Презентація на тему «Міжнародний географічний поділ праці»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Міжнародний географічний поділ праці» - Слайд #1

Міжнародний географічний поділ праці


Слайд #2
Презентація на тему «Міжнародний географічний поділ праці» - Слайд #2

Міжнародний поділ праці
Міжнародний поділ праці — це концентрація виготовлення окремих видів товарів у тих країнах, де їхнє виробництво є економічно вигідним у зв'язку з географічним розташуванням, кліматом та наявністю природних ресурсів, а також ресурсів праці і капіталу. Міжнародний поділ праці виникає між країнами, що захищені своїм державним суверенітетом.


Слайд #3
Презентація на тему «Міжнародний географічний поділ праці» - Слайд #3

Чинники розвитку МГПП
≈ Особливості природних умов;
≈ Відмінності в географічному положенні країни
≈ Забезпечення трудовими ресурсами ;
≈ Соціально – економічний розвиток країни ;
≈ Переваги країни в певній галузі у світі ;
≈ Попит на на продукцію певної країни ;


Слайд #4
Презентація на тему «Міжнародний географічний поділ праці» - Слайд #4

Промисловість Північної - Америки


Слайд #5
Презентація на тему «Міжнародний географічний поділ праці» - Слайд #5

США
Промислове, електронне і телекомунікаційне обладнання, літаки, автомобілі, військова техніка
Машинобудування
Хімічна промисловість США за обсягом виробництва продукції, вартості експорту та імпорту впевнено займає 1-е місце в світі.
Хімічна промисловість


Слайд #6
Презентація на тему «Міжнародний географічний поділ праці» - Слайд #6

Канада
За виробництвом газетного паперу та дерево оброблювальної промисловості вже довгі роки міцно утримує світове лідерство Канада
Деревообробна промисловість
Целюлозна промисловість


Слайд #7
Презентація на тему «Міжнародний географічний поділ праці» - Слайд #7

Промисловість Латинської Америки


Слайд #8
Презентація на тему «Міжнародний географічний поділ праці» - Слайд #8

Еквадор
Нафтова промисловість
Еквадор — член ОПЕК. На базі створеної американськими компаніями інфраструктури створена державна нафтова компанія CEPE
Бананова промисловість


Слайд #9
Презентація на тему «Міжнародний географічний поділ праці» - Слайд #9

Колумбія
Кубинські сигари
Нафтовидобуток на Кубі


Слайд #10
Презентація на тему «Міжнародний географічний поділ праці» - Слайд #10

Промисловість в Європі


Слайд #11
Презентація на тему «Міжнародний географічний поділ праці» - Слайд #11

Велика Британія
Суднобудування


Слайд #12
Презентація на тему «Міжнародний географічний поділ праці» - Слайд #12

Промисловість Швейцарії
Дуже популярними в наш час є саме швейцарський годинник. Їх слава і популярність, стиль і якість виконання кожної деталі заслужили похвалу багатьох поколінь. Адже йдеться не тільки про красу та естетиці зовнішньої панелі годин, а й про якість безлічі функцій які вони з легкістю можуть виконати. Завдяки налагодженій багаторічній роботі кращих швейцарських майстрів, їх вироби заслужили визнання у всьому світі.


Слайд #13
Презентація на тему «Міжнародний географічний поділ праці» - Слайд #13

ФРН
Вантажне автомобілебудування зосереджено у таких країнах, як США і ФРН
Автомобілебудування
Видобуток чорних металів
Суднобудування


Слайд #14
Презентація на тему «Міжнародний географічний поділ праці» - Слайд #14

Франція
Автомобілебудування позначене великою капіталомісткістю, а гостра конкуренція зумовлює високий рівень монополізації. Серед країн виділяють таких лідерів як: США, Японія та Франція.
Машинобудування
ПОБУТОВА ТЕХНІКА
ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ


Слайд #15
Презентація на тему «Міжнародний географічний поділ праці» - Слайд #15

Африка


Слайд #16
Презентація на тему «Міжнародний географічний поділ праці» - Слайд #16

У міжнародному географічному поділі праці країни Африки беруть мінімальну участь. Така ситуація склалась, зокрема, і через економічні та соціальні проблеми в країнах регіону.


Слайд #17
Презентація на тему «Міжнародний географічний поділ праці» - Слайд #17

Туреччина
Текстильна промисловість
Текстильна промисловість - одна з найбільш розвинених галузей. Найбільші текстильні комбінати знаходяться в Адані, Стамбулі, Ізмірі, Кайсері, Денізлі, Бурсі та інших містах.
Видобуток кам'яного вугілля ведеться на Чорноморському узбережжі.
Видобуток кам'яного вугілля


Слайд #18
Презентація на тему «Міжнародний географічний поділ праці» - Слайд #18

Промисловість України
Металургійний комплекс
Хімічний комплекс
Паливно-енергетичний комплекс


Слайд #19
Презентація на тему «Міжнародний географічний поділ праці» - Слайд #19

Промисловість Росії
Нафтова промисловість
Газова промисловість
Гірничорудна галузь
«Росія мітить у п'ятірку. Вона стає гіперконкурентом для світових економік - визнали експерти економічного форуму в Лондоні.»


Слайд #20
Презентація на тему «Міжнародний географічний поділ праці» - Слайд #20

Промисловість Монголії
Гірнича промисловість
Монголія - аграрно-індустріальна країна. Монголія на сьогоднішній день веде торгівлю з більш 80 країнами світу.


Слайд #21
Презентація на тему «Міжнародний географічний поділ праці» - Слайд #21

Промисловість Китаю
Виробництво сушів
Особливістю промисловості Китаю є те що, незважаючи на багаті природні ресурси, розвиток видобувних галузей у цілому відстає від обробних галузей. На сьогоднішній день промисловість КНР представлена 360 галузями. За загальною кількістю фабрик і заводів Китай займає перше місце в світі.
Фармацевтична промисловість


Слайд #22
Презентація на тему «Міжнародний географічний поділ праці» - Слайд #22

Індія
Мінеральна сировина
Найбільше Індія експортує мінеральні ресурси. Основні торгові партнери в експорті та імпорті – РФ, США, Японія, Великобританія, ФРН.


Слайд #23
Презентація на тему «Міжнародний географічний поділ праці» - Слайд #23

Висновок
Важливою формою суспільного поділу праці є географічний, або територіальний, поділ праці. Він полягає в спеціалізації окремих територій на виробництві певних товарів і послуг й виникненні товарного обміну між ними такими товарами та послугами, які в районах спеціалізації продукуються з порівняно меншими витратами. При цьому, формування спеціалізації території може бути зумовлений як природно-ресурсними чинниками (можливість вирощування певних сільськогосподарських культур, наявність тієї чи іншої мінеральної сировини. Географічний поділ праці виникає між територіями незалежно від того, мають вони державний суверенітет, чи ні.