Презентація на тему «Міграційні процеси у світовому господарстві»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Міграційні процеси у світовому господарстві» - Слайд #1

Міграційні процеси у світовому господарстві
Причини міграції української робочої сили


Слайд #2
Презентація на тему «Міграційні процеси у світовому господарстві» - Слайд #2

Міжнародна міграція робочої сили в кінці XX - на початку XXI століття стала важливою складовою глобалізаційних процесів у світовій економіці.
Сьогодні міжнародна трудова міграція є об'єктом підвищеної уваги з боку держав, спеціалізованих міжнародних організацій на предмет регулювання міжнародних міграційних потоків.


Слайд #3
Презентація на тему «Міграційні процеси у світовому господарстві» - Слайд #3

Усі переміщення населення відносно певної території складаються з еміграційних та імміграційних потоків. Еміграція - вибуття за кордон, а імміграція - прибуття із-за кордону.


Слайд #4
Презентація на тему «Міграційні процеси у світовому господарстві» - Слайд #4

Географічними центрам імміграції є
США,
Канада,
Австралія,
Німеччина,
значна частина західноєвропейських країн


Слайд #5
Презентація на тему «Міграційні процеси у світовому господарстві» - Слайд #5

Саудівська Аравія,
Бахрейн,
Кувейт,
Об'єднані Арабські Емірати,
Катар,
Оман


Слайд #6
Презентація на тему «Міграційні процеси у світовому господарстві» - Слайд #6

Види трудової міграції класифікуються за:
Термінами
Кваліфікаційною структурою
Формою трудової угоди
За статусом в країні, яка приймає


Слайд #7
Презентація на тему «Міграційні процеси у світовому господарстві» - Слайд #7

Причини трудової міграції серед українців
Проблемою українського ринку праці є надмірна трудова міграція (за різними оцінками від 2 до 7 млн. осіб). Близько 80% трудових мігрантів працюють за кордоном нелегально, хоча із 13 країнами світу Україна підписала двосторонні міждержавні угоди щодо працевлаштування мігрантів, а з 15 ведуться переговори.


Слайд #8
Презентація на тему «Міграційні процеси у світовому господарстві» - Слайд #8

Високий рівень безробіття
Низький рівень заробітної плати
Непотрібність фаху на батьківщині
Зникнення деяких галузей виробництва або значне їх скорочення
Економічна нерозвиненість окремих регіонів або не повна їх переорієнтація на ринкову економіку (це стосується особливо Західної України, де майже відсутні великі промислові підприємства, а статус «загальносоюзного курорту» цей регіон втратив, через що було вивільнено значну частину трудових ресурсів, яка переміщується у Східну Україну або до сусідніх держав).


Слайд #9
Презентація на тему «Міграційні процеси у світовому господарстві» - Слайд #9

Високий рівень безробіття в країні зумовлений більше об'єктивними причинами, тобто тими економічними законами, на дію яких людина майже не може впливати. Здобуття незалежності, перехід від планової економіки до ринкової, швидкість темпів проходження країною шляху розвитку від адміністративно-командної системи до демократії, спад економіки, застарілість основних фондів, шалений темп науково-технічного прогресу, економічні реформи і т.д.


Слайд #10
Презентація на тему «Міграційні процеси у світовому господарстві» - Слайд #10

Високий рівень безробіття в країні зумовлений більше об'єктивними причинами, тобто тими економічними законами, на дію яких людина майже не може впливати. Здобуття незалежності, перехід від планової економіки до ринкової, швидкість темпів проходження країною шляху розвитку від адміністративно-командної системи до демократії, спад економіки, застарілість основних фондів, шалений темп науково-технічного прогресу, економічні реформи і т.д.


Слайд #11
Презентація на тему «Міграційні процеси у світовому господарстві» - Слайд #11


Завантажити презентацію