Презентація на тему «Наслідки деградації природних компонентів»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Наслідки деградації природних компонентів» - Слайд #1

Наслідки деградації природних
компонентів


Слайд #2
Презентація на тему «Наслідки деградації природних компонентів» - Слайд #2

Деградація природи — це процес порушення
екологчної рівноваги, який спричиняється
природними чи антропогенними факторами i призводить
до руйнації навколишнього середовища.


Слайд #3
Презентація на тему «Наслідки деградації природних компонентів» - Слайд #3

Упродовж багатьох років багатства надр, ресурси біосфери споживались i витрачались у максимально можливих обсягах. Людство вступило у XX століття під гаслом: природа не храм, а майстерня. Такий хід не міг не завершитися глобальною деградацією природного середовища земної кулі. Найчіткіше вона почала проступати як явище, що охопило всю планету, з початку 1970-х років. Розвиток деградаційних npoцесів на планеті передрікався давно (I століття до н. е. — Цицерон, X ст. — Ібн Сіна).
Особливо численними стали застереження про деградацію природи планети у другій половині XX століття, коли окремі локальні eкoлoгiчнi лиха почали переростати в глобальну екологічну кризу. Понад чверть століття тому, 1972 року, Римський клуб опублікував тривожний прогноз розвитку людської цивілізації  «Межі зростання», виконаний групою фахівців під керівництвом Д. Медоуза, який передрікав небезпечну деградацію природного середовища.


Слайд #4
Презентація на тему «Наслідки деградації природних компонентів» - Слайд #4

На фоні загальної деградації природного середовища
створюються передумови
для розвитку надзвичайних екологічних ситуацій
та екологічних катастроф. Під надзвичайними екологічними
ситуаціями розуміють виникнення раптових природних  чи
техногенних аварій, що супроводжуються великими економічними
збитками. Тривалий стан надзвичайної екологічної
ситуації спричиняє виникнення екологічної катастрофи.
Моделями особливо великих екологічних катастроф стали
Чорнобильська, Аральська
екологічна кризи, війни в Ірані та інші.
Головна небезпека для людства полягає не в окремих
екологічних катастрофах, якими б трагічними не були їхні наслідки,
а в поступовій деградації природного середовища та впливом,
здавалося б, малопомітних результатів виробничої діяльності.
Вони спричиняють такі глобальні явища, як глобальне
потепління, руйнування озонового шару, кислотні дощі,
забруднення всіх геосфер планети, деградацію ландшавтів,
накопичення i неконтрольоване переміщення токсичних
речовин і відходів, спустелювання, ерозію грунтів, зменшення
біологічної різноманітності.


Слайд #5
Презентація на тему «Наслідки деградації природних компонентів» - Слайд #5

Відбуваються в наслідок:
Аерозольного забруднення.
Пилового забруднення.
Шумового забруднення.
Радіаційного забруднення.
Електромагнітного забруднення.
Деградаційні процеси
в атмосфері


Слайд #6
Презентація на тему «Наслідки деградації природних компонентів» - Слайд #6

Аерозольне забруднення


Слайд #7
Презентація на тему «Наслідки деградації природних компонентів» - Слайд #7

Пилове забруднення


Слайд #8
Презентація на тему «Наслідки деградації природних компонентів» - Слайд #8

Шумове забруднення


Слайд #9
Презентація на тему «Наслідки деградації природних компонентів» - Слайд #9

Радіаційне забруднення


Слайд #10
Презентація на тему «Наслідки деградації природних компонентів» - Слайд #10

Електромагнітне забруднення.


Слайд #11
Презентація на тему «Наслідки деградації природних компонентів» - Слайд #11

Причини деградації водного середовища.
Механічне.
Фізичне.
Біологічне


Слайд #12
Презентація на тему «Наслідки деградації природних компонентів» - Слайд #12

Механічна деградація води.


Слайд #13
Презентація на тему «Наслідки деградації природних компонентів» - Слайд #13

Фізичний та хімічний вплив.


Слайд #14
Презентація на тему «Наслідки деградації природних компонентів» - Слайд #14

Ерозія ґрунтів.
Засолення ґрунтів.
Забруднення ґрунтів.
Заболочення ґрунтів.
Причини деградації грунтів.


Слайд #15
Презентація на тему «Наслідки деградації природних компонентів» - Слайд #15

Ерозія ґрунтів.
Водна
Вітрова


Слайд #16
Презентація на тему «Наслідки деградації природних компонентів» - Слайд #16

Забруднення ґрунтів.


Слайд #17
Презентація на тему «Наслідки деградації природних компонентів» - Слайд #17

Заболочення ґрунтів.


Слайд #18
Презентація на тему «Наслідки деградації природних компонентів» - Слайд #18

Дякую за увагу


Завантажити презентацію