Презентація на тему «Найважливіші баланси у сфері природокористування»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Найважливіші баланси у сфері природокористування» - Слайд #1

Найважливіші баланси у сфері природокористування.Збалансованість між біологічною продуктивністю і споживанням біопродукції.


Слайд #2
Презентація на тему «Найважливіші баланси у сфері природокористування» - Слайд #2

Раціона́льне природокори́стування — використання природних ресурсів в обсягах та способами, які забезпечують сталий економічний розвиток, гармонізації взаємодії суспільства і природного середовища, раціоналізацію використання природно-ресурсного потенціалу, економічні механізми екологобезпечного природокористування.


Слайд #3
Презентація на тему «Найважливіші баланси у сфері природокористування» - Слайд #3

Збалансоване природокористування - така система діяльності, яка дає змогу забезпечити використання природних ресурсів і умов у найбільш ефективному режимі їх відтворення з урахуванням перспективи.


Слайд #4
Презентація на тему «Найважливіші баланси у сфері природокористування» - Слайд #4

Об'єктом природокористування є комплекс взаємовідносин між природними ресурсами, природними умовами життя суспільства і його соціально-економічним розвитком.
Предметом природокористування можна вважати оптимізацію цих відносин, прагнення до збереження і відтворення середовища життя.


Слайд #5
Презентація на тему «Найважливіші баланси у сфері природокористування» - Слайд #5

Принцип єдності охорони природи та її раціонального використання — основний принцип у взаємовідносинах суспільства з природою.


Слайд #6
Презентація на тему «Найважливіші баланси у сфері природокористування» - Слайд #6

Збалансоване використання і відтворення природних ресурсів - одна з найбільш актуальних проблем людства.


Слайд #7
Презентація на тему «Найважливіші баланси у сфері природокористування» - Слайд #7

Одним з найважливіших балансів
у сфері природокористування є досягнення збалансованості між біологічною продуктивністю природних систем певної території і споживанням біопродукції.


Слайд #8
Презентація на тему «Найважливіші баланси у сфері природокористування» - Слайд #8

Незбалансоване природокористування спостерігається скрізь, у кожній галузі.


Слайд #9
Презентація на тему «Найважливіші баланси у сфері природокористування» - Слайд #9