Презентація на тему «Машинобудування в Україні»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Машинобудування в Україні» - Слайд #1

Машинобудування в Україні
Підготував Дячук Дмитро


Слайд #2
Презентація на тему «Машинобудування в Україні» - Слайд #2

Машинобудування – це потужний міжгалузевий комплекс галузей обробної промисловості з виробництва машин, обладнання, устаткування, приладів і пов'язаної з ними продукції для господарських потреб і потреб людини.


Слайд #3
Презентація на тему «Машинобудування в Україні» - Слайд #3

Спеціалізація у машинобудуванні – це виробництво тільки тієї продукції, для якої на виробництві склалися найкращі умови.
Спеціалізація у машинобудуванні
ПРЕДМЕТНА
ВУЗЛОВА
ПОДЕТАЛЬНА
ТЕХНОЛОГІЧНА
випуск
кінцевої
продукції
випуск вузлів,
призначених
для
використання
в кінцевій
продукції
випуск
окремих
деталей
випуск литих,
або кованих
заготовок і
деталей


Слайд #4
Презентація на тему «Машинобудування в Україні» - Слайд #4

Машинобудування належить до галузей так званого вільного розміщення, оскільки на ньго менше, ніж на інші галузі, впливають народні умови й ресурси. На висококваліфіковані трудові ресурси насамперед орієнтуються електронне ій електротехнічне машинобудування. Також, від наявності сировини залежить розвиток металомістких галузей – енергетичного машинобудування, виробництва металургійного й гірничого обладнання тощо. Найефективніше є розміщення машинобудівних підприємств поблизу джерела сировини та споживача.


Слайд #5
Презентація на тему «Машинобудування в Україні» - Слайд #5

Перспективні напрямки розвитку машинобудування – створення видів підприємств і розширення міжгалузевих зв'язків, докорінна модернізація машинобудівних підприємств, розвиток нових галузей і випуск нових товарів, збільшення експортного потенціалу комплексу.


Слайд #6
Презентація на тему «Машинобудування в Україні» - Слайд #6

Обсяги експорту, імпорту машинобудування України, млрд дол. США


Слайд #7
Презентація на тему «Машинобудування в Україні» - Слайд #7

Запорізький Автомобільний Завод


Слайд #8
Презентація на тему «Машинобудування в Україні» - Слайд #8

Продукція Запорізького Автомобільного Заводу


Слайд #9
Презентація на тему «Машинобудування в Україні» - Слайд #9

Луцький Автомобільний Завод


Слайд #10
Презентація на тему «Машинобудування в Україні» - Слайд #10

Продукція Луцького Автомобільного Заводу


Слайд #11
Презентація на тему «Машинобудування в Україні» - Слайд #11

Авіаційний науково-технічний комплекс ім. О.К. Антонова


Слайд #12
Презентація на тему «Машинобудування в Україні» - Слайд #12

Продукція Авіаційного науково-технічного комплексу ім. О.К. Антонова


Слайд #13
Презентація на тему «Машинобудування в Україні» - Слайд #13

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ


Завантажити презентацію