Презентація на тему «Німеччина» (варіант 21)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Німеччина» (варіант 21) - Слайд #1

Німеччина


Слайд #2
Презентація на тему «Німеччина» (варіант 21) - Слайд #2

Площа - 356 тис. кмг. Населення - 81,3 млн чоловік. Столиця - Берлін.
Німеччина - одна з найрозвинутіших країн світу та Західної Європи. Вона розташована в центрі Європи. На півночі країна виходить до Північного і Балтійське: морів, на сході межує з Польщею і Чехією, на заході - з Нідерландами, Бельгіє:-Францією, Люксембургом, на півдні - з Швейцарією і Австрією, на півночі –Данією.
Історія Германії


Слайд #3
Презентація на тему «Німеччина» (варіант 21) - Слайд #3

Днем заснування республіки прийнято вважати 23 травня 1949р. - День прийняття і вступу в силу Конституції країни. 3 жовтня 1990 до сфери дії Основного закону приєдналася НДР. У червні 1991 р. столицею був оголошений Берлін. Переклад уряду і парламенту об'єднаної Німеччини з Бонна до Берліна практично завершено в 1999 р. Державний прапор - чорно-червоно-золотий. Герб із зображенням орла. Національне свято - День німецької єдності - відзначається 3 жовтня. Гімн Німеччині - «Пісня німців» (музика Гайдна, слова Г. Гофмана фон Фаллерслебен).


Слайд #4
Презентація на тему «Німеччина» (варіант 21) - Слайд #4

Державна мова - німецька. Грошова одиниця - євро (з 2002, в 1948-2001 німецька марка). Чисельність населення - 82,5 млн. чол.в 1997р. Середня тривалість життя у чоловіків - 73 роки, у жінок - 78 років.


Слайд #5
Презентація на тему «Німеччина» (варіант 21) - Слайд #5

Німеччина - етнічно однорідна країна. На кордонах з Нідерланда­ми і Данією проживають кілька тисяч датчан і голландців. На сході - близько 100 тис. лужицьких сербів. Майже 5 млн. становлять емігранти з Туреччини та Східної Європи, що приїхали сюди на заробітки та на постійне місце проживання. Еміграція поповнює комплекс соціальних і політичних проблем, тому урядом при­йнята система законодавчих заходів щодо регулювання еміграційного потоку.


Слайд #6
Презентація на тему «Німеччина» (варіант 21) - Слайд #6

Незважаючи на значні втрати під час Другої світової війни (10 млн. чоловік), кількість населення країни відновлена, зокрема завдяки поверненню репатріантів - німців, що опинилися на території інших держав після зміни кордонів. Повернен­ня «етнічних» німців продовжується, зокрема з території Росії і Казахстану.


Слайд #7
Презентація на тему «Німеччина» (варіант 21) - Слайд #7

Населення Німеччини — 83 мільйони мешканців, із них 75 мільйонів з німецьким, а 8 мільйонів із іноземним громадянством. З точки зору етнографії у ФРН живуть 70 мільйонів німців та 13 мільйонів іноземців (16%). Найбільші групи — турки та курди (3,5 мільйони), поляки (3,0 мільйони), росіяни (4,0 мільйони), італійці, греки та громадяни колишньої Югославії.


Слайд #8
Презентація на тему «Німеччина» (варіант 21) - Слайд #8

Проаналізувавши цю таблицю,я отримала такі дані:


Слайд #9
Презентація на тему «Німеччина» (варіант 21) - Слайд #9

Регресивний тип піраміди:


Слайд #10
Презентація на тему «Німеччина» (варіант 21) - Слайд #10

Як видно, піраміди, які відображають структуру населення на різний момент часу, мають різну конфігурацію. На піраміді чітко видно виступи, які називають моментами демографічного піку, та провали (ями) – моменти демографічної депресії. Вони показують збільшення або зменшення чисельності населення, що відбулося певну кількість років тому. На нашій піраміді 1997 р. провал у групі 10-15 років є слідством втрат населення у другій світовій війні. Таким чином, аналіз піраміди дозволяє прослідкувати історію населення за період до 100 років.


Слайд #11
Презентація на тему «Німеччина» (варіант 21) - Слайд #11

Показники статевого складу населення:
1
2
3
dчол = (39954,8/82012,1)*100 = 48,7
4
dч/ж = (48,7/51,3)*100 = 94,9 ≈ 95%.
5
=39954,8+42057,3=82012,1
dжін = (42057,3/82012,1)*100 = 51,3
В: Чисельність чоловіків в Германії, в 1997 році складало 48,7%, а чисельність жінок – 51,3%


Слайд #12
Презентація на тему «Німеччина» (варіант 21) - Слайд #12

4. Розрізняють два типи старіння населення:старіння "знизу", яке є результатом скорочення народжуваності; старіння "зверху", яке є результатом підвищення середньої тривалості життя, скорочення смертності в старших вікових групах за умов низького рівня народжуваності. Слова "знизу" і "зверху" прив'язані до графічного зображення статево-вікової структури населення – пірамід.


Слайд #13
Презентація на тему «Німеччина» (варіант 21) - Слайд #13

- коефіцієнт старіння зверху.
Коефіцієнти старіння
населення:
К0-14 =( S0-14 /S0-60)*100
– коефіцієнт старіння знизу.


Слайд #14
Презентація на тему «Німеччина» (варіант 21) - Слайд #14

Коефіцієнти старіння населення:
Кзаг = (4698,9 + 4034,9+ 3380,2+ 2276,2+ 1698,2+ 1057,7+ 341,7+67,8/ 82012,2)*100
=(17555,6/82012,2)*100 =21,4;
В: На 1997 рік, на кожні 100 жителів приходилося майже 21 людина старших
вікових груп,згідно із шкалою
демографічного старіння в 1997 р. Германія находилася
на дуже високому рівні демографічного старіння.
К0-14 =( S0-14 / S0-60 )*100– коефіцієнт старіння знизу.
К0-14 заг. =
(796,3 +3193,5+4662,5+4535,1 /
796,3 +3193,5+4662,5+4535,1+ 4486,8+ 4561,2+ 6408,2+ 7300,8+6630,0+
5852,6+5331,3+4636,8+ 6061,5+4698,9 )*100=
(13187,4/69155,5)*100 = 19,1;
В: В 1997 р. на кожні 100 чол. до 60 років приходилося біля 19 дітей (тобто, у віці до 14 років)


Слайд #15
Презентація на тему «Німеччина» (варіант 21) - Слайд #15

5. На базі розподілу населення за віком розраховують коефіцієнти демографічного навантаження – загальний, дітьми і старими:
1
2
3
Кн.д. =
=(S0-14 / S15-49 )*100
Kн.ст.=
= (S60+ / S15-49)*100


Слайд #16
Презентація на тему «Німеччина» (варіант 21) - Слайд #16

Розрахунки:
1
2
Кн.д. = (S0-14 / S15-49 )*100= =(796,3+3193,5+4662,5+4535,1/4486,8+ 4561,2+ 6408,2+ 7300,8+6630,0+ 5852,6+5331,3) = ( 13187,4/40570,9)*100 = =32,5;
3
= (796,3 +3193,5+4662,5+4535,1+4698,9 + 4034,9+ 3380,2+ 2276,2+ 1698,2+ 1057,7+ 341,7+67,8/4486,8+ 4561,2+ 6408,2+ 7300,8+6630,0+ 5852,6+5331,3 )*100=
=(30743/40570,9)*100=75,8;
Kн.ст. = (S60+ / S15-49)*100 =(4698,9+4034,9+3380,2+
+2276,2+1698,2+1057,7+
+341,7+67,8/
/4486,8+ 4561,2+ 6408,2+ 7300,8+6630,0+ +5852,6+5331,3)*100 = (17555,6 / 40570,9)*100 = 43,3.
В: В 1997 р. в цілому на кожних 100 людей у віці 15-49 р.приходилося приблизно 76 людей,непрацездатних по віковому критерію із них приблизно 33 людини в до робочому віці,і 43 в пенсійному.


Завантажити презентацію