Презентація на тему «Науково - технічна революція і світове господарство»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Науково - технічна революція і світове господарство» - Слайд #1

НАУКОВО – ТЕХНІЧНА РЕВОЛЮЦІЯ І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
Підготувала Кучеренко Валерія,
Учениця 10 класу
Катеринопільського ліцею


Слайд #2
Презентація на тему «Науково - технічна революція і світове господарство» - Слайд #2

Науково – технічна революція - глибокі якісні перетворення суспільного виробництва під впливом досягнень науки і техніки.


Слайд #3
Презентація на тему «Науково - технічна революція і світове господарство» - Слайд #3

Особливості НТР
Бурхливий розвиток науки, що сприяє змінам:
Структури виробництва
В технічній базі виробництва
В технологіях виробництва


Слайд #4
Презентація на тему «Науково - технічна революція і світове господарство» - Слайд #4

В епоху НТР велику роль відіграють такі чинники розміщення виробництва:
Наукові центри
Висококваліфіковані трудові ресурси
Агломерації
Розвинута інфраструктура
Екологічна безпека
Дешева робоча сила


Слайд #5
Презентація на тему «Науково - технічна революція і світове господарство» - Слайд #5

Вплив на світове господарство
Базові матеріалоємні галузі промисловості переорієнтовуються з місцевої сировини до ринків збуту. Більшість районів, що зараз розвиваються, не мають сировинних баз;
Основними центрами і регіонами розміщення виробництва стали території з високим науковим потенціалом; Перспективною формою територіальної організації науково-виробничих комплексів стали технополіси;
Розвиток світового господарства призвів до високої територіальної концентрації виробничої діяльності та населення;
При розміщенні господарства в економічно розвинутих країнах орієнтуються на використання висококваліфікованої робочої сили або на дешеву робочу силу в країнах, що розвиваються;
Передбачаються жорсткі санкції за забреднення навколишнього середовища (Кіотський протокол).