - Слайд #11

Чорноморський біосферний заповідник


Слайд #12
Презентація на тему «Охорона біосфери» (варіант 3) - Слайд #12

Карпатський біосферний заповідник


Завантажити презентацію