Презентація на тему «Людина і біосфера. Охорона біосфери» (варіант 3)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Людина і біосфера. Охорона біосфери» (варіант 3) - Слайд #1

Людина і біосфера.
Охорона біосфери
Бірюк Анна
11-В клас


Слайд #2
Презентація на тему «Людина і біосфера. Охорона біосфери» (варіант 3) - Слайд #2

Людина і біосфера
Учені світу працюють над тим, щоб поліпшити стан біосфери. Вони вивчають екосистеми в особливо забруднених місцевостях, виявляють вплив природних чинників і господарської діяльності людини на середовище життя організмів, визначають шляхи поліпшення умов існування живих істот.


Слайд #3
Презентація на тему «Людина і біосфера. Охорона біосфери» (варіант 3) - Слайд #3

Міжнародне співробітництво з охорони біосфери виявляється у створенні таких організацій, як Грінпіс (перекладається як «Зелений світ»), Товариство охорони природи, Всесвітній фонд охорони природи та інші.


Слайд #4
Презентація на тему «Людина і біосфера. Охорона біосфери» (варіант 3) - Слайд #4

Підписані та діють міжнародні угоди, що зобов'язують різні країни світу спільними зусиллями охороняти біосферу.


Слайд #5
Презентація на тему «Людина і біосфера. Охорона біосфери» (варіант 3) - Слайд #5

Як наша держава дбає про охорону біосфери
В Україні охороною біосфери опікуються спеціальні організації та установи, видано укази про охорону повітря, води, ґрунту, створено Червону книгу - природоохоронний документ державного значення.


Слайд #6
Презентація на тему «Людина і біосфера. Охорона біосфери» (варіант 3) - Слайд #6

 Для того щоб захистити живі організми від вимирання, перешкодити руйнуванню родючих земель, обмілінню річок від висихання, з метою дослідження та примноження видів рослин і тварин створено природоохороні території - заповідники, заказники, національні парки. 


Слайд #7
Презентація на тему «Людина і біосфера. Охорона біосфери» (варіант 3) - Слайд #7

Як людина впливає на літосферу
До складу літосфери входять корисні копалини. Добуваючи і переміщуючи їх, людина змінює літосферу значно більше, ніж сили природи - вітер, вода, діяльність живих організмів, вулкани, землетруси разом узяті. Це негативно впливає на ґрунт і його мешканців, позначається на інших складових частинах біосфери.


Слайд #8
Презентація на тему «Людина і біосфера. Охорона біосфери» (варіант 3) - Слайд #8

Людина і біосфера 
ТРИВАЛИЙ ЧАС СТАВЛЕННЯ ЛЮДЕЙ ДО ПРИРОДИ БУЛО СПОЖИВАЦЬКИМ, ЇМ ЗДАВАЛОСЯ, ЩО ПРИРОДНІ БАГАТСТВА НЕСКІНЧЕННІ Й НЕВИЧЕРПНІ. НИНІ ВЧЕНІ Б'ЮТЬ НА СПОЛОХ: ШКОДА, ЯКОЇ ЗАВДАЄ ЛЮДСТВО БІОСФЕРІ, МОЖЕ ВИЯВИТИСЯ НЕОБОРОТНОЮ. ЦЕ ХВИЛЮЄ ЛЮДЕЙ У РІЗНИХ КУТОЧКАХ НАШОЇ ПЛАНЕТИ.


Слайд #9
Презентація на тему «Людина і біосфера. Охорона біосфери» (варіант 3) - Слайд #9

Зміни в атмосфері під впливом діяльності людини
Вуглекислий газ та деякі інші гази, що потрапляють в атмосферу внаслідок діяльності людини, діють ніби скло у парниках. Вони утримують теплову енергію, що виділяється в навколишнє середовище під час роботи машин і механізмів, а також енергію, що віддає нагріта Сонцем поверхня Землі. Від цього температура повітря зростає.


Слайд #10
Презентація на тему «Людина і біосфера. Охорона біосфери» (варіант 3) - Слайд #10

За даними вчених, кожні 100 років вона підвищується приблизно на 1°С. Якщо так триватиме й надалі, то біосфері загрожує танення криги на полюсах, унаслідок чого підніметься рівень води в океанах, затопиться частина суходолу, зміниться погода. Зміни в атмосфері під впливом діяльності людини


Слайд #11
Презентація на тему «Людина і біосфера. Охорона біосфери» (варіант 3) - Слайд #11

Вплив діяльності людини на гідросферу
Гідросфера, як і літосфера та атмосфера, зазнає впливу діяльності людини. Нині споживання прісної води річок наблизилося до такої межі, коли подальше його зростання унеможливить самовідновлення цих екосистем.
 Річки, як вам відомо, поповнюють моря. А коли воду з річок у великій кількості витрачають на зрошення, наповнення водосховищ, то її надходження до морів зменшується. Моря міліють, і вода в них стає солонішою. Мешканці морів пристосовані до певного вмісту солі, а тому потерпають від таких змін.


Слайд #12
Презентація на тему «Людина і біосфера. Охорона біосфери» (варіант 3) - Слайд #12

В останні роки загострилася проблема забруднення водойм стічними водами промислових підприємств. Забруднюють воду також мінеральні добрива й отрутохімікати, що вимиваються з полів із дощами й повенями. Від цього вода стає малопридатною для використання людиною, погіршуються умови життя мешканців водойм.


Слайд #13
Презентація на тему «Людина і біосфера. Охорона біосфери» (варіант 3) - Слайд #13

Вплив людини на мешканців біосфери
Ви пам'ятаєте, що людина свідомо впливає на живу природу, створюючи для своїх потреб нові сорти рослин і породи тварин та розселяючи їх на значні території. Однак, забезпечуючи сприятливі умови для існування одних Живих організмів, трапляється й так, що вона знищує інші.
Прикро, але в останні сторіччя посилився негативний вплив людини на мешканців біосфери. Так, приблизно за 300 років на Землі безповоротно зникли сотні видів рослин і тварин, ще більше їх перебуває на межі зникнення.


Слайд #14
Презентація на тему «Людина і біосфера. Охорона біосфери» (варіант 3) - Слайд #14

Будуючи міста і дороги, людина невпізнанно змінює великі площі землі, ґрунти, рослинний покрив і тварин, які на ньому мешкають. Через це назавжди зникають цілі екосистеми. Їх замінює цегла, асфальт і бетон. Та людина вже не може не втручатися в біосферу, а її нові втручання породжують нові проблеми.
Нині майже не залишилося куточків біосфери, які б не зазнали втручання та впливу діяльності людини. • Будь-яке втручання людини в біосферу змінює середовище життя, позначається на життєдіяльності організмів. • Людині слід усвідомити значення біосфери й усіляко дбати про її збереження.


Слайд #15
Презентація на тему «Людина і біосфера. Охорона біосфери» (варіант 3) - Слайд #15

Збережемо нашу природу!
Дякую за увагу!


Завантажити презентацію