Презентація на тему «Металургійне виробництво в Україні та його розвиток»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Металургійне виробництво в Україні та його розвиток» - Слайд #1

Презентаціяна тему:“Металургійне виробництво в Україні та його розвиток”


Слайд #2
Презентація на тему «Металургійне виробництво в Україні та його розвиток» - Слайд #2

Металургія України — базова галузь народного господарства
забезпечує більше 25 % промислового виробництва держави;
дає близько 40 % валютних надходжень в Україну;
більше 10 % надходжень до Державного бюджету країни.


Слайд #3
Презентація на тему «Металургійне виробництво в Україні та його розвиток» - Слайд #3

Металургі́йний ко́мплекс забезпечує металом машинобудування та інші галузеві структури економіки України. Він складається з чорної і кольорової металургії, що об'єднує основні й допоміжні виробництва — від добування сировини і палива та одержання допоміжних матеріалів (наприклад, флюси) до випуску прокату й металевих виробів.


Слайд #4
Презентація на тему «Металургійне виробництво в Україні та його розвиток» - Слайд #4

Металургійний комплекс


Слайд #5
Презентація на тему «Металургійне виробництво в Україні та його розвиток» - Слайд #5

Розвиткові металургійного комплексу в Україні сприяли такі чинники:
близькість розміщення родовищ залізної і марганцевої руд до родовищ коксівного вугілля, вапняків, формувальних пісків і вогнетривів;
густа мережа шляхів сполучення між родовищами;
розвиток металомісткого машинобудування;
велика кількість металобрухту;
висококваліфіковані кадри


Слайд #6
Презентація на тему «Металургійне виробництво в Україні та його розвиток» - Слайд #6

Розвиткові металургійного комплексу в Україні сприяли такі чинники:
близькість розміщення родовищ залізної і марганцевої руд до родовищ коксівного вугілля, вапняків, формувальних пісків і вогнетривів;
густа мережа шляхів сполучення між родовищами;
розвиток металомісткого машинобудування;
велика кількість металобрухту;
висококваліфіковані кадри


Слайд #7
Презентація на тему «Металургійне виробництво в Україні та його розвиток» - Слайд #7

Чорна металургія – галузь важкої промисловості, що займається видобутком і збагаченням руд чорних металів та виплавкою чавуну та сталі.


Слайд #8
Презентація на тему «Металургійне виробництво в Україні та його розвиток» - Слайд #8

Практично немає такого підприємства, яке у тій чи іншій мірі не використовувало б продукцію чорної металургії, адже чорні метали – це основний конструкційний матеріал для виготовлення засобів та знарядь виробництва, від кількості та якості якого в значній мірі залежать рівень розвитку виробничих сил країни, темпи і масштаби технічного прогресу.


Слайд #9
Презентація на тему «Металургійне виробництво в Україні та його розвиток» - Слайд #9

Практично немає такого підприємства, яке у тій чи іншій мірі не використовувало б продукцію чорної металургії, адже чорні метали – це основний конструкційний матеріал для виготовлення засобів та знарядь виробництва, від кількості та якості якого в значній мірі залежать рівень розвитку виробничих сил країни, темпи і масштаби технічного прогресу.


Слайд #10
Презентація на тему «Металургійне виробництво в Україні та його розвиток» - Слайд #10

В Україні можна виділити три райони чорної металургії: Придніпров'я, Донбас і Приазов'я.


Слайд #11
Презентація на тему «Металургійне виробництво в Україні та його розвиток» - Слайд #11

Проблеми галузі
Економічні
Вичерпність родовищ сировини;
Застаріле устаткування і технологія виробництва;
Відставання від світового рівня асортименту і якості продукції.
Екологічні
Забруднення навколишнього середовища;
Утворення кар'єрів, зниження рівня грунтових вод;
Накопичення шлаків;
“Кислотні дощі”.


Слайд #12
Презентація на тему «Металургійне виробництво в Україні та його розвиток» - Слайд #12

Кольорова металургія України - галузь промисловості, що включає видобутоток збагачення руди й виробництво кольорових металів та їх сплавів.


Слайд #13
Презентація на тему «Металургійне виробництво в Україні та його розвиток» - Слайд #13

Галузева структура


Слайд #14
Презентація на тему «Металургійне виробництво в Україні та його розвиток» - Слайд #14

Галузева структура


Слайд #15
Презентація на тему «Металургійне виробництво в Україні та його розвиток» - Слайд #15

Металургійні райони:
Донецький
Придніпровський
Прикарпаття


Слайд #16
Презентація на тему «Металургійне виробництво в Україні та його розвиток» - Слайд #16

Проблеми кольорової металургії:
Низький вміст кольорових металів в рудах, великі витрати на їх збагачення.
Галузь потребує багато енергії і води, а також згубно впливає на довкілля.
Наявність в руді кількох металів зумовлює потребу комбінування виробництва.


Слайд #17
Презентація на тему «Металургійне виробництво в Україні та його розвиток» - Слайд #17

Обсяги виробництва галузей
кольорової металургії


Слайд #18
Презентація на тему «Металургійне виробництво в Україні та його розвиток» - Слайд #18

Структура металургійного комплексу


Слайд #19
Презентація на тему «Металургійне виробництво в Україні та його розвиток» - Слайд #19

Перспективи розвитку металургії в Україні
Інвестування
Переоснащення галузі
Рішення економічних і соціальних проблем
Розвантаження найбільших промислових районів
 Розміщення нових підприємств у малих і середніх містах


Слайд #20
Презентація на тему «Металургійне виробництво в Україні та його розвиток» - Слайд #20

Металургія для України
7% ВВП країни;
10% валового випуску товарів і послуг;
22% промислового виробництва;
40% експорту.


Слайд #21
Презентація на тему «Металургійне виробництво в Україні та його розвиток» - Слайд #21

Структура експорту металургії в Україні


Слайд #22
Презентація на тему «Металургійне виробництво в Україні та його розвиток» - Слайд #22

Аналіз економічних показників та динаміки виробництва основних видів продукції металургійного комплексу, дає підстави стверджувати, що галузь і надалі зберігатиме своє провідне становище у промисловому виробництві країни, створюючи значну частку ВВП, а також забезпечуватиме зростання валютних надходжень від експорту металургійної продукції.


Слайд #23
Презентація на тему «Металургійне виробництво в Україні та його розвиток» - Слайд #23

Дякую за увагу!


Завантажити презентацію