Презентація на тему «Невиснажливе природокористування»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Невиснажливе природокористування» - Слайд #1

Невиснажливе природокористування.


Слайд #2
Презентація на тему «Невиснажливе природокористування» - Слайд #2

Біосфера (від грец. “bios” - життя, “sphasra” _ куля) - оболонка Землі, в межах якої існує життя.
В.І. Вернадський зазначав, що можливості людини такі великі, що вона може втручатися в хід геолого-хімічних процесів Землі і навіть змінювати їх природний напрям. Людство повинне усвідомити свою силу і роль у біосфері, і тоді почнеться новий етап її розвитку.
Вчений передбачав перехід біосфери в новий стан, так звану сферу розуму - ноосферу (“noos” - давньогрецька назва людського розуму), в якій людина стане основною геологічною силою.


Слайд #3
Презентація на тему «Невиснажливе природокористування» - Слайд #3

Людське суспільство впливає на навколишнє середовище головним чином у процесі виробничої діяльності.
Основною формою взаємодії виробництва і навколишнього середовища є природокористування.
Вперше поняття “природокористування” було запропоноване російським екологом Ю. Куражковським в 1959 році


Слайд #4
Презентація на тему «Невиснажливе природокористування» - Слайд #4

“Природокористування” означає сукупність наукових досліджень та практичного втілення взаємовідносин між природою і людиною.


Слайд #5
Презентація на тему «Невиснажливе природокористування» - Слайд #5

Природокористування
Пряме - це безпосереднє використання природних ресурсів як джерел сировини, енергії і простору.
Непряме - використання природних ресурсів без їх вилучення.
(використання водних ресурсів для потреб гідроенергетики, водного транспорту і риборозведення)


Слайд #6
Презентація на тему «Невиснажливе природокористування» - Слайд #6

Виділяють такі види природокористування:
Екстенсивне - вплив людини на природу призводить до порушення її відтворювальної здатності, до зниження якості, вичерпання природних ресурсів, до забруднення навколишнього середовища промисловими викидами.
(надмірне вирубування лісів, виловлювання риби, неправильне ведення сільського господарства тощо),


Слайд #7
Презентація на тему «Невиснажливе природокористування» - Слайд #7

Виділяють такі види природокористування:
Збалансоване природокористування - це така система відносин суспільного виробництва, за якої досягається оптимальне співвідношення між економічним зростанням, нормалізацією якісного стану природного середовища, зростанням матеріальних і духовних потреб населення.


Слайд #8
Презентація на тему «Невиснажливе природокористування» - Слайд #8

Принципи невиснажливогоприродокористування:
Принцип “нульового рівня” споживання природних ресурсів.
Нульовим рівнем вважається первинний обсяг природних ресурсів, які використало підприємство за попередній рік.
У разі недотримання з порушника стягується штраф.


Слайд #9
Презентація на тему «Невиснажливе природокористування» - Слайд #9

Принципи невиснажливогоприродокористування:
Принцип погодження виробничого і природного ритмів.
Екосистема і кожний її компонент підпорядковуються своєму часовому ритму.
Для того, щоб екосистема зберігала рівновагу, необхідно, щоб швидкість її внутрішніх процесів керувалася природними ритмами, які набагато повільніші від антропогенних.
Подібного погодження дотримуються в сільськогосподарському виробництві, де ритмічно функціонують сировинні й переробні ланки АПК.


Слайд #10
Презентація на тему «Невиснажливе природокористування» - Слайд #10

Принципи невиснажливогоприродокористування:
Принцип пріоритетності екологічної оптимальності на довгострокову перспективу.
Всі негативні екологічні наслідки господарської діяльності незворотні.
Втрата того чи іншого генотипу не відновлюється.


Слайд #11
Презентація на тему «Невиснажливе природокористування» - Слайд #11

Проблема раціонального природокористування не може бути вирішена тільки в загальнодержавних межах.
Це - глобальна проблема, вона властива всій планеті.
І саме від нас з вами залежить, чи буде вона вирішена.


Слайд #12
Презентація на тему «Невиснажливе природокористування» - Слайд #12

Дякую за увагу!
підготувала учениця 11-Б класу Усенко Анастасія


Завантажити презентацію