Презентація на тему «Нафта» (варіант 22)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Нафта» (варіант 22) - Слайд #1

Нафта, її склад і властивості


Слайд #2
Презентація на тему «Нафта» (варіант 22) - Слайд #2

Що ж таке нафта? 
Нафта - пальна масляниста рідина зі специфічним запахом, розповсюджена в осадовій оболонці Землі і яка є найважливішою корисною копалиною.


Слайд #3
Презентація на тему «Нафта» (варіант 22) - Слайд #3

Фізичні властивості нафти
Найголовнішою властивістю нафти, які принесли їй світову славу виняткових енергоносіїв, є її здатність виділяти при згорянні значну кількість тепла. Нафта і її похідні володіють найвищою серед усіх видів палив теплотою згоряння. Важливим показником для нафти є температура кипіння, що залежить від будови вхідних до складу нафти вуглеводнів і коливається від 50 до 550°С.


Слайд #4
Презентація на тему «Нафта» (варіант 22) - Слайд #4

Колір нафти залежить від її щільності: світлі нафти мають меншу щільність, чим темні. А чим більше в нафті смол і асфальтенів, тим вище її щільність. При видобутку нафти важливо знати її в'язкість. Розрізняють динамічну і кінематичну в'язкість. Динамічною в'язкістю називається внутрішній опір окремих часток рідини руху загального потоку. У легкій нафті в'язкість менше, ніж у важкій. При видобутку і подальшому транспортуванні важкі нафти підігрівають. 


Слайд #5
Презентація на тему «Нафта» (варіант 22) - Слайд #5

  Під дією ультрафіолетових променів нафта здатна світитися. При цьому легкі нафти світяться блакитним світлом, важкі - бурим і жовто-бурої. Це використовується при пошуку нафти. Нафта є діелектриком і має високий питомий опір.


Слайд #6
Презентація на тему «Нафта» (варіант 22) - Слайд #6

Хімічні елементи і сполуки в нафті
Нафта складається головним чином з вуглецю - 79,5 - 87,5 % і водню - 11,0 - 14,5 % від маси нафти. Крім них у нафті присутні ще три елементи - сірка, кисень і азот. Їхня загальна кількість переважно складає 0,5 - 8%. У незначних концентраціях у нафті зустрічаються елементи: ванадій, нікель, залізо, алюміній, мідь, магній, барій, стронцій, марганець, хром.


Слайд #7
Презентація на тему «Нафта» (варіант 22) - Слайд #7

Продукти, які отримують з нафти, їх застосування
Спочатку від неї відокремлюють розчинені вуглеводні. Після відгону летучих вуглеводнів нафту нагрівають. Першими переходять у газоподібний стан і відганяються вуглеводні з невеликим числом атомів вуглецю в молекулі. У такий спосіб можна зібрати окремі суміші (фракції) нафти. Найчастіше при такій перегонці одержують три основні фракції, що потім піддаються подальшому поділу.


Слайд #8
Презентація на тему «Нафта» (варіант 22) - Слайд #8

Основні фракції нафти :
Фракція, що збирається від 400 до 2000 С, - газолінова фракція бензинів. При подальшій перегонці виділеної фракції одержують: газолін (від 400 до 700 С), бензин (від 700 до 1200 С) – авіаційний та автомобільний. Лігроїнова фракція, що збирається в межах від 1500 до 2500 С. Лігроїн застосовується як пальне для тракторів.


Слайд #9
Презентація на тему «Нафта» (варіант 22) - Слайд #9

Гасова фракція включає вуглеводні з температурою кипіння від 1800 до 3000С. гас після очищення використовується як пальне для тракторів, реактивних літаків і ракет.


Слайд #10
Презентація на тему «Нафта» (варіант 22) - Слайд #10

На НПЗ із нафти виробляють:індивідуальні парафінові, олефинові й ароматичні сполуки, котрі є сировиною органічного синтезу;пальні і мастильні матеріали;моторні палива (авіаційні, автомобільні бензини, керосин, лігроїн),дизельне паливо;тверді і напіврідкі суміші парафинів (парафін, вазелін);бітуми,електродний кокс, розчинники;мастила.


Слайд #11
Презентація на тему «Нафта» (варіант 22) - Слайд #11

Нафта та нафтопродукти: негативний вплив на оточуюче середовище:
Транспортні аварії у Світовому океані, аварії на міжнародних нафтомагістралях, викиди відходів переробки нафти у атмосферу, ґрунтові води – все це призводить до забруднення довкілля, змушує частіше звертатися до питання доцільності такого "перспективного" прогресу, підвищення безпеки нафтової та нафтопереробної галузі.


Слайд #12
Презентація на тему «Нафта» (варіант 22) - Слайд #12


Завантажити презентацію