Презентація на тему «Нафта» (варіант 24)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Нафта» (варіант 24) - Слайд #1

Нафта. Склад, властивості. Продукти перегонки нафти, їх застосування. Детонаційна стійкість бензину


Слайд #2
Презентація на тему «Нафта» (варіант 24) - Слайд #2

Нафта. Склад, властивості. Продукти перегонки нафти, їх застосування. Детонаційна стійкість бензину


Слайд #3
Презентація на тему «Нафта» (варіант 24) - Слайд #3

1. Склад і фізичні властивості нафти
Нафта — масляниста рідина темно-бурого або майже чорного кольору з характерним запахом. Вона легша за воду (густина 0,73-0,97 г/см3), у воді практично нерозчинна.
Нафта на поверхні води в Мексиканській затоці


Слайд #4
Презентація на тему «Нафта» (варіант 24) - Слайд #4

Залежно від переважного вмісту вуглеводнів того чи іншого класу, розрізняють такі основні види нафти:
1) метанова нафта, яка складається переважно з нерозгалужених алканів;
2) нафтенова нафта, яка складається, в основному, з циклічних неароматичних вуглеводнів циклоалканів або нафтенів;
3) змішана нафта, яка включає суміш алканів, нафтенів і ароматичних вуглеводнів. Змішана нафта трапляється найчастіше.


Слайд #5
Презентація на тему «Нафта» (варіант 24) - Слайд #5

2. Перегонка нафти
•     бензин (t кип. — від 40 до 150-200 °С);
•     лігроїн (t кип. — 120-240 °С);
•     гас (t кип. - 150-300 °С);
•     газойль — солярове масло (t кип. вища від 300 °С).
У залишку — в'язка чорна рідина — мазут.
Схема трубчастої установки для безперервної перегонки нафти


Слайд #6
Презентація на тему «Нафта» (варіант 24) - Слайд #6

Мазут піддають подальшій переробці. Його переганяють під зменшеним тиском (щоби попередити розкладання) і виділяють мастила:
•     веретенне;
•     машинне;
•     циліндрове та ін.
З мазуту деяких сортів нафти виділяють вазелін і парафін. Залишок мазуту після відгону називають нафтовим пеком, або гудроном.
Гудрон
Бочки з мазутом


Слайд #7
Презентація на тему «Нафта» (варіант 24) - Слайд #7

3. Нафтопродукти та їх застосування
Продукти первинної перегонки нафти мають різне застосування.
•     Бензин у великих кількостях використовують як авіаційне й автомобільне пальне. Він складається зазвичай з вуглеводнів, що містять у молекулах у середньому від п'яти до дев'яти атомів Карбону.


Слайд #8
Презентація на тему «Нафта» (варіант 24) - Слайд #8

•     Лігроїн є пальним для дизельних двигунів, а також розчинником у лакофарбовій промисловості.
•     Мазут, крім переробки на мастила й бензин, використовують як котельне рідке пальне.


Слайд #9
Презентація на тему «Нафта» (варіант 24) - Слайд #9

•     Гас застосовують як пальне для реактивних і тракторних двигунів, а також для побутових потреб. Він складається з вуглеводнів, що містять у молекулах у середньому від 9 до 16 атомів Карбону.


Слайд #10
Презентація на тему «Нафта» (варіант 24) - Слайд #10

•     Газойль — використовують як моторне пальне
•     Парафін застосовують для одержання вищих карбонових кислот, для просочення деревини у виробництві сірників і олівців, для виготовлення свічок, гуталіну і т. д. Він складається із суміші твердих вуглеводнів.


Слайд #11
Презентація на тему «Нафта» (варіант 24) - Слайд #11

•     Мастила, які виділяються під час перегонки мазуту, називають мінеральними (нафтовими) маслами, на відміну від синтетичних масел, які одержують штучно (хоча всі масла є сумішами органічних сполук).


Слайд #12
Презентація на тему «Нафта» (варіант 24) - Слайд #12

•     Гудрон — нелетка темна маса, після часткового окиснення його застосовують для одержання асфальту.
Прицеп-бочка для варки гудрона
 


Слайд #13
Презентація на тему «Нафта» (варіант 24) - Слайд #13

4. Детонаційна стійкість бензину
Детонаційна стійкість — здатність бензину згоряти без вибуху у двигуні з іскровим запалюванням. Мірою детонаційної стійкості пального є октанове число (ОЧ).
Октанове число дорівнює вмісту (в об'ємних %) ізооктану (ОЧ = 100) в його еталонній суміші з гептаном (ОЧ = 0), за якого ця суміш має однакові антидетонаційні властивості з пальним, що випробовують.


Слайд #14
Презентація на тему «Нафта» (варіант 24) - Слайд #14

Дякуємо за увагу!


Завантажити презентацію