Презентація на тему «Машинобудування» (варіант 1)


Рейтинг презентації 4 на основі 2 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Машинобудування» (варіант 1) - Слайд #1

Машинобудування
Підготувала
Ніконенко Єлизавета


Слайд #2
Презентація на тему «Машинобудування» (варіант 1) - Слайд #2

Машинобудування
 найважливіша комплексна галузь обробної промисловості, включає до себе верстатобудування, приладобудування, енергетичне, металургійне, хімічне і сільськогосподарське машинобудування.


Слайд #3
Презентація на тему «Машинобудування» (варіант 1) - Слайд #3

Історія розвитку машинобудування
Машинобудування як галузь промисловості виникла в XVIII столітті. Винахід прядильної машини, ткацького верстата, парової машини, як універсального двигуна й інших машин спричинило створення машин для виробництва машин. Це було пов'язане з винаходом супорта, удосконалюванням металорізальних верстатів і появою інших металообробних машин.


Слайд #4
Презентація на тему «Машинобудування» (варіант 1) - Слайд #4

Перехід від мануфактури до машинного виробництва відкрило епоху великої машинної індустрії, промислового капіталізму ознаменував повний технічний переворот і загальне ламання суспільних відносин виробництва.


Слайд #5
Презентація на тему «Машинобудування» (варіант 1) - Слайд #5

Машинобудування України виникло ще в середині XIX сторіччя. Наявність металу, вигідне транспортно-географічне розташування, висока концентрація сільськогосподарського виробництва сприяли розвитку важкого, транспортного і сільськогосподарського машинобудування.


Слайд #6
Презентація на тему «Машинобудування» (варіант 1) - Слайд #6

Основними елементами розвитку сучасного машинобудування є вдосконалювання засобів виробництва, методів організації виробництва (наприклад використання технологій серійного й масового виготовлення), перехід до стандартизації, автоматизації й інформаційного забезпечення процесів.


Слайд #7
Презентація на тему «Машинобудування» (варіант 1) - Слайд #7

Об'єкти виробництва
Об'єктом машинобудівного виробництва є виріб, яким називають продукт кінцевої стадії виробництва. Ним може бути будь-який предмет, або множина предметів виробництва, які виробляють на підприємстві. Для автомобільного заводу виробом є автомобіль, для моторного — мотор, для заводу з виробництва заготовок — виливок, кованка тощо. Стандарти передбачають такі види виробів: заготовки, деталі, складальні одиниці, комплекси та комплекти.


Слайд #8
Презентація на тему «Машинобудування» (варіант 1) - Слайд #8

Заготовка — виріб, з якого внаслідок зміни форми, розмірів, жорсткості поверхонь та властивостей матеріалу отримують деталь чи суцільну складальну одиницю. Деталь це виріб, який виготовляють без складальних операцій, наприклад, вал, шестерня, хромована гайка, трубка, що зварена з одного шматка металу та ін.


Слайд #9
Презентація на тему «Машинобудування» (варіант 1) - Слайд #9

Складальна одиниця — виріб, складові частини якого з'єднуються між собою внаслідок виконання складальних операцій (згвинчування, склеювання, зварювання, запресовування, зшивання, розвальцьовування, заклепування), наприклад, автомобіль, верстат, редуктор, зварена ферма чи корпус.


Слайд #10
Презентація на тему «Машинобудування» (варіант 1) - Слайд #10

Комплекс — дві та більше складальні одиниці, що з'єднані між собою на заводі, виготовлені складальними операціями та призначені для виконання взаємопов'язаних експлуатаційних функцій.


Слайд #11
Презентація на тему «Машинобудування» (варіант 1) - Слайд #11

Комплект — два та більше виробів, не з'єднаних між собою та призначених для виконання однотипних функцій допоміжного характеру (запчастини, інструмент, пристрої, комплект вимірювальної апаратури).


Слайд #12
Презентація на тему «Машинобудування» (варіант 1) - Слайд #12

Типи машинобудівного виробництва
У машинобудівному виробництві розрізнюють три основних типи: масове, серійне та одиничне.


Слайд #13
Презентація на тему «Машинобудування» (варіант 1) - Слайд #13

Належність виробництва до того чи іншого типу визначається степінь спеціалізації робочих місць, номенклатурою об'єктів виробництва, формою руху цих об'єктів по робочим місцям.


Слайд #14
Презентація на тему «Машинобудування» (варіант 1) - Слайд #14

Масове виробництво 
характеризується безперервним виготовленням обмеженої номенклатури виробів на вузькоспеціалізованих робочих місцях. Цей тип виробництва дозволяє механізувати та автоматизувати технологічний процес у цілому та організувати його більш економно.


Слайд #15
Презентація на тему «Машинобудування» (варіант 1) - Слайд #15

Серійне виробництво 
характеризується виготовленням обмеженої номенклатури виробів (деталі виготовляють партіями, а складальні одиниці — серіями), що повторюється через певні проміжки часу, і широкою спеціалізацією робочих місць.


Слайд #16
Презентація на тему «Машинобудування» (варіант 1) - Слайд #16

Одиничне виробництво — відзначається виготовленням широкої номенклатури виробів в одиничних кількостях, що повторюється через невизначені проміжки часу або взагалі не повторюються. Робочі місця при цьому не мають визначеної спеціалізації. Значний відсоток технологічних операцій виконують вручну.


Слайд #17
Презентація на тему «Машинобудування» (варіант 1) - Слайд #17

Галузі машинобудування по групах
Традиційне машинобудування поділяють на такі групи галузей: важке машинобудування; загальне машинобудування; середнє машинобудування; точне машинобудування; виробництво металевих виробів і заготовок; ремонт машин і устаткування.


Слайд #18
Презентація на тему «Машинобудування» (варіант 1) - Слайд #18

Важке машинобудування
Гірничо-шахтне машинобудування
Металургійне машинобудування
Енергетичне машинобудування


Слайд #19
Презентація на тему «Машинобудування» (варіант 1) - Слайд #19

Загальне машинобудування
Залізничне машинобудування
Суднобудування
Авіаційна промисловість
Ракетно-космічна галузь
Виробництво технологічного встаткування по галузях
Будівельне і комунальне машинобудування
Сільськогосподарське машинобудування
Хімічне машинобудування
Лісопромислове машинобудування


Слайд #20
Презентація на тему «Машинобудування» (варіант 1) - Слайд #20

Середнє машинобудування
Автомобільна промисловість
Тракторобудування
Верстатобудування
Робототехніка
Інструментальна промисловість
Устаткування легкої промисловості
Устаткування харчової промисловості
Промисловість побутових приладів і машин


Слайд #21
Презентація на тему «Машинобудування» (варіант 1) - Слайд #21

Точне машинобудування
Приладобудування
Радіотехнічна і електронна промисловість
Електротехнічна промисловість


Слайд #22
Презентація на тему «Машинобудування» (варіант 1) - Слайд #22

Виробництво металевих виробів і заготовок
Виробництво ножових виробів, столових приладів, замкових і скоб'яних виробів, фурнітури
Виробництво масових металовиробів (металовиробів) — дріт, канати, цвяхи, кріплення.