Презентація на тему «Населення та господарство США»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Населення та господарство США» - Слайд #1

Населення та господарство США
Підготував Венцеславський Данило


Слайд #2
Презентація на тему «Населення та господарство США» - Слайд #2

Населення
Для більшої частини США характерний перший тип відтворення населення;
Природній приріст невисокий : 3,2 чол./тис.;
Відбувається “старіння нації”;


Слайд #3
Презентація на тему «Населення та господарство США» - Слайд #3

США переманює найкращих фахівців з
усього світу, спричиняючи “відплив умів”,
особливо з країн, що розвиваються.


Слайд #4
Презентація на тему «Населення та господарство США» - Слайд #4

США - багатонаціональна країна. Понад ¾
Населення вважають себе американцями
США. Це нація, яка сформувалася в
результаті консолідації іммігрантів з різних
частин світу.
Ріст населення США протягом 1790–2000 років


Слайд #5
Презентація на тему «Населення та господарство США» - Слайд #5

Є в США велика українська діаспора
(близько 1,5 млн. осіб).


Слайд #6
Презентація на тему «Населення та господарство США» - Слайд #6

Корінні жителі Америки - індіанці, ескімоси
та алеути – становлять разом 1%
населення країни.


Слайд #7
Презентація на тему «Населення та господарство США» - Слайд #7

У США є представники всіх релігій світу,
Проте переважають християни
(протестанти).


Слайд #8
Презентація на тему «Населення та господарство США» - Слайд #8

США має невисокий показник середньої
густоти населення – 32,8 чол./км2 ,який
істотно коливається по території.
Найгустіше заселений схід,а гірські
райони та Аляска – малозаселені.


Слайд #9
Презентація на тему «Населення та господарство США» - Слайд #9

Високий рівень урбанізації – 76%, у країні є
10 міст мільйонників, з яких найбільші –
Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес.


Слайд #10
Презентація на тему «Населення та господарство США» - Слайд #10

У наслідок явища субурбанізації виникли
великі міські агломерації.


Слайд #11
Презентація на тему «Населення та господарство США» - Слайд #11

Господарство
США – найпотужніша постіндустріальна
Країна світу.
72% населення працюють у невиробничій
сфері.
Неухильно знижується безробіття.
Активно ведеться пошук нових
ринків збуту американських товарів.


Слайд #12
Презентація на тему «Населення та господарство США» - Слайд #12

Сфера послуг
Сфера послуг – основна галузь
американської економіки. Вона розвинена у
всіх її напрямах. Традиційними сферами
послуг є туризм, банківська
справа, торгівля, освіта, медецина.


Слайд #13
Презентація на тему «Населення та господарство США» - Слайд #13

Промисловість
Промисловість країни працює як на
власній, так і на імпортній сировині.
Особливе значення мають : точне і
транспортне машинобудування, хімічна,
текстильна, харчова, кольорова
металургія, електроенергетика.


Слайд #14
Презентація на тему «Населення та господарство США» - Слайд #14

Паливна происловість
Паливна промисловість представлена
багатьма галузями, але основну роль в ній
відіграє нафтопереробка. Вугільна
промисловість має експортне значення.


Слайд #15
Презентація на тему «Населення та господарство США» - Слайд #15

В електроенергетиці провідну ролі
відіграють ТЕС, на які припадає 69% усієї
виготовленої електроенергії. Вони
працюють біля великих промислових
центрів.


Слайд #16
Презентація на тему «Населення та господарство США» - Слайд #16

Чорна металургія
Чорна металургія – одна з найстаріших
галузей американської промисловості,
Використовує як власну, так і імпортну
сировину.


Слайд #17
Презентація на тему «Населення та господарство США» - Слайд #17

Кольорова металургія
Американська кольорова металургія дуже
потужна. З власної сировини тут
виплавляють мідь, свинець, цинк, з
імпортної – алюміній.


Слайд #18
Презентація на тему «Населення та господарство США» - Слайд #18

Машинобудування
Машинобудування – серце промисловості
США. Провідну роль відіграє
автомобілебудування. Детройт –
“автомобільна столиця США”.


Слайд #19
Презентація на тему «Населення та господарство США» - Слайд #19

Важливе значення має також авіакосмічне
машинобудування. У штаті Флорида на мисі
Канаверал знаходиться американський
космодром, та центр керування космічними
польотами.


Слайд #20
Презентація на тему «Населення та господарство США» - Слайд #20

Сільське господарство
Високоінтенсивне сільське господарство не
лише повністю забезпечує США, але й
експортує значну частину продовольства.
У галузевій структурі сільського
господарства переважає тваринництво.


Слайд #21
Презентація на тему «Населення та господарство США» - Слайд #21

Для рослинництва характерні високий
рівень механізації та чітка зональна
спеціалізація. За вирощуванням та
експортом багатьох сільськогосподарських
рослин країні не має рівних у світі.


Слайд #22
Презентація на тему «Населення та господарство США» - Слайд #22

Транспортна мережа
Добре розвинутий транспорт. Вантажообіг -
залізниці, пасажирообіг – автомобілі.
Зовнішні перевезення забезпечують авіа та
морський транспот.


Слайд #23
Презентація на тему «Населення та господарство США» - Слайд #23

Територіальна структура
У країні виділяють три основні економічні
райони : Північний, Південний, Західний.
Північ – виробляється більше половини
сільськогосподарської та промислової
продукції. Південь – спеціалізується на
добувній, хімічній і текстильній
промисловості. Захід є районом більш
пізнього освоєння,тут переважає туризм.


Слайд #24
Презентація на тему «Населення та господарство США» - Слайд #24

Експорт
Основу експорту США становлять
устаткування, літаки, автомобілі, продукція
сільського господарства, військова техніка,
хімікати. Частка США у світовому експорті
продукції наукоємних галузей становить
близько 20%, у світовому експорті зерна –
близько 50% на рік.


Слайд #25
Презентація на тему «Населення та господарство США» - Слайд #25

Імпорт
Імпортується величезна кількість
електронних компонентів, побутової
електроніки і комп'ютерів.


Завантажити презентацію