Презентація на тему «Нафта» (варіант 26)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Нафта» (варіант 26) - Слайд #1

Нафта
Роботу виконали учні 11 класу Кегичівського ліцею


Слайд #2
Презентація на тему «Нафта» (варіант 26) - Слайд #2

Що таке нафта?
На́фта — горюча корисна копалина, складна суміш вуглеводнів різних класів з невеликою кількістю органічних кисневих, сірчистих і азотних сполук, що являє собою густу оліїсту рідину.


Слайд #3
Презентація на тему «Нафта» (варіант 26) - Слайд #3

Походження назви
Вважають, що сучасний термін «нафта» є похідним від слова «нафата», що мовою народів Малої Азії означає «просочуватися».


Слайд #4
Презентація на тему «Нафта» (варіант 26) - Слайд #4

Історія
Нафту почали добувати на березі Єфрату за 6-4 тис. років до нашої ери. Застосовувалася вона і як ліки. Стародавні єгиптяни використовували для бальзамування.


Слайд #5
Презентація на тему «Нафта» (варіант 26) - Слайд #5

Склад
Нафта – це складна суміш вуглеводнів і різноманітних кисневих, азотних і сірчистих сполук.


Слайд #6
Презентація на тему «Нафта» (варіант 26) - Слайд #6

Фізичні властивості
Середня молекулярна маса - 220–300 г/моль. 
Густина 0,65-1,05.
Температура застигання від — 60 до + 30 °C. 
В'язкість - 2-266 мм²/с.
Питома теплоємність 1,7-2,1 кДж/(кг•К).


Слайд #7
Презентація на тему «Нафта» (варіант 26) - Слайд #7

Колір нафти
Колір нафти змінюється від жовтого до чорного забарвлення з ростом її густини. Нафтові вуглеводні безбарвні.


Слайд #8
Презентація на тему «Нафта» (варіант 26) - Слайд #8

Технологічні властивості
Нафта — легкозаймиста рідина, температура спалаху від −35 до +120 °C. Питома теплота згоряння (нижча) 43,7-46,2 МДж/кг.


Слайд #9
Презентація на тему «Нафта» (варіант 26) - Слайд #9

Класифікація нафт
Класифікують:
За складом дистилятної частини;
За вмістом сірки;
За вмістом фракцій;
За вмістом мастил;
За вмістом смол.


Слайд #10
Презентація на тему «Нафта» (варіант 26) - Слайд #10

Площа нафтоносності
Площа нафтоносності — площа поширення продуктивних нафто насичених колекторів у межах загальної площі покладу.


Слайд #11
Презентація на тему «Нафта» (варіант 26) - Слайд #11

Поклад нафти
Поклад нафти — природне локальне одиничне скупчення нафти в одному або декількох сполучених між собою пластах-колекторах


Слайд #12
Презентація на тему «Нафта» (варіант 26) - Слайд #12

Поклад нафти
Поклад нафти — природне локальне одиничне скупчення нафти в одному або декількох сполучених між собою пластах-колекторах


Слайд #13
Презентація на тему «Нафта» (варіант 26) - Слайд #13

Переробка нафти
Дерево нафтопродуктів


Слайд #14
Презентація на тему «Нафта» (варіант 26) - Слайд #14

Світові запаси
Загальносвітові запаси традиційної нафти оцінюють в 1390 млрд. баррелів.


Слайд #15
Презентація на тему «Нафта» (варіант 26) - Слайд #15

Застосування
Нафта — найважливіше джерело рідкого палива, мастил, сировина для синтетичних матеріалів тощо. Нафта займає провідне місце в світовому паливно-енергетичному господарстві.


Слайд #16
Презентація на тему «Нафта» (варіант 26) - Слайд #16

Дякуємо за увагу!


Завантажити презентацію