Презентація на тему «Ноосфера» (варіант 6)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Ноосфера» (варіант 6) - Слайд #1

Ноосфера


Слайд #2
Презентація на тему «Ноосфера» (варіант 6) - Слайд #2

Ноосфе́ра  — сучасна стадія розвитку біосфери, пов'язана з появою в ній людства.


Слайд #3
Презентація на тему «Ноосфера» (варіант 6) - Слайд #3

Закон ноосфери Вернадського 


Слайд #4
Презентація на тему «Ноосфера» (варіант 6) - Слайд #4

Предмет ноосферології — ноосфера
Основоположна тема ноосферних досліджень — механізми прискорення трансформації біосфери в ноосферу. 
Характерні риси ноосферології — міждисциплінарність й енциклопедичне охоплення найрізноманітніших галузей


Слайд #5
Презентація на тему «Ноосфера» (варіант 6) - Слайд #5

Серед складових частин ноосфери виділяють
Антропосферу
Техносферу
Соціосферу


Слайд #6
Презентація на тему «Ноосфера» (варіант 6) - Слайд #6

Періоди взаємодії суспільства і природи:
стародавній період - час накопичення знань про природу і початок формування основних типів взаємовідносин людини і природи;
рабовласництво - час інтенсивного розвитку землеробства і скотарства;
феодалізм - новий етап в освоєнні природи людиною;
капіталізм - ера активного промислового використання природи, що ігнорує екологічні закони;
соціалізм - період наукового природокористування.


Слайд #7
Презентація на тему «Ноосфера» (варіант 6) - Слайд #7

Процеси антропогенного впливу на природу можна класифікувати на три групи:
умовно нейтральні 
негативні 
позитивні


Слайд #8
Презентація на тему «Ноосфера» (варіант 6) - Слайд #8

Причини глобального потепління
парниковий ефект (викиди вуглекислого газу)– 46%;
забруднення атмосфери хімічними речовинами – 24%;
вирубка лісу (вуглекислий газ біологічно не зв'язується) – 18%;
інтенсифікація сільського господарства (окиси азоту) – 9%;
спалювання сміття – 3%.


Слайд #9
Презентація на тему «Ноосфера» (варіант 6) - Слайд #9

Причини руйнування озону: 
Фреон
Окиси азоту і антропогенний хлор
Надзвукові літаки


Слайд #10
Презентація на тему «Ноосфера» (варіант 6) - Слайд #10

Процес забруднення біосфери класифікується за наступними видами:
Інгредієнтне 
Параметричне
Біоценотичне
Стаціально-деструкційне 


Слайд #11
Презентація на тему «Ноосфера» (варіант 6) - Слайд #11

Дякуємо за увагу!
Могилна В, Калашник О. 11-Б


Завантажити презентацію